LN-NGB

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 39015
Weight: 78999
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norwegian Air Norway AS
Organization number: 912084949
Adress: Postboks 115
1330 FORNEBU
Norge
Radio License. Number: 5943
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: DY4 Leasing LLC
Adress: 1100 North Market Street
Wilmington Delaware
1989-1605
USA
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-07-02
Aircraft Added
DY4 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-NGB data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NGB Take Off Malaga AGP

LN-NGB data-toggle=

Norwegian 613 - Bergen to Oslo - Boeing 737-8JP - LN-NGB

LN-NGB data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-8JP(w) LN-NGB (cn 39015/4090)

LN-NGB data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 Take off at London Gatwick Airport (HD 1080p)

LN-NGB data-toggle=

Norwegian Flight DY4084 GOT-ARN 2017-01-02 4k/2160p

Installed radio equipment

Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range Receiver 112-117,975 MHz
Weather Radar X band
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     sletting av luftfartøy
2019-06-04 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     sletting av heftelser
2019-06-04 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     registrering av eierskifter
2019-05-31 Norwegian Air Norway AS     Norwegian Air Norway AS - Endring av Operations Specifications - flåtereduksjon for LN-NGB
2019-05-31 Norwegian Air Norway AS     Norwegian Air Norway AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-NGB (MSN 39015)
2019-05-30 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Bill of sale
2019-05-30 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding avregistrering SVW-SAKER.FID509897
2019-05-30 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Pant og IDERA
2019-05-30 Norwegian Air Norway AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Sør-Korea
2019-05-29 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Attestert registerutskrift
2019-05-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Endelig CRS
2019-05-28 Norwegian Air Shuttle ASA     RE: Tilsynsrapport datert 27052019
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     Reparasjon F03N og F10N - Underlag
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     AD DFP
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     AD DFP
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     Tilsynsrapport datert 27052019
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedlikeholdsrapport datert 27052019
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     AMOS Aircraft Utilization liste
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     AD DFP
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     AD DFP
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     AMOS Aircraft Utilization liste
2019-05-27 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Bestilling av attestert registerutskrift - onsdag 29. mai SVW-MATTERS.FID509897
2019-05-27 Norwegian Air Shuttle ASA     RE: Tilsynsrapport datert 27052019
2019-04-25 Norwegian Air Norway AS     Angående søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2019-04-25 Norwegian Air Norway AS     forventet flåtereduksjon LN-NGB (MSN 39015 SVW-MATTERS.FID509897
2019-04-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-NGB (MSN 39015) - Oppdatert tidslinje - registrering av eierskifte og avregistrering
2019-04-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2019-02-12 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 1st Extension
2018-11-02 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     apostille - Power of attorney and indemnity
2018-11-02 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     sletting av heftelse
2018-10-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     sletting av luftfartøy
2018-10-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-DYV, LN-DYW, LN-DYZ, LN-NGA, LN-NGB og attesterte registerutskrifter
2018-10-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-DYV, LN-DYW, LN-DYZ, LN-NGA, LN-NGB og Bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-09-22 Norwegian Air Shuttle ASA   MP Statement
2017-09-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL-RIE - Rettelse
2017-09-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE signert LN-NGB 0131_001 - Ikke akseptert
2017-09-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE signert LN-NGB 0131_001
2017-09-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Signert MEL RIE LN-NGB 0131_001
2017-09-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE signert LN-NGB 0131_001 - Ikke akseptert
2017-09-13 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-NGB
2017-09-13 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-NGB
2017-09-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjenning av innleie
2017-09-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-NGB- søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2017-09-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-NGB (MSN 39015) - Søknad om godkjenning av innleie og Wetlease
2017-06-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-30 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC 2nd. Extension
2016-07-05 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE 04-2016 - LN-NGB
2016-07-04 Norwegian Air Shuttle ASA   MEL RIE 04-2016
2016-07-04 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE 04-2016 - LN-NGB
2016-06-06 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC
2015-06-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Issuance ARC EASA FORM 15b
2014-12-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedtak om godkjenning av endring av innleieavtale
2014-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   kopi av følgende endelige og signerte avtaler
2014-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA
2014-12-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA - overføringene gjennomføres i tre puljer
2014-12-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse innleie
2014-12-02 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA
2014-06-26 Norwegian Air Norway AS   2nd Extension ARC 15a
2013-11-18 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE - LN-NGB
2013-11-12 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE - LN-NGB
2013-06-04 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC
2012-07-13 Simonsen advokatfirma AS   Attestert registerutskrift
2012-07-09 Simonsen advokatfirma AS   Registrering av IDERA
2012-07-09 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-07-04 Simonsen Advokatfirma DA   registrering av luftfartøy - IDERA-skema
2012-07-04 Norwegian Air Shuttle ASA   Approval to operate in EUR RVSM Airspace LN-NGB
2012-07-04 Norwegian Air Shuttle ASA   Approval to operate in EUR RVSM Airspace
2012-07-04 Norwegian Air Shuttle ASA   Approval to operate in EUR RVSM Airspace
2012-07-03 Norwegian Air Shuttle ASA   registreringsbevis
2012-07-03 Det Norske konsulat Seattle   utstedelse av midlertidig nasjonalitets og registreringsbevis
2012-07-03 Simonsen Advokatfirma DA   registrering av pantobligasjon
2012-07-03 Norwegian Air Shuttle ASA   kvittering for mottak av papirer
2012-07-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Ustedelse av luftdyktighetsbevis og miljøbevis
2012-07-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for fabrikknytt luftfartøy av type Boeing 737-8JP
2012-07-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Export C of A
2012-07-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Temporært Registreringsbevis + Statement Export C of A
2012-07-02 Norwegian Air Shuttle ASA   Bill of sale
2012-07-02 Norwegian Air Shuttle ASA   registreringsbevis
2012-06-30 Boeing   Export Certificate of Airworthiness - original
2012-06-28 Norwegian Air Shuttle ASA   FAA AD list - EASA AD list - PRR differences - PRR list - Open SB list
2012-06-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Engine Data Submittal 1 - Engine Data Submittal 2
2012-06-28 Simonsen Advokatfirma DA   registrering av pantobligasjon
2012-06-27 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS   Søknad om godkjenning av innleie avtale for luftfartøyeneLN-DYZ (MSN 39013), LN-NGA (MSN 39014), LN-NGB (MSN 39015), LN-NGC (MSN 39016) OG LN-NGD (MSN 39049)
2012-06-16 Norwegian Air Shuttle ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-06-16 Norwegian Air Shuttle ASA   JAR26 Subpart B Compliance list
2012-06-16 Norwegian Air Shuttle ASA   EU OPS1 K&L Compliance list
2012-06-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Første veierapport
2012-06-14 Norwegian Air Shuttle ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-06-07 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved det norske konsulatet i Seattle USA
2012-06-06 Utenriksdepartementet   Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2012-06-05 Vogt & Wiig AS   Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2012-05-30 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2012-05-25 The Boeing Company   Import Requirements for Delivery of New Aircraft - YR254
2012-05-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-DYZ
2012-05-16 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS   Søknad om godkjenning av innleie avtale for luftfartøyeneLN-DYZ (MSN 39013), LN-NGA (MSN 39014), LN-NGB (MSN 39015), LN-NGC (MSN 39016) OG LN-NGD (MSN 39049)
2012-05-15 Vogt & Wiig AS   Vogt & Wiig AS - levering flyttet til mandag 21 mai
2012-05-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - søknad om godkjenning av Innleieavtale for LN-NGD
2012-05-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om registrering
2012-05-03 Vogt & Wiig AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-11-07 Norwegian Air Shuttle ASA   tildeling av ICAO 24-biters kode
2011-11-04 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om tildeling av ICAO 24-biters kode
source: caa.no

More information: