LN-OND

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920088
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2008
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow U.S. LLC
Adress: 4605 Industrial Drive
LO70560 NEW IBERIA
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-08-13
Aircraft Added
Bristow U.S. LLC

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-06 BRISTOW NORWAY AS     LN-OND - Issuance of EASA Form 15b issue 6 (msn.920088)
2021-07-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2021-04-19 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920088
2021-03-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av heftelser
2021-02-24 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om sletting av pantobligasjoner og IDERA
2021-02-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONS, LN-OND, LN-ONW, LN-ONR og Attesterte registerutskrifter
2021-02-08 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-ONS, LN-OND, LN-ONW, LN-ONR og Attesterte registerutskrifter
2020-05-06 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920088
2019-11-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av påtegning på pantobligasjon
2019-11-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     Tillegg til Aircraft Mortgage Deed
2019-11-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og retur av dokument - Endringer i registrert pant
2019-11-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og retur av mottatte dokument vedr. endringer i registrert pant
2019-10-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed
2019-10-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og Bestilling av attestert registerutskrift
2019-10-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og attesterte registerutskrifter
2019-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     NJ,-ONK,-ONM,-ONN,-ONO,-ONP,-ONR,-ONS,-ONT,-ONY,-ONW,-OIB og -OID - Attesterte registerutskrifter
2019-04-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     NJ,-ONK,-ONM,-ONN,-ONO,-ONP,-ONR,-ONS,-ONT,-ONY,-ONW,-OIB og -OID - Bestilling av attesterte registerutskrifter
2019-03-20 Bristow Group Inc.     LN-OND SN 920088 - ARC
2019-02-14 Bristow Norway AS     920088 - 1500 H Inspection - One time extension - Mottak bekreftet
2019-02-12 Bristow Norway AS     920088 - 1500 H Inspection - One time extension
2018-12-20 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Rettet vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OND
2018-12-18 Bristow Norway AS     Application for lease extension LN-OND
2018-12-18 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OND
2018-09-25 Bristow Norway AS     FTR Case no. C0104581 - ASB 92-63-037 - Compliance date - Extension
2018-08-21 Bristow Norway AS     S/No. 920088 - FTR Case no. C0097360 - Tail Rotor Pylon - SLL extension to align with 1500H inspection
2018-05-02 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A - msn. 920088
2017-12-21 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Rapport etter ACAM 0002-4195
2017-12-06 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - ACAM rapport 0002-4195 - LN-OND
2017-11-02 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Varsel om ACAM In-Depth - LN-OND
2017-06-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2017/09) om luftfartsulykke på Stavanger lufthavn, Sola 05.07.2016 med Sikorsky S-92A - operert av Bristow Norway AS
2017-04-11 Bristow Norway AS   ARC Extension
2017-03-09 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av heftelser
2017-03-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   RE: Aircraft Mortgage Deeds og IDERA
2017-03-06 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Agreements - IDERIA
2016-05-02 Bristow Norway AS   ARC
2016-05-02 Bristow Norway AS   Sikorsky S92A, Serial No. 920088, Regn: ARC 15a
2016-04-28 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OND20160428a
2016-04-08 Bristow Helicopters Ltd   ARC
2015-02-10 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form LN-OND
2015-01-26 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form LN-OND
2014-07-31 Bristow Norway AS   Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form
2014-04-15 Bristow Norway AS   1st. ARC Extension - S-92A, S/N 920088, ,
2014-02-28 Post- og teletilsynet   LN-OND- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-06-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkårene for Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited og godkjennelse av innleieavtaler for LN-OND og LN-ONW kalles tilbake [THOMMESSEN-LIVE.FID266631]
2013-06-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkårene for Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited og godkjennelse av innleieavtaler for LN-OND og LN-ONW kalles tilbake
2013-06-13 Gabrielle Risøe   Søknad trukket
2013-06-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   Unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2013-06-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkårene
2013-05-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-05-06 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2013-04-19 Bristow Norway AS   ARC - Sikorsky S92 - Serial No 920088
2013-02-25 Bristow Norway AS   forlengelse av innleieavtale
2013-02-22 Bristow Norway AS   Søknad om forlengelse av leaseavtale S-92 - S/N 920088
2012-10-08 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-08-31 Bristow Norway AS   kopi midlertidig tillatelse - RampTestReport
2012-08-13 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-08-13 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Validering av ARC
2012-08-13 Bristow Norway AS   registrering av luftfartøy
2012-08-13 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OND
2012-08-09 Bristow Norway AS   Søknad om import - EASA CofA & Noise certificate S-92A, S/N 920088
2012-08-06 Diamond Group   legal opinion
2012-07-31 Bristow Norway AS   ang slettelsesattest
2012-07-31 Bristow Norway AS   slettelsesattest G-CGUX
2012-07-30 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-07-30 Bristow Norway AS   begjæring om avregistrering av G-CGUX
2012-07-30 Bristow Norway AS   ang. slettelse av G-CGUX
2012-07-24 Bristow Norway AS   orginal ARC
2012-07-20 Bristow Norway AS   autorisering av vedlagt kopi
2012-07-20 Bristow Norway AS   Søknad om dry lease innleiegodkjennelse S-92A, S/N 920088
2012-07-20 Bristow Norway AS   Søknad om dry lease innleiegodkjennelse
2012-07-20 Bristow Norway AS   Søknad om AOC endring / rev av Ops Spec Bristow Norway AS re. G-CGUX transfer til LN-OND
2012-07-18 Bristow Norway AS   Søknad om dry lease innleiegodkjennelse S-92A, S/N 920088
2012-07-18 Bristow Norway AS   Søknad om dry lease innleiegodkjennelse
2012-07-17 Bristow Norway AS   ARC
2012-07-02 Bristow Norway AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2012-06-29 Bristow Norway AS   Apostille
2012-06-29 Bristow Norway AS   Søknad om import - EASA CofA & Noise certificate S-92A - S/N 920088
2012-06-29 Bristow Norway AS   søknad om registrering av luftfartøy
2012-06-29 Bristow Norway AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2012-06-25 Bristow Norway AS   Melding om tidligere allokert ICAO 24 bit kode
2012-06-22 Bristow Norway AS   Reservasjon av registreringsmerke
2012-06-21 Bristow Norway AS   søknad om reservering av registreringsmerke
2012-06-21 Bristow Norway AS   søknad om reservering av ICAO kode
source: caa.no

More information: