LN-ANP

Hawker Beechcraft Corporation
B200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1971
Mode-S Hex: 478DD9
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: The Resource Group TRG AS
Adress: Postboks 1423 Vika
0115 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-05-10
Aircraft Added
The Resource Group TRG AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-22 Sundt Air AS     LN-ANP - ARC
2021-06-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon AMP Beech 200 LN-ANP
2021-05-31 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon av AMP rev 6-4 Beech 200 LN-TRG
2021-02-09 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte revisjon AMP B200 LN-ANP
2020-11-05 Sundt Air Management AS     Sundt Air management - Oppdatert specific approvals LN-XAX og LN-ANP
2020-10-30 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte revisjon 6-2 av AMP Beech 200 LN-TRG
2020-10-28 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte rev AMP rev 3-3 LN-ANP
2020-08-26 Sundt Air AS     Feil propeller i Noise Certificate
2020-08-26 Sundt Air AS     Vedtak om utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis med korrekt propellertype
2020-08-07 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad Indirekte revisjon av AMP Beech 200 LN-TRG
2020-07-31 Sundt Air AS     Feil propeller i Noise Certificate
2020-06-02 Sundt Air AS     Fornyet ARC
2019-11-26 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Svar vedr. innleie av LN-ANP
2019-11-26 Sundt Air AS     Sundt Air AS - vedr. innleie av LN-ANP
2019-11-22 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon AMP Beech 200 LN-ANP
2019-07-05 Sundt Air AS     Sundt Air AS- Godkjenning av «one time extention « av TBO på motor nr. 2 LN-TRG
2019-07-03 Sundt Air AS     Sundt Air AS- Søknad Extension TBO R/H Eng. LN-TRG
2019-06-13 Sundt Air AS     fornyet ARC
2019-06-13 Sundt Air AS     Sundt Air AS - vedrørende godkjenning av vedlikeholdsprogram rev.3-1 - LN-ANP
2019-06-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS- Godkjenning av vedlikeholdsprogram rev.3-1, LN-ANP
2019-05-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Ny indirekte AMP revisjon 3-1, B200 - LN-ANP
2018-10-09 Sundt Air AS     Sundt Air AS - godkjenning av vedlikeholdsprogram B200 - LN-TRG
2018-10-05 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 3 Beech 200, LN-ANP
2018-10-04 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Kommunikasjon i forbindelse Søknad om godkjenning av AMP - revisjon 3
2018-10-03 Sundt Air AS     Sundt Air AS -kommunikasjon i forbindelse Søknad om godkjenning av AMP - revisjon 3
2018-10-02 Sundt Air AS     Sundt Air AS - LN-ANP Propeller underlag MTV-27-
2018-10-01 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad ny revisjon AMP B200 - LN-TRG
2018-09-13 Sundt Air AS     Sundt Air AS - kommunikasjon i forbindelse Søknad om godkjenning av AMP - revisjon 3
2018-04-16 Sundt Air AS     Sundt Air AS- Godkjenning av "one time extention av TBO" på propeller 1 LN-TRG
2018-04-13 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av " one time extention av TBO" på propeller nr.1 LN-TRG
2017-12-11 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Registrering av mottatt AMP 2-2 LN-ANP
2017-10-17 Sundt Air AS   AMP
2017-06-01 Sundt Air AS   ARC
2017-04-11 Sundt Air AS   Sundt Air AS- revisjon 4.1 av Aircraft Maintenance Program (AMP) for Beech 200, LN-TRG
2017-04-11 Sundt Air AS   Sundt Air AS - registrering av mottatt innsendt AMP - LN-ANP
2017-01-25 Sundt Air AS   Søknad om indirekte godkjennelse av AMP
2016-09-20 Sundt Air AS   Sundt Air AS - godkjenning av revisjon 2 av innsendt vedlikeholdsprogram Beech 200, LN-ANP
2016-09-20 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av revisjon 4 til vedlikeholdsprogram Beech 200, LN-TRG
2016-09-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS - tilbakemelding 3 på innsendt rev. 4 av AMP LN-TRG
2016-09-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Tilbakemelding 2 på innsendt rev. 2 vedlikeholdsprogram LN-ANP
2016-09-08 Sundt Air AS   Sundt Air AS -SV: tilbakemelding 3 på innsendt rev. 4 av AMP LN-TRG
2016-08-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS - tilbakemelding på innsendt rev. 4 av AMP LN-TRG
2016-07-13 Sundt Air AS   Sundt Air AS -tilbakemelding på innsendt rev. 4 av AMP LN-TRG
2016-07-11 Sundt Air AS   Sundt Air AS-Tilbakemelding 2 på innsendt rev. 4 vedlikeholdsprogram LN-ANP
2016-07-06 Sundt Air AS   Sundt Air AS SV: Tilbakemelding på AMP LN-ANP
2016-06-30 Sundt Air AS   Sundt Air AS - bekreftet mottak av signert avviksformular
2016-06-29 Sundt Air AS   Tilbakemelding på AMP LN-ANP
2016-06-23 Sundt Air AS   Sundt Air AS - tilbakemelding på lukking av avvik nr 3 i 0001-6554 CAME 1.11 og OM-A 8.1
2016-06-22 Sundt Air AS   LN- BRG/endring av AOC
2016-06-22 Sundt Air AS   Sundt Air AS- tilbakemelding på lukking av avvik nr 3 i 0001-6554
2016-06-21 Sundt Air AS   Sundt Air AS- tilbakemelding på lukking av avvik i 0001-6554
2016-06-21 Sundt Air AS   Sundt Air AS- tilbakemelding på lukking av avvik i 0001-6554
2016-06-20 Sundt Air AS   ARC Extension
2016-06-20 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Korrigerende tiltak for lukking av avvik i avviksskjema 0001-9056
2016-06-02 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av plan for lukking av avvik i avviksskjema 0001-9056
2016-06-02 Sundt Air AS   Sundt Air AS - etterlyser svar på plan for korrigerende tiltak i rapport 0001-9056
2016-06-02 Sundt Air AS   Sundt Air AS - svar på plan for korrigerende tiltak i rapport 0001-9056
2016-05-25 Sundt Air AS   Sundt Air AS- svar på plan for korrigerende tiltak i rapport 0001-9056
2016-05-23 Sundt Air AS   Sundt Air AS-Tilbakemelding på plan for korrigerende tiltak i rapport 0001-9056 ACAM endringer avik 2, 5 og 6
2016-05-09 Sundt Air AS   Sundt Air AS-Tilbakemelding på plan for korrigerende tiltak i rapport 0001-9056 ACAM LN-ANP
2016-05-09 Sundt Air AS   Sundt Air AS- SV: Tilbakemelding på plan for korrigerende tiltak i rapport 0001-9056 ACAM LN-ANP
2016-04-26 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Virksomhetstilsyn 0001-9056 Lukking av funn nr 2, MEL for LN-ANP
2016-04-22 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Part-M - Rapport etter ACAM In Depth - 0001-9056
2016-04-06 Sundt Air AS   Søknad om godkjennelse av AMP
2016-03-30 Sundt Air AS   Sundt Air AS - varsel om ACAM InDepth - LN-ANP
2015-10-15 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Operasjonell aksept for LN-ANP på selskapets AOC
2015-10-13 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Operativt direkktiv LN-ANP inn i AOC og underlegges OM-B B200
2015-09-29 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Deklarasjon LN-ANP
2015-06-15 Sundt Air AS   ARC Review
2014-06-17 Sundt Air AS   2nd ARC Extension
2013-07-25 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av revisjon nr 1 til AMP Beech King Air 200
2013-06-28 Sundt Air AS   Søknad om godkjenning av revisjon nr 1 til selskapets vedlikeholdsprogram
2013-06-03 Sundt Air AS   ARC Extension
2012-10-22 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av kap 9 MEL B200 - LN-ANP
2012-09-21 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av kap 9 MEL B200 - LN-ANP
2012-06-29 Sundt Air AS   Oppdatert veierapport
2012-06-29 Sundt Air AS   utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-06-29 Sundt Air AS   kopi av permanent tillatelse
2012-06-26 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - LN-ANP
2012-06-25 Sundt Air AS   Informasjon om AFM supplements
2012-06-22 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av kap 9 MEL B200 - LN-ANP
2012-06-13 Sundt Air AS   Revidert Statement of Compliance
2012-06-11 Sundt Air AS   AFM og Liste over Supplements
2012-05-18 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av selskapets vedlikeholdsprogram for HBC King Air B200 - LN-ANP
2012-05-18 Advokatfirmaet Arktis AS   originaldokumenter
2012-05-10 Advokatfirmaet Arktis AS   Registrering av luftfartøy
2012-05-09 Sundt Air AS   Søknad om ARC
2012-05-08 Advokatfirmaet Arktis AS   søknad om registrering av luftfartøy
2012-05-07 Advokatfirmaet Arktis AS   bill of sale - apostille
2012-05-04 Sharon Beck-Pfeiffer   LN-ANP Beech B200 (BB-1971) - W & B førmodifisering
2012-05-04 Sundt Air AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-04-12 Sundt Air AS   Tildeling av ICAO Id kode
2012-03-22 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av selskapets vedlikeholdsprogram for HBC King Air B200 - LN-ANP
2012-03-08 Sundt Air Management   Reservering av Fly registrering
2012-03-07 Sundt Air   LN-ANP- Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no