LN-BRO

Boeing Commercial Airplane Group 737-505

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
MSN: 24647
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2011-12-30
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2008-02-14
Owner changed
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2000-03-13
Owner changed
Lom Co. Ltd.

Related Youtube videos (1)

LN-BRO data-toggle=

SAS Scandinavian Airlines Boeing 737 LN-BRO

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-01-02 Guggenheim Aviation Partners Ltd   Deregistration of lease and aircraft
2011-12-22 Guggenheim Aviation Partners Ltd   informasjon om saksgang
2011-12-19 Guggenheim Aviation Partners Ltd   Sletting av luftfartøy
2011-12-19 Scandinavian Airlines Systems   Sletting av luftfartøy
2011-12-16 Guggenheim Aviation Partners Ltd   ang. videre saksgang
2011-12-16 Guggenheim Aviation Partners   om videre saksgang
2011-12-15 Scandinavian Airlines System   utmelding fra fartøyflåten
2011-12-15 Guggenheim Aviation Partners   Sletting av luftfartøy
2011-12-13 Scandinavian Airlines System   avregistrering
2011-12-09 Scandinavian Airlines System   utmelding fra fartøyflåten
2011-12-05 Scandinavian Airlines System   Inspection report
2011-12-05 Scandinavian Airlines System   Tilsynsrapport
2011-11-29 SAS   Søknad om oppdatert export CoA der 2 AD'er blir fjernet fra Exceptions
2011-11-29 SAS   Utstedelse av oppdatert eksportluftdyktighetsbevis der 2 AD'er under exceptions er fjernet da det viser seg at de er uaktuelle
2011-11-26 Scandinavian Airlines System   Export CoA dokumenter mottatt på Gardermoen 26.11.2011
2011-11-26 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som skal eksporteres til USA
2011-11-15 Scandinavian Airlines System   Inspection report - Export CofA application
2011-11-15 Scandinavian Airlines System   Inspection report - Export CofA application
2011-10-28 Scandinavian Airlines System   vedlikeholdsrapport
2011-10-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   Attestert registerutskrift
2011-10-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   attestert registerutskrift
2011-10-25 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av heftelse
2011-10-24 Arntzen de Besche Advokatfirma   Sletting av heftelse
2011-10-24 Arntzen de Besche Advokatfirma   Sletting av heftelse
2011-10-17 Scandinavian Airlines System   export COA
2011-10-14 Arntzen de Besche Advokkatfirma   attestert registerutskrift
2011-10-14 Scandinavian Airlines System   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2011-10-13 Scandinavian Airlines System   Søknad om forlengelse av nåværende lease godkjenning for LN-BRO
2011-10-13 Arntzen de Besche Advokkatfirma   attestert registerutskrift
2011-08-16 SAS Airline Operation   ARC - SAS - Extended Airworthiness Review Certificates
2011-05-03 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-15 Scandinavian Airlines System   søknad noise certificate
2010-08-23 Scandinavian Airlines System   ARC recommendation
2010-08-12 SAS Technical Service AB   ARC recommendation
2010-08-05 SAS Technical Service AB   SAS Notification regarding upcoming application of ARC based on Recommendation
2010-03-02 SAS Tech AB   Søknad om PtF
2010-03-02 SAS   Uppdaterad ansökan om PtF för LN-BRO
2010-03-02 SAS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging Tromsø - Gardermoen - Uten passasjerer
2010-03-02 SAS   LN-BRO Section 43: Dent in Fwd Cargo Compartment, fwd door post - Impact damage caused by bagage handlin...
2010-03-02 SAS   Kommunikasjon med Boeing og No Technical Objection
2009-09-24 SAS   søknad om godkjenning av innleie av luftfartøy
2009-09-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-04 SAS Norge AS, Engineering & Planning   ARC-158 og Findings report
2009-06-05 SAS   søknad om godkjenning av innleie av luftfartøy
2008-09-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-17 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2008-08-04 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Records
2008-08-01 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse Tromsø lufthavn Langnes - 19.12.2008 B737-500 - tilbakemelding på innrapportering
2008-03-10 Haavind Vislie AS   Registrert pant
2008-03-06 Haavind Vislie AS   registrering av pantobligasjon
2008-02-18 Haavind Vislie AS   eiendomsoverdragelse registrering av leasingavtale og sletting av heftelse
2008-02-14 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   godkjennelse av innleie av luftfartøy
2008-02-13 Haavind Vislie AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200800277 - 4 DEN 14022008 AV AKN: Summary of Lease - Power of Attorney
2008-02-13 Bjørn Brevik   E-post: endelige innleiedokumenter med signatursider
2008-02-13 Haavind Vislie AS   Registrering av luftfartøy - Aircraft Bill of Sale - Apostille - sletting av pant
2008-02-13 Haavind Vislie AS   Summary of Lease - Power of Attorney
2008-02-04 Bjørn Brevik   E-post til Bjørn Brevik vedr. Headlease
2008-02-04 Bjørn Brevik   E-post vedr Headlease mellom Wells Fargo og GAIF II
2008-01-25 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   korrigering i søknad om fortsatt innleiegodkjennelse
2008-01-24 gunnhild.eie@sas.no   E-post til SAS v/Gunnhild Eie vedr. fortsatt innleie LN-BRO
2008-01-21 Haaving Vislie AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret jf. luftfartsloven § 3-2
2008-01-17 Haaving Vislie AS   søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlansk eier
2008-01-16 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Fortsatt innleiegodkjennelse med ny eier og ny lessor
2007-10-16 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Fornyet luftdyktighetsbevis
2007-10-10 SAS Scandinavian Airlines Norway   Request for approval of repair of BS178 pressure bulkhead
2007-10-09 SAS   Request for approval of repair of BS178 pressure bulkhead
2007-08-29 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Digital attachements regarding the CoA application
2007-08-27 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Vedlikeholdsrapport
2007-08-27 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om fornyelse av lyftdyktighetsbevis
2007-01-05 SASBraathens AS   Overskridelse av RIO
2006-12-28 SASBraathens AS   Overskridelse av RIO
2006-11-27 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - - tilbakemelding på innrapportering - lufttrafikkhendelse mellom Bergen og Trondheim - 07.11.2006 - SAS4184 - LN-BRO
2006-11-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Statens Havarikommisjon for Transport - lufttrafikkhendelse mellom Bergen og Trondheim - 07.11.2006 - SAS4184 - LN-BRO
2006-10-05 SAS Braathens AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-08-31 SAS Braathens AS   vedlikeholdsrapport
2006-08-31 SAS Braathens AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
source: einnsyn.no