LN-OHF

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 13405
Engines: 1
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly AS
Organization number: 958245335
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND
Norge
Fax: +47 53 48 19 86
Phone: +47 88 00 13 13
Radio License. Number: 5962
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Huldra Film AS
Adress: Hollaveien 88
3729 SKIEN
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-03-18
Aircraft Added
Huldra Film AS

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-02-08 Fonnafly AS     ARC extension
2018-01-19 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report No. 14-2017
2018-01-19 Fonnafly AS   Utsendelse av Airworthiness Review Certificate - OHF20180119a
2018-01-15 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report No. 14-2017
2017-06-29 Fonnafly AS   godkjenning av innleie og flåteutvidelse
2017-06-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-19 Fonnafly AS   Fonnafly AS - AOC - endring - Innmelding LN-OHF
2017-05-08 Stein Arne Fossum   Huldrafilm AS - MEL LN-OHF
2017-05-08 Stein Arne Fossum   Huldrafilm AS - MEL LN-OHF
2017-02-06 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2016-03-13 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2015-02-17 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-02-17 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2013-06-18 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-05-21 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2013-03-20 European Helicopter Center AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis og miljøbevis for Robinson R44 II
2013-03-19 Huldra Film AS   registrering av luftfartøy
2013-03-18 European Helicopter Center AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2013-03-14 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy
2013-03-04 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS EHC - Vedtak om godkjenning av søknad om innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OHF
2013-02-28 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2013-02-25 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis for Robinson R44 II
2013-02-25 European Helicopter Center AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2013-02-20 European Helicopter Center   utstedelse av 24-bits ICAO kode
2013-02-18 European Helicopter Center AS   Flyskjøte - Apostille
2013-02-18 European Helicopter Center AS   Flyskjøte
2013-02-18 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS EHC - søknad om flåteutvidelse med LN-OHF
2013-02-18 European Helicopter Center   reservasjon av registreringsmerke
2013-02-18 European Helicopter Center AS   søknad om 24-bits ICAO kode
source: caa.no

More information: