LN-BTS

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-161

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-161
MSN: 28-7916008
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1979
Max TO weight: 1055 kg
Mode-S Hex: 478629
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bergen Aero Klubb
Adress: Postboks 75
5869 BERGEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-05-09
Aircraft Deleted
Bergen Aero Klubb
2014-12-16
Owner changed
Bergen Aero Klubb
2006-07-20
Aircraft Added
Bergen Aero Klubb

Related Youtube videos

LN-BTS data-toggle=

17.Mai tur med LN-BTS - komplett tur

LN-BTS data-toggle=

Skoling i LN-BTS

LN-BTS data-toggle=

Touch and go at Stord Airport Sørstokken 10.09.2014 [LN-BTS]

LN-BTS data-toggle=

Bergen Aero Klubb Sunset landing Flesland

LN-BTS data-toggle=

Bergen Aero Klubb TGL ENSO sunset flying

LN-BTS data-toggle=

Landing Sogndal LN-BTS

LN-BTS data-toggle=

Takeoff Sogndal LN-BTS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-10 Bergen Aero Klubb     Sletting av luftfartøy
2022-04-26 Bergen Aero Klubb     Sletting av luftfartøy
2022-04-08 Bergen Aero Klubb     Sletting av luftfartøy
2022-04-06 BERGEN AERO KLUBB     bekreftet oppsigelse
2022-03-25 BERGEN AERO KLUBB     oppsigelse
2022-02-01 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og review report
2021-02-11 Thor Larsen     15/00961-204 - Bestilling av reisedagbøker - LN-BTS og LN-BIT
2021-02-10 Thor Larsen     Bestilling av reisedagbøker - LN-BTS og LN-BIT
2020-12-22 NLF CAMO     SV: Registrerte flight hours på ARC 15c 2020
2020-12-16 NLF CAMO     Revidert ARC
2020-09-17 Bergen Aero Klubb     Epost med permanent tillatelse
2020-09-17 Bergen Aero Klubb     permanent tillatelse og følgebrev
2020-09-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-09-08 Bergen Aero Klubb     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-12-19 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-10-24 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-08-06 Martin Alexander Skaatun     10/01338-14 - Bestilling av loggbok
2018-07-26 Bergen Aero Klubb     Bestilling av loggbok
2017-10-11 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-10-10 NLF CAMO   ARC og Review report
2015-09-14 NLF CAMO   ARC og Review report
2014-09-24 Norges Luftsportforbund   ARS og Review report
2013-09-27 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-08-26 Bergen Aero Klubb   Luftfartshendelser med LN-BTS
2012-10-01 Norges Luftsportforbund   ARC - kopi
2011-10-04 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-10-04 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-05-31 Bergen Aero Klubb   Oppklaring vedrørende National Airworthiness Review certificate (N-ARC) med feil utløpsdato - Utstedelse av ny N-ARC
2011-01-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-10 Samferdselsdepartementet   Vedrørende oppfølging av tilrådning i rapport (SL RAP 2010/07) om alvorlig luftfartshendelse på Bergen lufthavn Flesland 05.09.2009
2010-12-23 Norges Luftsportforbund   NLF CAMO Svarbrev Piper med Gascolator
2010-11-18 Bergen Flyklubb   Dialog med Bergen Flyklubb angående Gascolatorproblemer
2010-10-15 Bergen Aero Klubb   Er Gascolator byttet etter uhell 5. september 2009 der motor stoppet pga. slitte gjenger i Gascolator?
2010-10-12 Bergen Aero Klubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-10-08 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2010-03-25 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådning i rapport (SL RAP 2010/07) om alvorlig luftfartshendelse på Bergen lufthavn Flesland 05.09.2009 med PA-28-161 - LN-BTS
2010-03-25 Luftfartstilsynet     Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2010/07) om alvorlig luftfartshendelse på Bergen lufthavn Flesland 050909 med PA-28-161, LN-BTS
2010-03-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2010/07) om alvorlig luftfartshendelse på Bergen Lufthavn Flesland 05.09.2009 med PA-28-161 - LN-BTS
2010-03-09 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP 2010/07) om alvorlig luftfartshendelse på Bergen lufthavn Flesland 050909 med PA-28-161, LN-BTS
2009-11-30 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse - Bergen Lufthavn, Flesland 05.09.2009 - Utkast til rapport
2009-09-22 Bergen Airtransport AS   rettelse vedlikeholdsrapport
2009-09-22 Bergen Aero KLubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-16 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport
2009-09-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av alvorlig Luftfartshendelse - Bergen Lufthavn, Flesland 05.09.2009
2009-02-16 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-10-17 Bergen Aero Klubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-02 Bergen Aero Klubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC) og kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-16 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-07-17 Bergen Air Transport AS   godkjent motorjournal
2008-07-12 Bergen Air Transport AS   godkjenning av motorjournal
2006-07-28 Bergen Air Transport AS   Tilsynsrapport
2006-07-20 Bergen Aero Klubb   Innføring av luftfartøyet i Norges luftfartøyregister m.m.
2006-07-20 Bergen Aero Klubb, C/O Thor-Steinar F. Christensen   Fakskopi av registrereingsbevis
2006-07-11 Van Gelder Beheer BV   Salgskontrakt
2006-06-28 Bergen Aero Klubb   Registrering av luftfartøy
2006-06-27 Bergen Air Transport AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-06-26 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-21 Bergen Air Transport   vekt- og balanserapport
2006-06-21 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 27.10.2006
2006-06-16 Bergen Air Transport   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-19 Bergen Aero Klubb   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: