LN-OPB

Airbus Helicopters
AS350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS350 B3
MSN: 7624
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helt Propell AS
Adress: Tårnveien 14
1430 ÅS
Operator: Nor Aviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-10-17
Aircraft Deleted
Helt Propell AS
2016-12-15
Aircraft Deleted
Helt Propell AS
2013-04-25
Aircraft Added
Helt Propell AS

More aircraft operated by Nor Aviation AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-24 NLR   LN-OPB og EMPIC
2017-03-24 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Rettet OM Part B revisjon 19 - flåteendring LN-OPB LN-OPC og LN-OPI
2017-03-08 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - OM revisjon 19 - flåteendring LN-OPB, LN-OPC og LN-OPI
2016-12-27 Transportstyrelsen   De-registration
2016-12-13 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - AOC - utfasing av LN-OPB
2016-12-13 Nor Aviation AS   Tillatelse til ferging av LN-OPB til Stockholm med ekstern pilot
2016-12-12 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2016-12-12 Nor Aviation AS   Søknad om særskilt tillatelse - autorisasjon av ferging av LN-OPB
2016-04-07 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OPB20160407a
2016-04-06 Norwegian Camo Support AS   Norwegian Camo Support AS - Gjennomføring av Airwirthiness review - oppklaring - LN-OPB
2016-03-17 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report No. 06-2016
2015-04-08 Nor Aviation AS   ARC Extension
2014-05-08 Nor Aviation AS   For den kommende Auditen av NoA 3-4 Juni
2014-05-06 Nor Aviation AS   Audit av NoA i Juni
2014-04-08 Nor Aviation AS   ARC extension 1st
2014-04-08 Nor Aviation AS   ARC ext 1st
2013-06-21 Helitrans AS   recommendation
2013-05-23 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-30 Nor Aviation AS   Utstedelse av CoA og miljøbevis
2013-04-30 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OPB samt oppdatert Operations Specifications rev. 9 med endret pkt.C) til ICAO EUR
2013-04-30 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-04-29 NorAviation AS   NorAviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OPB samt endring av Operations Specifications C) Area of Operations til ICAO EUR
2013-04-26 Kjell A Østnes AS   Registrering av fartøy
2013-04-26 SG Equipment Finance   registrering av panterett
2013-04-26 Nor Aviation AS   Søknad om CoA - ARC og miljøbevis
2013-04-26 Nor Aviation AS   Type Certificate Data Sheet
2013-04-25 Frode Østnes   effektueringsmelding
2013-04-17 Kjell A Østnes AS   Registrering av fartøy
2013-04-17 SG Equipment Finance   tinglysing av panterett
2013-04-15 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2013-04-04 NorAviation   NorAviation - søknad om flåteutvidelse - LN-OPB
2012-11-01 Nor Aviation AS   Tildeling av 24 Bit Kode for ELT / Mode-S
2012-10-25 Nor Aviation AS   Søknad om tildeling av 24 bit kode for ELT - Mode S
2012-06-29 Innovasjon Norge   Registrering panteobligasjon
2012-06-26 Innovasjon Norge   Registering av pant i luftfartøy
2012-01-17 Ole Petter Berger   reservasjon av reg.merke
source: caa.no

More information: