LN-DHY

DeHavilland Aircraft Co. LTD
DH 100 MK 6

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: DeHavilland Aircraft Co. LTD
Model: DH 100 MK 6
MSN: 705
Weight: 1
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kenneth Oskar Aarkvisla
Adress: Gressbaneveien 21
3300 HOKKSUND
Norge
Phone: +47 934 32 372
93432372
Radio License. Number: 5173
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Tesli Martin Thu
Adress: Gressbaneveien 21
3300 HOKKSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-24
Owner changed
Tesli Martin Thu
2014-04-15
Owner changed
Aarkvisla Mette Marianne
2013-05-30
Aircraft Added
Aarkvisla Kenneth Oskar
Strømmen Per Gudmund

Related Youtube videos

LN-DHY data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-8JP "Soren Kierkegaard" LN-DHY departure at Munich Airport

LN-DHY data-toggle=

Norwegian Air Force Historical Squadron Vampire FB.52 LN-DHY Landing at Bournemouth Airport 2018

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-14 Kenneth Oskar Aarkvisla     Vedlikeholdsrapport
2018-07-06 Kenneth Oskar Aarkvisla     Flyvåpenets Historiske Skvadron - Dispensasjon fra kravet til håndholt brannslukker for LN-DHY og LN-DHZ
2018-06-26 Kenneth Oskar Aarkvisla     Søknad om dispensasjon om kravet til håndholt brannslukker
2018-06-12 Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY/LN-DHZ     Vedlikeholdsorganisasjon Vampire LN-DHY/LN-DHZ
2018-02-26 Kenneth Oskar Aarkvisla     Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY/LN-DHZ
2018-02-21 Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY/LN-DHZ     Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY/LN-DHZ
2017-05-16 Kenneth Aarkvisla   Vedtak om utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis
2017-05-15 Lars Kolstad   SV: Kommentarer VHB revisjon 2
2017-05-15 Lars Kolstad   Re: VHB revisjon 2
2017-05-11 NLF CAMO   VR
2017-05-08 NLF CAMO   LN--DHY- Vedlikeholdsrapport
2017-05-04 Norges Luftsportforbund   Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHZ / Virksomhetstilsyn 2017
2017-04-20 Vedlikeholdsordningen LN-DHY / LN-DHZ   Varsel om virksomhetstilsyn - Vedlikeholdsordningen LN-DHY / LN-DHZ
2016-05-27 Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY / LN-DHZ   Vedlikeholdsorganisasjonen Vimpire LN-DHY / Ny teknisk leder - Einar Henriksen Bjørnebekk
2016-05-25 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHY / Villighetserklæring ifm. skifte av teknisk leder
2016-05-25 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsorganisasjonen Villighetserklæring ifm. skifte av teknisk leder
2016-05-20 Kenneth Aarkvisla   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-19 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsrapport
2016-05-19 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsordningen villighetserklæring
2015-08-31 Lars Kolstad   Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHY / Tilbakemelding på virksomhetstilsyn 0001-6835
2015-06-10 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHY / Virksomhetstilsyn 0001-6835
2015-05-26 Kenneth Aarkvisla   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-22 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsrapport IMG_0001.pdf
2015-05-22 Per G Strømmen   Vedlikeholdsrapporter for LN-DHZ og LN-DHY
2015-05-22 Kenneth O. Aarkvisla Per G Strømmen   Vedlikeholdsrapporter for LN-DHZ og LN-DHY
2015-05-21 Per G. Strømmen   Vedlikeholdsrapport
2015-05-18 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsorganisasjonen bekrefter tidspunkt for tilsyn
2015-05-12 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY / Varsel om gjennomføring av tilsyn
2015-05-11 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY / Tilbakemelding på planlagt tilsyn
2015-05-05 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsorganisasjonen Vampire LN-DHY / Varsel om planlagt tilsyn
2015-03-06 Vedlikeholdsorganisasjonen LN-DHY / LN-DHZ   LN-DHY /Klage på vedtak
2015-02-11 Samferdselsdepartementet   Retur av klage på avslått søknad om endring av vedlikeholdsklasse for luftfartøyene LN-DHY og LN-DHZ
2015-02-05 Samferdselsdepartementet   LN-DHY/klage på vedtak
2014-06-10 Kenneth Aarkvisla   utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-10 Kenneth Aarkvisla   Søknad om særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-03 Samferdselsdepartementet   Klage på vedtak
2014-05-19 Post- og teletilsynet   LN-DHY- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-21 Kenneth Aarkvisla   Klage på vedtak
2014-04-15 Mette Marianne Aarkvisla   registrering av eierskifte
2014-04-07 Kenneth O. Aarkvisla   Overdragelse av luftfartøy - Flyskjøte
2014-04-07 Kenneth O. Aarkvisla   flyskjøte
2014-04-01 Kenneth Aarkvisla   Søknad om endring av vedlikeholdsklasse
2014-03-24 Kenneth Aarkvisla   Søknad om endring av vedlikeholdsklasse
2013-10-11 Kenneth Aarkvisla   vektrapport
2013-06-11 Kenneth Aarkvisla   Aarkvisla Kenneth O. - Forlengelse av Særskilt Tillatelse til Tjenestegjøring på LN-DHZ og LN-DHY
2013-06-11 Per G. Strømmen   Strømmen Per Gudmund - Særskilt tillatelse til Tjenestegjøring nr. 5049 på (EX) D.H. Vampire LN-DHZ og LN-DHY
2013-06-06 Kenneth Aarkvisla   Permit to Fly
2013-06-03 Kenneth Aarkvisla   vedlikeholdsrapport
2013-06-03 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-05-31 Kenneth Aarkvisla   registrering av luftfartøy
2013-05-27 Per G. Strømmen   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2013-05-27 Kenneth Aarkvisla   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2013-05-08 Kenneth Aarkvisla   revidert vedlikeholdshåndbok
2013-05-06 Transportstyrelsen   certificate of Deregistration
2013-04-18 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2013-03-12 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsorganisasjonen Vedlikeholdsbok for godkjenning
2013-03-12 Kenneth Aarkvisla   Vedlikeholdsorganisasjonen Oppgraderte vedlegg
2013-01-09 Post- og teletilsynet   midlertidig tilllatelse for radioutstyr
2012-12-14 Per G. Strømmen   Tildeling av ICAO 24 bit Id code
2012-12-10 Per G. Strømmen   Søknad om ICAO 24 bits kode
2012-06-14 Kenneth Aarkvisla   SE-DXS Import av luftfartøy D.H.100 Vampire
source: caa.no

More information: