LN-OXE

Airbus Helicopters AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4106
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2006 (18 years old)
Max TO weight: 2250 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Førde Lufthavn
6977 BYGSTAD

source: caa

Aircraft event timeline

2022-08-27
Aircraft Deleted
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2012-06-08
Aircraft Added
Blueway Helicopter AS

Related Youtube videos (1)

LN-OXE data-toggle=

helicopter takeoff Airbus AS 350 B3

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-26 AIRLIFT AS     sletting av luftfartøy
2022-08-26 Peter Midthun     Effektuering - Sletting luftfartøy
2022-08-22 AIRLIFT AS     Begjæring om sletting
2022-08-19 Stian Hårklau     Sletting luftfartøy
2022-08-19 Stian Hårklau     SV: Sletting luftfartøy - informasjon om mangler ved begjæringen
2022-08-15 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     bekreftet oppsigelse
2022-08-15 AIRLIFT AS     bekreftet oppsigelse
2022-08-03 AIRLIFT AS     oppsigelse -??luftfartøy solgt
2022-06-29 Internal Document     Airlift - flåtereduksjon for sjekkliste
2022-06-29 AIRLIFT AS     Airlift AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OXE
2022-06-24 AIRLIFT AS     Airlift AS - Søknad ny ops.spec etter flåtereduksjon for LN-OXL, LN-OPF og LN-OXE
2022-06-21 Sparebanken Sogn og Fjordane     sletting av heftelse
2022-06-15 Sparebanken Sogn og Fjordane     sletting av pant
2022-06-14 AIRLIFT AS     egjæring om sletting av luftfartøy
2022-05-13 AIRLIFT AS     Airlift AS - Ramp Inspection - Ramnes - LN-OXE- 0003-6129
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelser
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     registrering av panterett
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     sletting av IDERA
2022-03-01 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelse - registrering av ny heftelse
2021-12-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelser i luftfartøy eiet av Airlift AS
2021-10-12 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed - retur etter avtale
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysing av 2. pr. pant - retting av innsendt pantedokument
2021-09-21 Airlift AS     Airlift AS - Dokumentasjon - ARC- Airworthiness Review Report Recommendation - Tilsyn 0003-0370
2021-07-28 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed
2021-06-01 Airlift AS     Airworthiness Certificate Review - ARC
2021-03-16 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Attesterte registerutskrifter
2021-03-15 Stian Hårklau     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Bestilling av attestert registerutskrift
2020-06-11 Airlift AS     2nd Extension ARC AS350
2019-05-27 Airlift AS     1st extension ARC
2018-06-04 Airlift AS     ARC
2017-05-15 Airlift AS   LN-OXE 2nd ARC extension
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-05-30 Airlift AS   ARC 1st extension
2016-04-12 Airlift AS   godkjenning av forlengelse av leiekontrakt
2016-04-08 Airlift AS   Søknad forlengelse av leiekontrakt
2015-06-09 Airlift AS   ARC
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av pantedokument
2014-05-23 Airlift AS   2nd ARC Extension
2014-01-15 Post- og teletilsynet   LN-OXE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-06-13 Airlift AS   ARC extension
2012-09-26 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-08-30 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-06-22 Airlift AS   Airlift AS - AS350B3 AMP - Godkjenning av Issue 14 Rev 8 - SE-JIO omregistrert til LN-OXE
2012-06-21 Airlift AS   Airlift AS - Godkjennelse av Rush Revision 6B til CAMOE ? Endring av flåtesammensetting ? SE-JIO omregistrert til LN-OXE
2012-06-18 Airlift AS   godkjenning av innleieavtale
2012-06-15 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 12-0215 basert på Recommendation for brukt luftfartøy SE-JIO som importeres fra EASA medlem Sverige
2012-06-15 Airlift AS   Bekreftelse på lukking av alle funn gjort under ARC recommendation prosess
2012-06-15 Airlift AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-06-14 SEB Finans   effektuaringsmelding sletting av pant
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektuering
2012-06-11 Skandinaviska Enskilda Banken   Melding om å beholde registrert pantedokument
2012-06-11 SEB Finans   Pantedokument i Luftfartøy
2012-06-11 Blueway Helicopter AS   Pantedokument i Luftfartøy
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-06-08 SEB Finans   Sletting av pant
2012-05-16 SEB Finans   Pantedokument i Luftfartøy
2012-05-10 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-05-10 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjennelse av dry lease avtale for innleie av LN-OXE
2012-05-09 Airlift AS   Søknad om CoA, Støybevis og ARC for luftfartøy SE-JIO som importeres fra EASA medlem Sverige
2012-05-09 Airlift AS   søknad om utstedelse av CofA - Noise sert and ARC
2012-05-04 Blueway AS   søknad om registrering av AS350 B3
2012-04-12 Airlift AS   Tildeling av ICAO 24 bit Id.code
2012-03-14 Airlift AS   Reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: