LN-BRR

Boeing Commercial Airplane Group 737-505

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
MSN: 24648
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Bergen Co., Ltd.
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2009-09-30
Aircraft Deleted
Bergen Co., Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-09-30 Advokatfirmaet Haavind AS   Slettet luftfartøy og slettede heftelser
2009-09-24 Advokatfirmaet Haavind AS   Anmodning om sletting fra Norges Luftfartøyregister - Apostille - Power of Attorney and Indemnity - Aircraft Mortgage Deed
2009-09-24 Fortis Bank   de-registration - apostille
2009-09-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-22 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Godkjent innleie
2009-07-21 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om forlenget innleiegodkjennelse
2009-07-08 Bergen Co.,Ltd   Re.expiry of lease agreement
2009-06-30 Advokatfirmaet Haavind AS   Pantobligasjon - forvekslet signaturside
2009-06-16 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Slettet heftelse
2009-05-27 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Godkjent forlengelse av innleie
2009-05-19 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   slettelse av heftelser
2009-05-19 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Attestert registerutskrift
2009-05-19 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Corrective & Preventive actions for Airworthiness Review
2009-05-18 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om forlengelse av innleiegodkjennelse - ref innleieavtalens artikkel 22.4
2009-04-21 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   approval for installation av Sliding Carpet
2009-03-30 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleie
2009-03-26 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om forlengelse av innleiegodkjennelse
2009-03-18 Bergen Co. Ltd   Re. expiry of lease agreement
2009-02-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   ARC 15b & Findings report
2008-05-26 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering om hendelse 12.05.2008
2008-04-07 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   tilbakemelding av tiltak etter ARC physical survey
2008-02-22 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-14 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Vedlikeholdsrapport
2007-08-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   SAS Braathens - Mel Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-BRR
2007-07-13 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   LN-BRR, Tilsynsrapport 11.07.2007
2007-07-11 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Tilsynsrapport
2007-04-24 Statens Havarikommisjon for Transport   omklassifisering til driftsforstyrrelse av innrapportering luftfartshendelse ved Stavanger lufthavn Sola 11.03.2007
2006-12-14 SAS Braathens AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-12-14 SAS Braathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-16 SAS Braathens   LN-BRR C9-Check
2006-02-10 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-01-06 SAS Braathens AS   Søknad om nytt luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport
source: einnsyn.no

More information: