LN-OMG

Robinson Helicopter Company
R44 II

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11513
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AB

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-06-30
Aircraft Deleted
Heliscan AB
2012-05-14
Aircraft Added
Helitrans AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-04 HeliScan AB   sletting av luftfartøy
2017-07-04 Transportstyrelsen   oversendelse av slettelsesattest og kopi av Aircraft Bill of Sale
2017-06-21 HeliScan AS   LN-OMG og endring av fartøypark
2017-06-06 HeliScan AS   HeliScan AS - Endring av fartøypark - R-44 LN-OMG og AS350B3 LN-OYF
2017-06-05 HeliScan AB   Sletting av luftfartøy
2017-01-17 HeliScan AS   Utstedelse av ARC R-44
2015-12-17 Heliscan AB   Attestert registerutskrift
2015-06-12 SG Finans AS Norge, Sverige filial   sletting av pant
2015-06-08 SG Finans AS Norge, Sverige filial   sletting av pant
2015-05-21 HeliScan AS   Utstedelse av ARC
2014-05-23 HeliScan AS   Fornyelse av ARC Robinson R-44
2013-06-05 HeliScan AS   ARC
2012-10-12 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-06-11 Heliscan AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-06-08 HeliScan AS   LN-OMG Forsikringsbevis
2012-06-08 Heliscan AS   Heliscan AS - Godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OMG
2012-06-06 HeliScan AS   Heliscan AS - ARC Recommendation
2012-06-06 Heliscan AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2012-06-01 Civil Aviation Authority UK   Original - Airworthiness Review Certificate - Noise Certificate - Certificate of Airworthiness
2012-05-30 HeliScan AS   kopi av Form 25 fra CAA-UK
2012-05-30 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2012-05-29 SG Finans AS Norge, Sverige filial   Panteobligasjon
2012-05-24 Heliscan AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2012-05-23 Heliscan AS   Amendment of AMP through Indirect Approva
2012-05-20 Helitrans AB   Pantedokument
2012-05-18 SG Finans   angående registrering av pant i LN-OMG
2012-05-15 Heliscan AS   Tildeling av ICAO 24 bit Id kode
2012-05-14 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy - Helitrans AB
2012-05-14 Heliscan AS   registrering av luftfartøy
2012-05-09 Heliscan AS   SV: Heliscan AS - Reservering av kjennetegn
2012-05-07 HeliScan AS   Tildeling av ICAO ELT kode
2012-05-07 Heliscan   registrering av luftfartøy
2012-05-07 Heliscan   Søknad om innleie av luftfartøy
source: caa.no

More information: