LN-BRX

Boeing Commercial Airplane Group 737-505

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
MSN: 25797
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Roubdell Limited
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2014-12-23
Aircraft Deleted
Roubdell Limited
2011-09-16
Owner changed
Roubdell Limited
2002-06-13
Owner changed
NBB-Oslo Lease Partnership One
2000-03-01
Owner changed
NBB Corona Co. Ltd.
Kuroda Toshio
Kaneko Masahiro
Saito Shigeyuki
Nakajima Kazuhiko
Nomura Babcock & Brown Co. Ltd.
NBB Ocean Lease Co. Ltd.

Related Youtube videos (1)

LN-BRX data-toggle=

Scandinavian Airlines B737-500 [LN-BRX] takeoff 01L at OSL

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-01-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-BRX- kopi av dokument om tillatelse
2014-12-23 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Sletting av luftfartøy
2014-12-22 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Søknad om avregistrering - Bill of Sale
2014-11-17 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av oppdatert og forlenget Permit to Fly for prøveflyging og overflyging til Bournemouth i forbindelse med tilbakelevering til utleier
2014-11-17 Scandinavian Airlines System   Endret destinasjon for forlenget Permit to Fly
2014-11-10 Scandinavian Airlines System   Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2014-11-10 Scandinavian Airlines System   Ansökan ome förlängt lease godkännande
2014-10-20 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av Permit to Fly for prøveflyging og overflyging til Montpellier i forbindelse med tilbakelevering til utleier
2014-10-16 Scandinavian Airlines System Tecnical Operations   Permit to Fly application - Aircraft Boeing 737-500 - (MSN25797)
2014-09-09 Scandinavian Airlines System   godkjenning av forlenget innleieperiode
2014-09-05 Scandinavian Airlines System   Lease approval
2014-08-21 Scandinavian Airlines System   Permit to Fly application - Aircraft Boeing 737-500 - (MSN25797)
2014-06-16 Gram Hambro & Garman Advokatfirma   attestert registerutskrift
2014-06-16 Gram Hambro & Garman Advokatfirma   attestert registerutskrift
2013-11-22 Scandinavian Airlines System   ARC - Form 15B
2012-11-27 SAS Airline Operation   ARC - Extension and publishing of an airworthiness review certificate (15b)
2011-12-06 SAS Technical Services Norway   ARC - Airworthiness Review Certificates 15B
2011-09-21 Haavind   LN-BRX [HAAVIND-LEGAL.FID1193415] - attestert registerutskrift
2011-09-20 Haavind   LN-BRX [HAAVIND-LEGAL.FID1193415] - attestert registerutskrift
2011-09-16 Advokatfirma Haavind AS   eierskifte
2011-09-16 Advokatfirmaet Haavind AS   sletting av heftelse på fartøy
2011-09-16 Advokatfirmaet Haavind AS   Eierskifte
2011-09-15 Advokatfirmaet Haavind AS   registrering av eierskifte og sletting av pantobligasjon
2011-09-15 Roubdell Limited   effektueringsmelding vedrørende sletting av pant og registrering ny eier
2011-09-15 Advokatfirmaet Haavind   registrering av ny eier
2011-09-05 Scandinavian Airlines System   forlengelse av innleieavtale
2011-09-02 Haavind   Søknad om innleie av luftfartøy
2011-08-18 Advokatfirmaet Haavind AS   vedtak om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2011-08-18 Scandinavian Airlines System   Begäran om godkännande av förlängd lease
2011-08-17 Advokatfirmaet Haavind AS   søknad om godkjennelse av innleieavtale
2011-08-17 Advokatfirmaet Haavind AS   søknad om godkjennelse av innleieavtale
2011-08-17 Advokatfirmaet Haavind AS   søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for ny eier av luftfartøy
2011-05-03 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-16 Scandinavian Airlines System   ARC - SAS extended Airworthiness Review Certificate
2011-02-15 Scandinavian Airlines System   søknad om noise certificate
2010-11-15 Advokatfirmaet Haavind AS   Attestert registerutskrift
2010-11-10 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden   Sletting av heftelse
2010-11-10 Scandinavian Airlines System   Angående slettelse av heftelser i NLR.
2010-11-10 Scandinavian Airlines System   RE: Angående slettelse av heftelser i NLR
2010-11-03 Scandinavian Airlines System   ang. slettelse av lease med SAS Scandinavian Airlines Norge AS som rettighetshaver
2010-09-16 SAS   Angående slettelse av heftelser i NLR.
2010-09-09 Scandinavian Airlines System   Slettelse av heftelse - Power of Attorney
2010-06-28 SAS Scandinavian Airlines System     Duplikat av registreringsbevis.
2010-06-28 SAS Scandinavian Airlines System   Duplikat av registreringsbevis.
2010-05-10 Advokatfirmaet Haavind AS   slettelse påført pantedokument
2010-05-04 Advokatfirmaet Haavind AS   Påtegning på slettede panteobligasjoner
2010-04-28 Advokatfirma Havind AS   sletting av heftelse og registrering av ny heftelse
2010-04-27 Havind AS   sletting av panteobligasjon og registrering av ny panteobligasjon
2010-02-16 Scandinavian Airlines System   ARC - utstedelse av Airworthiness Review certificate -EASA Form15A
2010-02-09 Scandinavian Airlines System   ARC - Request for the issuance of an 15A
2009-09-24 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om godkjenning av innleie - serienummer 25797
2009-09-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-27 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om godkjenning av innleie - serienummer 25797
2009-05-19 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   LN-BRX - Corrective & Preventive actions for Airworthiness Review LN-BRX
2009-03-02 Sandefjord Motorflyklubb   ARC 15B & Findings report
2008-04-07 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   tilbakemelding av tiltak etter ARC physical survey
2008-02-25 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-25 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-20 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   vedlikeholdsrapport
2007-01-25 SAS Braathens AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-25 SAS Braathens AS   Tilsynsrapport
2006-02-10 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-01-06 SAS Braathens AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport
2002-06-18 Haavind Vislie advokatfirma DA   retting av eiendomsforhold til NBB-Oslo Lease Partnership One er dagbokført. Gebyr erkjennes mottatt
source: einnsyn.no

More information: