LN-BRM

Boeing Commercial Airplane Group 737-505

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
MSN: 24645
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Trondheim Co., Ltd c/o Caledonian Bank & Trust Limited
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2010-08-12
Aircraft Deleted
Trondheim Co., Ltd
2000-03-29
Owner changed
Trondheim Co., Ltd c/o Caledonian Bank &

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-08-12 Haavind advokatfirma   Effektueringsmelding LN-BRM (MSN 24645)
2010-08-12 Advokatfirmaet Haavind AS   anmodning om sletting av heftelse
2010-08-09 Advokatfirmaet Haavind AS   anmodning om sletting av heftelse
2010-08-06 Scandinavian Airlines System   LN-BRM/LN-BRK Utstedelse av 10 3 Exemption FAA STC for ASM DFDAU blir validert av EASA
2010-08-06 Scandinavian Airlines System   LN-BRM/LN-BRK Utstedelse av 10 3 Exemption FAA STC for ASM DFDAU blir validert av EASA
2010-06-25 Ida Lislerud Moe   effektueringsmelding
2010-06-25 Advokatfirmaet Haavind AS   sletting av heftelse
2010-06-23 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av 10 3 Exemption for bruk av flyet mens FAA STC for ASM DFDAU blir validert av EASA
2010-06-23 Advokatfirmaet Haavind   anmodning om sletting av pantobligasjon
2010-06-21 Scandinavian Airlines System   utstedelse av Airworthiness Review Certificate, EASA Form 15a
2010-06-20 SAS   ARC Recommendation Application 15A - MSN 24645
2010-06-17 SAS   SAS Letter OM045/10 - Application for temporary approval for installation of ASM DFDAU
2010-05-10 Advokatfirmaet Haavind AS   slettelse påført pantedokument
2010-05-04 Advokatfirmaet Haavind AS   Påtegning på slettede panteobligasjoner
2010-04-28 Advokatfirmaet Haavind AS   sletting av heftelse og registrering av ny heftelse
2010-04-26 Haavind AS   sletting av heftelse - registrering av ny heftelse
2010-03-11 Scandinavian Airlines System   Godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-03-05 SAS   Søknad om innleie av luftfartøy
2010-02-16 Trondheim Co., Ltd   Re. expiry of lease agreement
2009-09-24 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om godkjenning av innleieavtale - serienummer 24645
2009-09-17 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Corrective & Preventive actions for Airworthiness Review
2009-09-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-14 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Slettet heftelse
2009-08-03 Scandinavian Airlines System   sletting av heftelse
2009-07-23 Gunnhild.Eie@sas.no   Head Lease mellom Trondheim og Engaly
2009-06-12 SAS   Vedrørende innleie
2009-06-11 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   ARC 15B % Findings report
2009-06-03 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om godkjenning av innleieavtale - serienummer 24645
2008-12-15 BTS og Boeing   LN-BRM- Form 8100-9 reparasjon 04.08.2005
2008-06-10 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-06 SAS Norge AS, Engineering & Planning   SAS Norge AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for LN-BRM
2008-05-14 SAS Norge AS, Engineering & Planning   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2007-06-13 SAS Braathens AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-04-24 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse ved Bodø lufthavn 23.03.2007
2007-03-15 SAS Braathens AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-15 SAS Braathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-15 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-04-25 SAS Braathens AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-04-25 SAS Braathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: einnsyn.no