LN-AAW

SOCATA - Groupe Aerospatiale
TB 10

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SOCATA - Groupe Aerospatiale
Model: TB 10
MSN: 636
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Gyurcsovics Mate

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-10-11
Aircraft Deleted
Gyurcsovics Mate
2016-02-19
Owner changed
Gyurcsovics Mate
2015-09-16
Owner changed
Vassbotten Øyvind
2007-01-10
Owner changed
Wintervold Jon Bernhard
2002-01-10
Aircraft Added
Myren Steinar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-10-12 Dr Gyurcsovics Mate   deletion of aircraft
2016-10-03 Bohusflyg AB   Uppsägning av avtal
2016-10-03 Bohusflyg AB   anmodning om sletting fra norsk register
2016-09-28 Gyurcsovics Máté   anmodning om sletting
2016-02-22 Mate Gyurcsovics   Registration of ownership
2016-02-18 Øyvind Vassbotten   Eierskifte
2015-11-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-11-11 Bohusflyg AB   ARC 2015
2015-10-29 Bohusflyg AB   AMP Rev 2 godkjent
2015-10-25 Bohusflyg AB   AMP Rev 2
2015-09-22 Øyvind Vassbotten   Registrering av eierskifte
2015-07-10 Jon Bernhard Winterwold   Utstedelse av Permit to fly for prøveflyging og deretter overflyging fra Tynset til Notodden
2015-07-07 Bohusflyg AB   Søknad om Permit to fly
2014-08-15 Bohusflyg AB   ARC 2014
2013-10-28 Bohusflyg AB   ARC 2013
2013-08-29 Bohusflyg AB   AMP Revisjon 1 godkjent
2013-08-26 Sture Fredricsson   AMP Rev 1
2013-08-26 Bohusflyg AB   AMP Rev 1
2012-10-15 Bohusflyg AB   kopi av ARC
2012-05-30 Bohusflyg AB   AMP godkjent
2012-05-23 Bohusflyg AB   AMP
2012-05-22 Sture Fredricsson   Søknad om godkjennelse av AMP
2012-05-22 Bohusflyg AB   søknad AMP
2010-05-21 Flyteknisk Notodden AS   N-ARC Andre gangs fornyelse
2010-05-07 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2009-12-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-04-20 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-07 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-01-06 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2008-10-23 Jon Bernard Wintervold   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-17 Jon Bernard Wintervold   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdykitghetsbevis
2008-09-09 Jon bernhard Wintervold   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-04-08 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2008-04-08 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2007-04-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-03-30 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2007-01-10 Steinar Myren   Overdragelse av luftfartøy - flyskjøte - dokumentasjon på ID
2007-01-10 Jon Bernhard Wintervold   Registrert eierskifte
2006-03-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: