LN-STF

Bombardier Aerospace Inc
CF-104D

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc
Model: CF-104D
MSN: 104637
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Starfighterens venner
Adress: Hellmyrbruddet 37
8011 BODØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-02-11
Aircraft Added
Starfighterens venner

Related Youtube videos

LN-STF data-toggle=

2017 Bodø Starfighter 637 LN STF 18 nov

LN-STF data-toggle=

Starfighter LN-STF Bodø 2016

LN-STF data-toggle=

High speed taxi 28 05 18

LN-STF data-toggle=

Taxi demo LN-STF 09.august 2013

LN-STF data-toggle=

Starfighter LN-STF(CF-104D,104637)18.03.2013

LN-STF data-toggle=

Taxi in Bodø 23.Oct.17

LN-STF data-toggle=

Starfighter over the shelter

LN-STF data-toggle=

Oppstart 16 6 14

LN-STF data-toggle=

AB testing

LN-STF data-toggle=

F 104 ground show 09082013

LN-STF data-toggle=

LN-STF CF-104 637 Demo Bodoe

LN-STF data-toggle=

CF-104D Starfighter 637 LN-STF | First ever display Sola 2018

LN-STF data-toggle=

Starfighter LN STF Sola Flydag 2018

LN-STF data-toggle=

Takeoff and high speed lowpass CF-104D Starfighter LN-STF at Leeuwarden Air Base

LN-STF data-toggle=

Norwegian Starfighter LN-STF Lockheed CF-104D Leeuwarden AB (EHLW) Howling Sound !!11-6-2018 Holland

LN-STF data-toggle=

CF-104D Starfighter 637 LN-STF low pass Torp ENTO

LN-STF data-toggle=

RNoAF CF-104D Starfighter 637 (LN-STF) - Incredible Display at Telemark Airshow 2018

LN-STF data-toggle=

Takeoff and precautionary landing CF-104D Starfighter LN-STF at Leeuwarden Air Base

LN-STF data-toggle=

Landing CF-104D Starfighter LN-STF at Leeuwarden Air Base

LN-STF data-toggle=

Great Lockheed Starfighter Display - Telemark Airshow 2018 - Notodden

LN-STF data-toggle=

26-06-2018 AFB Leeuwarden /// CF-104D Starfighter (LN-STF) Go Arounds & precautionary landing

LN-STF data-toggle=

CF-104D Starfighter LN-STF 637

LN-STF data-toggle=

CF-104D Starfighter lowpass - LN-STF - Sandefjord Lufthavn Torp

LN-STF data-toggle=

2018 Torp CF 104D Starfighter

LN-STF data-toggle=

Starfighter LN-STF Torp

LN-STF data-toggle=

Norwegian CF 104D Starfighter Landing at Leeuwarden AB 11-06-2018

LN-STF data-toggle=

2018 Flydagen Sola 9 juni CF 104D

LN-STF data-toggle=

CF-104D landing Bodø 1. june 2018

LN-STF data-toggle=

[DCS WORLD] Duo RNoAF F104G display

LN-STF data-toggle=

CF-104D Takeoff Bodø 1. june 2018

LN-STF data-toggle=

CF-104D Lowpass Bodø 1. June 2018

LN-STF data-toggle=

CF-104D visits Leeuwarden Airbase on 11-6-2018

LN-STF data-toggle=

FULL POWER AFTERBURNER HOWL Departure Norwegian STARFIGHTER at Leeuwarden

LN-STF data-toggle=

Starfighter Landing

LN-STF data-toggle=

F-104 Starfighter landing at EHLW - pure howling sound!

LN-STF data-toggle=

F-104 Starfighter flyby at EHLW - pure sound!

LN-STF data-toggle=

Starfighter 637 LN-STF: first display by Eskil Amdal | J79 engine sound no music

LN-STF data-toggle=

104 Starfighter 4637 LN-STF Torp Flyplass Sandefjord Vestfold Norge Norway 2018

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-06-03 Starfighterens venner     13/03390-188 - status rapport
2020-05-27 Starfighterens venner     status rapport
2019-06-28 Eskil Amdal     Amdal Eskil - Svar på forespørsel om forlengelse av rettigheter - søknad om Special permit to Fly - LN-STF
2019-06-28 Eskil Amdal     Amdal Eskil - Informasjon om at ny søknad om STT sendes senere. LN-STF
2019-05-14 Starfighterens venner     Bjørn Ivar Lia - Fornyelse av rettigheter LN-STF
2019-05-12 Bjørn Ivar Lia     Fornyelse av CRS - Bjørn Ivar Lia
2019-05-02 Starfighterens venner     internrevisjonsrapport
2019-05-02 Eskil Amdal     Søknad om Special permit to Fly
2019-05-02 Starfighterens venner     Rev. 11 VHB
2018-05-30 Starfighterens venner     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2018-05-30 Starfighterens venner     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-29 Starfighterens venner     VHB - REV.10
2018-05-29 Starfighterens venner     Ny søknad om kontinuerlig luftdyktighet
2018-05-29 Starfighterens venner     korrigert info vedr. nytt registreingsbevis
2018-05-25 Starfighterens venner     lesbart bilde av fartøyets dataplate - nytt registreringsbevis
2018-05-24 Starfighterens venner     Vedlikeholdsrapport,mai 2018
2018-05-23 Starfighterens venner     Registreingsbevis
2018-05-14 Starfighterens venner     VHB rev.10
2018-04-16 Starfighterens venner     REV 9 VHB
2018-03-16 Starfighterens venner     Revisjonsrapport
2017-11-02 Starfighterens venner   13/03390-172 - revisjon og status
2017-11-01 Starfighterens venner   revisjon og status
2017-10-10 Eskil Amdal   Amdal Eskil - Godkjenning av søknad om Special Permit To Fly på LN-STF
2017-09-12 Starfighterens venner   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-09-12 Kåre Pedersen   Vedlikeholdsrapport
2017-09-12 Kåre Pedersen   Vedlegg - vedlikeholdsrapport
2017-08-21 Kåre B. Pedersen   Rapport etter testflyging av Starfighter
2017-08-20 Eskil Amdal   Rapport etter testflyging av Starfighter
2017-08-20 Eskil Amdal   Amdal Eskil - Søknad om Special Permit på LN-STF
2017-06-06 Starfighterens venner   Revidert utgave av Særskilt flygetillatelse
2017-06-06 Starfighterens venner   Starfighterens Venner - Vedtak om godkjennelse av VHB rev 8
2017-05-31 Starfighterens venner   Vedtak om utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2017-05-29 Starfighterens venner   Vedlikeholdsrapport 637, 2017
2017-05-12 Starfighterens venner   Audit reference 0002-1938
2017-05-12 Starfighterens venner   VHB rev 8 i pdf
2017-05-08 Starfighterens venner   Agendapunkter møte starf.venner 12.05.17
2017-04-24 Starfighterens venner   Revisjon 8 til VHB
2017-03-27 Starfighterens venner   tilbakemelding etter virksomhetstilsyn
2017-03-13 Starfighterens venner   Starfighterens venner - Rapport 0002-1938 etter virksomhetstilsyn
2017-03-13 Starfighterens venner   J-79 training Guide
2017-02-23 Starfighterens venner   Verkstedhåndbok for Starfighter rev. 7
2017-02-21 Starfighterens venner   Starfighterens venner - Godkjenning av VHB rev. 7
2017-02-20 Starfighterens venner   Vedlegg til Rev 7 til VHB
2016-10-24 Starfighterens venner   Rev 7 VHB
2016-10-10 Starfighterens venner   Bilder av fueltank
2016-10-06 Eskil Amdal   Amdal Eskil - Forlenget godkjenning som prøveflyger LN-STF
2016-09-28 Starfighterens venner   Notater fra samtale - Prøveflyging LN-STF
2016-09-28 Starfighterens venner   tilsynsrapport
2016-09-28 Starfighterens venner   Bjørn Ivar Lia - Tillatelse til attestasjon for utført vedlikehold
2016-09-28 Starfighterens venner   Starfighterens Venner - Godkjennelse av Vedlikeholdshåndbok
2016-09-28 Starfighterens venner   Utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2016-09-28 Starfighterens venner   forsikring
2016-09-28 Starfighterens venner   forsikring II
2016-09-28 Starfighterens venner   Søknad om Særskilt flygetillatelse
2016-09-27 Starfighterens venner   Div dokumenter
2016-09-27 Starfighterens venner   Self life limit oversikt
2016-09-27 Starfighterens venner   J79 report fra S&S Turbine Services LTD
2016-09-26 Starfighterens venner   innvilget godkjenning av egenutviklede modifikasjoner
2016-09-26 Starfighterens venner   Bilder av slanger fuel aux-tank
2016-09-26 Starfighterens venner   Rev 6 VHN
2016-09-25 Starfighterens venner   Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-09-25 Starfighterens venner   status
2016-09-23 Starfighterens venner   VHB rev.6
2016-09-22 Starfighterens venner   Tilsynsrapport
2016-09-22 Starfighterens venner   CV Bjørn I Lia
2016-09-21 Starfighterens venner   EMC sjekk
2016-09-21 Starfighterens venner   tilsynsrapport
2016-09-20 Kåre Birger Pedersen   Tilsynsrapport etter inspeksjon 31.08.2016
2016-09-20 Eskil Amdal   Sjekklister for LN-STF
2016-09-20 Starfighterens venner   Starfighterens venner - Søknad om å operere over FL195 under VFR forhold - LN-STF
2016-09-13 Eskil Amdal   Amdal Eskil - Godkjenning som prøveflyger LN-STF
2016-09-07 Kåre Pedersen   Rapport Starfighter MLG Leg
2016-09-03 Kåre Birger Pedersen   Brudd i understellslegg til Starfighter CF-1040D
2016-09-01 Starfighterens venner   Tillatelse til å fravike 250 knop begrensning under FL100
2016-08-31 Kåre Pedersen   Veiedokument for 637
2016-08-29 Kåre Pedersen   Oversikt over slanger i 637
2016-08-29 Kåre Pedersen   Tiltak etter 10 mai liste
2016-08-29 Kåre Pedersen   WD for MB seat adj
2016-08-26 Kåre Birger Pedersen   Status oversikt og varsel om inspeksjon
2016-08-17 Kåre Birger Pedersen   WD og EMC test for 637
2016-08-17 Starfighterens venner   Engine manual
2016-08-15 Starfighterens venner   Understellslegg
2016-08-11 Starfighterens venner   skade på venstre understellslegg
2016-06-11 Kaare Birger Pedersen   637 modifikasjoner
2016-06-06 Starfighterens venner   Vedlagt MIP og Generic checklist
2016-06-02 Eskil Amdal   Amdal Eskil - Godkjenning som prøveflyger av LN-STF
2016-05-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-23 Starfighterens venner   Audit rapport
2016-05-23 Starfighterens venner   Dispensasjon fra krav til lett tilgjengelig medisinsk utstyr
2016-05-18 Starfighterens venner   Dispensasjon fra krav til hastighetsbegrensning under FL100
2016-05-18 Starfighterens venner   Søknad om dispensasjon fra lett tilgjengelig medisinsk utstyr - LN-STF
2016-05-15 Starfighterens venner   Taxi-rapport
2016-05-14 Starfighterens venner   Søknad om dispensasjon fra hastighetsbegrensning under FL100
2016-05-13 Eskil Amdal   10/02737 - Oppdatering av erfaring for særskilt tillatelse, LN-STF
2016-05-12 Starfighterens venner   Starfighterens venner - Dispensasjon fra håndholdt brannslukker for LN-STF
2016-05-11 Starfighterens venner   Starfighterens venner - Dispensasjon fra krav til drivstoffreserve for LN-STF
2016-05-11 Starfighterens venner   Starfighterens venner - Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT for LN-STF
2016-05-10 Kåre Birger Pedersen   modifikasjoner - ytterligere dokumentasjon
2016-05-09 Starfighterens venner   Revisjon 5 VHB
2016-02-05 Starfighterens venner   kvalitetssjef
2016-02-02 Starfighterens venner   kvalitetssjef
2016-02-01 Starfighterens venner   kvalitetssjef
2016-01-14 Starfighterens venner   Canadisk supplement til SRM for CF-104
2016-01-11 Starfighterens venner   Canadisk supplement til SRM for CF-104
2015-12-04 Eskil Amdal   SV: Status sak - operative forhold
2015-09-18 Starfighterens venner   Revidert utgave av AIR 230
2015-09-02 Starfighterens venner   MFC instilling
2015-09-02 Starfighterens venner   Starfighterens venner - Tilbakemelding på diverse teknisk og innkalling til Work Shop 3
2015-09-02 Starfighterens venner   Møtedato og tid
2015-08-31 Starfighterens venner   VHB
2015-08-31 Starfighterens venner   Starfighterens venner - VHB
2015-08-26 Starfighterens venner   13/03390-85 - Svar vedrørende bruk amerikansk registrert luftfartøy i Norge
2015-08-26 Starfighterens venner   SV: 13/03390-85 - N104CJ
2015-08-25 Starfighterens venner   motorrapport
2015-08-25 Starfighterens venner   N104CJ
2015-08-17 Starfighterens venner   møtedato
2015-08-17 Starfighterens venner   møtedato
2015-07-28 Starfighterens venner   spec på antenne
2015-07-01 Starfighterens venner   13/03390-80 - vedrørende dokumentasjon
2015-06-29 Starfighterens venner   vedrørende dokumentasjon
2015-06-01 Kåre Birger Pedersen   Bilder til designrapporter
2015-06-01 Starfighterens venner   Index for engineering order
2015-06-01 Kåre Birger Pedersen   Designrapporter for modifikasjoner
2015-06-01 Starfighterens venner   info LN-STF
2015-05-12 Eskil Amdal   Status sak - operative forhold
2015-05-11 Starfighterens venner   VHB revisjon 4
2015-04-19 Starfighterens venner   Kommentar til møtet
2015-04-16 Starfighterens venner   Kommentar til møtet avholdt 08.04.2015
2015-04-13 Starfighterens venner   trekker klagen angående vedlikeholdsklasse
2015-04-09 Starfighterens venner   Kommentar til møtet avholdt 8.4.2015
2015-03-16 Kåre Birger Pedersen   Revidert exel dokument og begrunnelse for inspeksjoner
2015-03-12 Starfighterens venner   Kvalitetssjef
2015-03-12 Starfighterens venner   Kvalitetssjef
2015-03-11 Kåre Birger Pedersen   Teknisk virksomhet rundt Starfighter LN-STF
2015-03-11 Starfighterens venner   Rev. 3 VHB
2015-02-17 Starfighterens venner   Work shop 2
2015-02-17 Kåre Birger Pedersen Starfighterens venner   Work shop 2 - LN-STF
2015-02-13 Kåre Birger Pedersen   Forslag til MIP
2015-02-12 Kåre Birger Pedersen   Forslag til MIP
2015-02-11 Starfighterens venner   Forslag til MIP
2015-02-10 Starfighterens venner   Om fastsetting av vedlikeholdsklasse for luftfartøy som benyttes ikke-kommersielt Deres referanse 15/00438-3
2015-02-09 Starfighterens venner   Om fastsetting av vedlikeholdsklasse for luftfartøy som benyttes ikke-kommersielt
2015-02-02 Starfighterens venner   Svar på mottatt e-post vedrørende planlagt testflygning
2015-01-21 Starfighterens venner   Vedrørende testflyging
2015-01-15 Starfighterens venner   Bytte av fuel slange
2014-12-03 Starfighterens venner   Klage på vedtak
2014-11-21 Starfighterens venner   fuel slange
2014-11-20 Starfighterens venner   Starfighterens venner - LN-STF
2014-11-20 Starfighterens venner   Klage på vedtak
2014-11-17 Starfighterens venner   fuel slange
2014-11-17 Starfighterens venner   forslag til vedlikeholdsordning
2014-11-07 Starfighterens venner   Vedlikeholdsklasse
2014-11-07 Starfighterens venner   Avslag på søknad om vedlikeholdsklasse III
2014-11-06 Starfighterens venner   Vedlikeholdsklasse
2014-11-03 Starfighterens venner   Vedlikeholdsklasse
2014-10-30 Starfighterens venner   Vedlikeholdsklasse I
2014-10-30 Starfighterens venner   Arbeidsmøte mellom LT og Starfighterens venner
2014-10-02 Starfighterens venner   søknad om vedlikeholdsklasse III
2014-09-29 Starfighterens venner   vedlikeholdsklasse CF-104D
2014-09-29 Starfighterens venner   vedlikeholdsklasse CF-104D
2014-08-05 Starfighterens Venner   utsettelse på klagefristen
2014-08-01 Starfighterens venner   søknad om utsettelse på klagefristen
2014-07-24 Starfighterens Venner   vedtak om avslag på flytekniske søknader
2014-06-25 Starfighterens venner   Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT.
2014-06-25 Starfighterens venner   Utstedelse av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og transponder om aktuelt
2014-06-19 Starfighterens venner   søknad om godkjenning av egenutviklede modifikasjoner
2014-06-19 Starfighterens venner   søknad om godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon for CF-104D og Søknad om godkjenning av teknisk program for LN-STF, CF-104D
2014-06-16 Starfighterens venner   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram
2014-06-09 Helge Andreassen   vedlegg til tidligere mail
2014-06-05 Starfighterens venner   Fuel slange
2014-06-05 Helge Andreassen   søknad om godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon for CF-104D og Søknad om godkjenning av teknisk program for LN-STF, CF-104D
2014-06-04 Starfighterens venner   søknad om godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon for CF-104D 104637 SN 104637
2014-05-26 Starfighterens venner   tekniske undersøkelser og arbeid utført på luftfartøy CF-104D 104637 knyttet til aldring
2014-05-19 Starfighterens venner   Fuelslange og RAT
2014-05-16 Starfighterens venner   Starfighter prosjektet
2014-05-16 Starfighterens venner   Starfighter prosjektet
2014-05-14 Starfighterens venner   Tilbakemelding på innsendt dokumentasjon
2014-05-12 Starfighterens venner   oppdatert søknad om godkjenning av teknisk program
2014-04-03 Helge   Motorkjøringer
2013-11-28 Starfighterens venner   VHB revisjon 2
2013-10-28 Starfighterens venner   test av RAT
2013-10-21 Starfighterens venner   jenomgang vedlikeholdsbok Rev 1 (av 10.09.2013)
2013-10-07 Starfighterens venner   vedlikeholdsbok - kap.5 p.5.3
2013-10-07 Starfighterens venner   Søknad om godkjenning av teknisk program for LN-STF, CF-104D s/n 104637
2013-10-06 Starfighterens venner   Vedlikeholdsbok - revisjon 1
2013-09-20 Kåre Birger Pedersen   Vedlikeholdsbok kommentarer
2013-09-09 Kåre Birger Pedersen   Vedlikeholdsbok for Starfighter
2013-08-20 Aviator   Testplan LN-STF
2013-08-12 Starfighterens Venner   Bilde av registreringsbokstavene
2013-08-08 Helge Andreassen   Mindre registringsbokstaver
2013-07-30 Starfighterens venner   Vedrørende Plassering av Reg. bokstaver
2013-06-21 Starfighterens venner   Ber om mere informasjon vedrørende Søknad plassering av registreringsmerker
2013-06-17 Starfighterens venner   Søknad om godkjenning av prøveflygningsprogram
2013-06-12 Starfighterens venner   Søknad om plassering av registreringsmerker
2013-02-11 Starfighterens venner   registrering av luftfartøy
2011-11-02 Starfighterens Venner   reservasjon av registreringsmerke
2011-11-01 Starfighterens venner   LN-F104 - CF-104D s/n 104637 - søknad om reservasjon av registreringskjennetegn
source: caa.no