LN-NGM

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 39024
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2013
Max TO weight: 78999 kg
Mode-S Hex: 47A743
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oslofjorden Limited
Adress: Dublin Airport
DUBLIN
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-03-20
Aircraft Added
Oslofjorden Limited
2015-02-12
Aircraft Deleted
Oslofjorden Limited
2013-09-18
Aircraft Added
Oslofjorden Limited

Related Youtube videos

LN-NGM data-toggle=

DY1102 OSLO BERLIN full flight in diffrent part

LN-NGM data-toggle=

Beautiful Morning Takeoff - Norwegian Boeing 737-8JP LN-NGM - Split airport SPU/LDSP

LN-NGM data-toggle=

Norwegian landing + take-off

LN-NGM data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NGM Landing Malaga AGP

LN-NGM data-toggle=

Norwegian @ Hamburg Airport

LN-NGM data-toggle=

Norwegian 737-800 Landing Hamburg Airport LN-NGM

LN-NGM data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NGM Take Off Malaga AGP

LN-NGM data-toggle=

Landing @ AGP Norwegian LN-NGM

LN-NGM data-toggle=

Vueling take-off and more

LN-NGM data-toggle=

Norwegian Air Shuttle London Gatwick Boeing 737-800 take off // LGW-CPH

LN-NGM data-toggle=

Shortly after Takeoff Norwegian 737-800

LN-NGM data-toggle=

Norwegian B 737-800 @ CGN !

LN-NGM data-toggle=

Inflight Norwegian CGN-AGP

LN-NGM data-toggle=

taxi and Takeoff @CGN !

LN-NGM data-toggle=

Norwegian Pushback @ CGN !

LN-NGM data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-8JP(W) LN-NGM (cn 39024/4610)

LN-NGM data-toggle=

Norwegian 737-800 Cloudy Takeoff from Oslo Gardermoen Airport

LN-NGM data-toggle=

Norwegian 737-800 Landing at Dublin International Airport

LN-NGM data-toggle=

| Norwegian | 737-800 (LN-NGM) | Takeoff from Oslo | Wing view | D-TO 2 with 80% N1 |

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-15 Norwegian MOC     MEL RIE
2021-11-05 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Vedtak om godkjenning av endring i innleieavtale for LN-NGM
2021-11-04 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-NGM (MSN 39024): Søknad om godkjenning av endring i innleieforhold - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID656630 - effektuering
2021-10-29 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-NGM (MSN 39024): Søknad om godkjenning av endring i innleieforhold - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID656630 - datert avtale
2021-09-06 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Søknad om godkjenning av endring i innleieforhold for LN-NGM (MSN 39024)
2021-06-18 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2021-06-11 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC Recommendation
2021-06-09 Norwegian Air Shuttle AOC AS     registreringsbevis
2021-06-09 Norwegian Air Shuttle AOC AS     MSN 39024 CofR
2021-05-10 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2021-05-06 Norwegian Air Shuttle ASA     Corrected decision on approval of wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to Norwegian Air Shuttle ASA from 15. March 2021 - 14. March 2022.
2021-04-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-16 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-04-16 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-04-12 NATS     CMA F2 - Norwegian Air Shuttle AOC AS - LN-NGM
2021-04-09 Norwegian Air Shuttle ASA     RVSM - NAT HLA/Eurocontrol Schemes - Norwegian Air Shuttle AOC AS - LN-NGM
2021-03-19 NATS     CMA F2 - Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM - LN-NGM
2021-03-19 NATCMA     CMA F2 - Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM - LN-NGM
2021-03-18 Internal Document     NAS ASA - Sjekkliste - flåtereduksjon for LN-NGM
2021-03-17 Internal Document     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Sjekkliste - Innleie og flåteutvidelse for LN-NGM
2021-03-15 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM - LN-NGM
2021-03-15 Norwegian Air Shuttle ASA     Decision on approval of Wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to Norwegian Air Shuttle ASA from 12.03.2021 - 23.07.2027
2021-03-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Godkjenning av innleie for LN-NGM (MSN 39024) - Søknad om godkjenning av inneleie SVW-MATTERS.FID633615
2021-03-15 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Gardermoen til Budapest, Ungarn for vedlikehold.
2021-03-15 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-NGM
2021-03-15 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse
2021-03-12 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-03-12 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     brev i retur - ukjent adressat - permanent tillatelse og følgebrev
2021-03-12 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle AOC AS - NN2 - "Clock Stoppage" 737NG opp til 12 måneder
2021-03-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     permanent tillatelse og følgebrev
2021-03-12 Norwegian Air Shuttle ASA     Permit to Fly Application OSL-BUD
2021-03-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Godkjenning av innleie for LN-NGM (MSN 39024) - Søknad om godkjenning av inneleie SVW-MATTERS.FID633615 - signerte avtaler
2021-03-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - Godkjenning av innleie for LN-NGM (MSN 39024) - Søknad om godkjenning av inneleie - signerte avtaler
2021-03-11 Norwegian Air Shuttle ASA     NAS - flåtereduksjon for LN-NGM
2021-03-10 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     overføring av fly til annet AOC
2021-03-08 Norwegian Air Shuttle ASA     AMP
2021-03-04 Norwegian Air Shuttle ASA     Kontrakt mellom eier av LN-NGM og utleier
2021-03-02 Norwegian Air Shuttle ASA     Lease avtale fra NAS til Norwegian Air Shuttle AOC
2020-06-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av ARC 15a basert på Recommendation
2020-06-22 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC Recommendation
2020-06-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Angående ARC Recommendation
2020-06-04 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC Recommendation
2019-10-02 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-NGM og bestilling av attesterte registerutskrifter
2019-10-02 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-NGM og attesterte registerutskrifter
2019-09-12 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Overføring av Luftfartøy fra NAN til NAS AoC
2019-08-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-08-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2019-07-16 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 15a etter recommendation
2019-07-16 Ricco Buttlar     Oppdatert ARC Application Form
2019-07-15 Norwegian Air Shuttle ASA     AMP Variation nr 54
2019-07-04 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC recommendation 2 of 2
2019-07-04 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC recommendation 1 of 2
2019-06-21 Norwegian Air Shuttle ASA     Angående ARC Recommendation NAN
2019-06-19 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC Recommendation NAN
2019-05-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2015-06-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-NGM- kopi av dokument om tillatelse
2015-02-18 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Rettet Operations Specifications
2015-02-17 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Rettet Operations Specifications
2015-02-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Rettet vedtak om godkjenning av wet-lease mellom NAS og NAI for EI-FHI fra 12.02.2015 - 12.02.2016
2015-02-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Sletting av fartøy
2015-02-12 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease mellom NAS og NAI med EI-FHI fra 11.02.2015-11.02.2016
2015-02-12 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Norway AS - Oppdatert Operations Specifications etter sletting av LN-NGM
2015-02-12 Ida Aasgaard Røsand   Effektueringsmelding
2015-02-09 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om godkjenning av wetlease EI-FHI/LN-NGM (MSN 39024)
2015-02-03 Graham C. Richards   Apostille
2015-01-19 Norwegian Air Shuttle ASA   signert Wet Lease
2015-01-12 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om godkjenning av wetlease
2014-12-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS fra 12.12.2014 - 12.12.2015
2014-12-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av wetlease
2014-12-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Godkjennelse av wet-lease avtaler
2014-11-05 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Attestert registerutskrift
2014-11-04 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Attestert registerutskrift - LN-NGM
2014-09-11 Norwegian Air Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate NGM20140911a
2014-08-18 European Helicopter Center AS   ARC Recommendation
2014-06-13 Norwegian Air Norway AS   ARC Recommendation information.
2013-12-13 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS på LN-NGM
2013-12-12 Norwegian Air Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-12-12 Norwegian Air Norway AS   FW: LN-NGM
2013-12-09 Post- og teletilsynet   LN-NGM- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-10-29 Norwegian Air Norway AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2013-09-26 Utenriksdepartementet   Angående midlertidig registrering av luftfartøy
2013-09-23 Royal Norwegian Consulate Seattle   utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis til Oslofjorden LTD - Serienr 39024
2013-09-20 Norwegian Air Shuttle ASA   Inndraging av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a pga formalia vedrørende midlertidig registrering
2013-09-20 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt luftfartøy importert fra USA og inn i EASA området
2013-09-20 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt luftfartøy importert fra USA og inn i EASA området
2013-09-19 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-18 Norwegian Air Shuttle ASA   registrering av luftfartøy
2013-09-18 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-09-17 Simonsen Vogt Wiig   Vedrørende registrering av luftfartøy
2013-09-17 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Registrert eier - Oslofjorden Ltd.
2013-09-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Bill of Sale
2013-09-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Temp Registreringsbevis + Statement Export CofA
2013-09-16 Det norske konsulatet Seattle   Utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2013-09-13 Norwegian Air Shuttle ASA   digitale leveransedokumenter - mail 1
2013-09-13 Norwegian Air Shuttle ASA   digitale leveransedokumenter - mail 2
2013-09-12 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Signert avtale - innleie for LN-NGM (MSN 39024) [SVW-Saker.FID172694]
2013-09-12 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Søknad om godkjennelse av innleie for
2013-09-11 Norwegian Air Shuttle ASA   Original Export C of A
2013-09-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Original - Export Certificate of Airworthiness
2013-09-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Første veierapport
2013-09-04 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   søknad om innleie av luftfartøy
2013-08-28 Boeing   Import Requirements for Delivery of New Aircraft
2013-08-27 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis
2013-08-27 Norwegian Air Shuttle ASA   AFM sider
2013-08-27 Norwegian Air Shuttle ASA   JAR26 Subpart B Compliance list
2013-08-27 Norwegian Air Shuttle ASA   EU OPS1 K&L liste
2013-08-26 Norwegian Air Shuttle ASA   AIN Info
2013-08-26 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2013-08-19 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om registrering av luftfartøy
2013-05-29 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Airl Shuttle ASA - søknad om flåteutvidelse - LN-NGQ
2013-01-31 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av ICAO 24 biters kode
2013-01-29 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om tildeling av ICAO 24 biters kode
source: caa.no

More information: