LN-ONE

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920213
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2013
Max TO weight: 12020 kg
Mode-S Hex: 478383
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: 3 George`s Dock IFSC
1 DUBLIN
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-07-31
Owner changed
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-01-30
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-01-12 BRISTOW NORWAY AS     ARC Extension. S92A, msn.920213
2021-01-31 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920114,
2021-01-15 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920213
2020-01-24 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate - ONE20200124a
2020-01-20 Bristow Group Inc.     Bristow Norway AS - Sikorsky S92 Reg LN-ONE SN 920213 ARC
2020-01-20 Bristow Norway AS     Sikorsky S92 Reg LN-ONE SN 920213 ARC
2019-12-17 Bristow Group Inc.     Sikorsky S92 Reg SN 920213 ARC
2019-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Endring i innleieavtale
2019-01-07 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920213
2018-09-18 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form LN-ONE
2018-03-09 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONE
2018-03-09 Bristow Norway AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2018-03-08 Bristow Norway AS     Extension of lease agreement LN-ONE
2018-01-19 Bristow Norway AS   ARC
2017-01-16 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2016-12-23 Bristow Group Inc.   ARC
2016-01-06 Bristow Norway AS   ARC Extension. S92A, msn.920213
2015-12-07 Adresseliste   Bristow Norway AS - MEL RIE - Report form - LN-ONE
2015-11-04 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL RIE - Report form - LN-ONE
2015-11-04 Bristow Norway AS   MEL RIE - Report Form
2015-10-08 Furat Gebory   12/08851-46 - Bristow Norway AS - Report Form - MEL Rectification Interval Extension (RIE)
2015-09-17 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Report Form - MEL Rectification Interval Extension (RIE)
2015-09-17 Bristow Norway AS   Report Form - MEL Rectification Interval Extension (RIE)
2015-02-25 Advokatfirmaet Mageli ANS   sletting av heftelse
2015-02-18 Watson Farley & Williams LLP   Registrering av heftelse
2015-02-13 Advokatfirmaet Mageli ANS   sletting av luftfartøy
2015-02-13 Advokatfirmaet Mageli ANS   Mortgage agreement
2015-02-03 Bristow Norway AS   1st. ARC Extension S-92A , msn. 920213
2014-12-05 Bristow Norway AS   12/08851-20 - Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONE
2014-11-14 Bristow Norway AS   Retur av registreringsbevis - utgått dokument
2014-10-27 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONE
2014-08-25 Advokatfirmaet Mageli ANS   registrering av IDERIA
2014-08-20 Advokatfirmaet Mageli ANS   registrering av IDERIA
2014-08-18 Advokatfirmaet Mageli   registrering av heftelse
2014-08-15 Advokatfirmaet Thommessen AS   Effektueringsmelding
2014-08-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   pantedokument
2014-07-31 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte
2014-07-31 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2014-07-31 Advokatfirmaet Thommessen AS   Effektueringssmelding
2014-07-31 Bristow Norway AS   Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form
2014-07-31 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signert avtale for eierskifte
2014-07-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   Bill of sale
2014-07-08 Advokatfirmaet Thommessen   Unntak for nasjonalitetsvilkår
2014-07-04 Thommessen   Søknad om innleie av luftfartøy
2014-07-04 Thommessen   Søknad om innleie av luftfartøyLIVE.FID300824]
2014-07-04 Thommessen   Søknad om unntak for nasjonalitetsvilkår
2014-05-16 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - Korreksjon - LN-ONE
2014-01-22 Bristow Norway AS   Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nytt luftfartøy S-92A, S/N 920213
2014-01-22 Bristow Group Inc.   Apostille og Bill of sale
2014-01-17 Bristow Norway AS   Søknad om import - EASA Certificate of Airworthiness - ARC og Noise Certificate - S-92A - S/N 920213
2014-01-15 Bristow Norway AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-01-13 Bristow Norway AS   Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nytt luftfartøy; S-92A, S/N 920213,
2014-01-10 Bristow Norway AS   Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nytt luftfartøy; S-92A, S/N 920213, LN-ONE
2014-01-09 Bristow Norway AS   Export Certificate of Airworthiness
2013-12-03 Bristow Norway AS   Søknad om allokering av registrering og ICAO koder
2013-12-03 Bristow Norway AS   Søknad om allokering av registrering og ICAO koder
2013-12-03 Hesnes Air AS   Oversendelse av tidl. tildelte ICAO koder, LN-ONE
source: caa.no