Aircraft Details

Manufacturer: Fieseler
Model: FI-156C STORCH
MSN: 1816
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nørstegård Tor
Adress: Einerveien 5
1900 FETSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-08-01
Aircraft Added
Nørstegård Tor

Related Youtube videos

LN-WNS data-toggle=

Fieseler Storch first flight - Kjeller, Norway 7.october 2017

LN-WNS data-toggle=

Fieseler Fi 156 Storch Flying at Kjeller

LN-WNS data-toggle=

Fieseler Storch first post-restoration flight.

LN-WNS data-toggle=

Storch engine run

LN-WNS data-toggle=

Fieseler Storch first flight - English version

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-10 Tor Nørstegård     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-03-15 Tor Nørstegård     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-03-05 Tor Nørstegård     Søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport VR
2017-11-14 Tor Nørstegård   Vedtak om dispensasjon fra BSL A 1-8 - størrelse på registreringsbokstaver
2017-10-26 Tor Nørstegård   Maintenance instruction
2017-10-18 Tor Nørstegård   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-10-12 EAA Chapter 573 Norway   Testflyging
2017-10-08 Tor Nørstegård   Prøveflyging gjennomført
2017-10-05 Tor Nørstegård   Utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2017-10-03 Tor Nørstegård   Nørstegård Tor - Prøveflyging av LN-WNS
2017-10-03 Tor Nørstegård   Tilsynsrapport
2017-10-02 Tor Nørstegård   Prøveflygingstillatelse
2017-09-28 Tor Nørstegård   Diverse EAA dokumenter
2017-09-27 Tor Nørstegård   Pilot Operating Handbook
2017-09-27 Tor Nørstegård   Byggejournal
2017-09-27 Tor Nørstegård   Maintenance Instruction
2017-09-24 Tor Nørstegård   Vedlikeholdsrapport
2017-09-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-12 EAA Chapter 573 Norway   Søknad Fieseler Fi 156 C-3 Storch
2017-08-15 Tor Nørstegård   registreringsbokstaver
2017-07-23 Tor Nørstegård   Pilot Handbook
2017-06-30 Tor Nørstegård   Foreløpig svar - Registreringsbokstaver
2017-06-23 Tor Nørstegård   Registreringsbokstaver - søknad om dispensasjon
2013-08-07 Tor Nøstegård   Tildeling av ICAO 24 bit ID code
2012-08-03 Tor Nøstegård   søknad om nytt registreringsbevis - Fieseler Fi 156 - S/N 1816
2012-08-01 Tor Nørstegård   registrering av luftfartøy
2012-07-31 Tor Nørstegård   angående registrering
2012-07-25 Tor Nørstegård   registreringav luftfartøy
2012-06-14 Tor Nørstegård   registreringav luftfartøy
2012-04-20 Tor Nørstegård   Ang. videre saksgang
2012-04-10 Tor Nørstegård   Tildeling av registreringsbokstaver og registrering
2012-04-10 Tor Nørstegård   Tildeling av registreringsbokstaver og registrering
2012-04-10 Tor Nørstegård   Tildeling av registreringsbokstaver og registrering
2012-04-10 Tor Nørstegård   Tildeling av registreringsbokstaver og registrering
source: caa.no

More information: