LN-BUC

Boeing Commercial Airplane Group 737-505

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
MSN: 26304
source: caa

Owner/Operator Details


Name: MSA V c/o Wilmington Trust Company
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2013-07-15
Aircraft Deleted
MSA V c/o Wilmington Trust Company
1994-09-15
Aircraft Added
International Lease Finance Corp.

Related Youtube videos (1)

LN-BUC data-toggle=

Braathens LN-BUC Landing FSX

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-01-24 Scandinavian Airlines System     LC-BUC - retur av tillatelse
2013-07-15 FAA   fax som bekrefter slettelse
2013-07-12 Arntzen de Besche   Sletting av pant i luftfartøy
2013-06-17 MSA V   Issue of Permit to Fly for a ferry flight from Cardiff to Knock
2013-06-13 Arntzen de Besche advokatfirma   ang. sletting av luftfartøyet
2013-06-13 AMES CAMO GmbH   Application for a Permit to Fly from Cardiff to Knock
2013-06-12 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av leaseavtale
2013-06-12 Arntzen de Besche Advokatfirma   LN- BUC - sletting av leaseavtale
2013-06-12 Arntzen de Besche Advokatfirma     sletting av leaseavtale
2013-06-10 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av leaseavtale
2013-05-29 Arntzen de Besche Advokatfirma   attestert registerutskrift
2013-05-13 Ames CAMO GmbH   Avklaringer om behov for Permit for Fly
2013-05-08 Ames   Permit to Fly application
2013-03-13 Scandinavian Airlines System   Ansökan om förlängning av lease
2013-03-13 Scandinavian Airlines System   Ansökan om förlängning av lease
2013-03-13 Scandinavian Airlines System   Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleieavtale
2013-02-22 SAS   Innleie av luftfartøy
2012-08-08 Scandinavian Airlines System   ARC - Extension of Ariworthiness Review Certificate
2011-08-23 SAS Technical Operations   ARC - Extended Airworthiness Review Certificates
2011-05-04 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-15 Scandinavian Airlines System   søknad om noise certificate
2010-10-20 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   Aircraft mortgage deeds
2010-10-19 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   Aircraft mortgage deeds
2010-09-27 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   fullmakt - apostille
2010-09-09 Advokatfirma Bugge, Aretz-Hansen & Rasmussen   Bestilling - engelske utskrifter - LN-KKZ
2010-08-13 SAS Technical Service AB   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-08-12 SAS Technical Service AB   Signert ARC recommendation
2010-08-05 SAS Technical Service AB   SAS Notification regarding upcoming application of ARC based on Recommendation
2010-06-15 Scandinavian Airlines System     Godkjent forlengelse av innleie
2010-06-15 Scandinavian Airlines System   Godkjent forlengelse av innleie
2010-06-11 Mårtensson Karl-Erik   Sjekklister - Leasing
2010-05-26 Scandinavian Airlines System   Application lease extension
2009-09-24 Scandinavian Airlines System   LN-BUC - søknad om godkjenning av innleie
2009-09-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-03 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   ARC-15B & Findings report
2009-05-19 Scandinavian Airlines System   LN-BUC - søknad om godkjenning av innleie
2009-03-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse mellom Bergen og Værnes 02.03.2009 Boeing 737-500
2008-09-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   tstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-17 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2008-08-04 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   records
2008-08-01 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-10-24 Samferdselsdepartementet   Oppfølging og tilrådninger i rapport (SL10/2006) om alvorlig luftfartshendelse Oslo lufthavn Gardermoen 22.10.2003 Boing 737-500
2007-09-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   tilsynsrapport
2007-09-13 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-07-27 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Digital attachments
2007-07-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-07-23 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Vedlikeholdsrapport
2007-06-27 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL 10/2006) om alvorlig luftfartshendelse Oslo lufthavn Gardermoen 22.10.2003 Boing 737-500
2006-09-08 SASBraathens AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-08-25 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.09.2007
2006-08-02 SAS Braathens AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-08-02 SAS Braathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-18 Samferdselsdepartementet   Oppfølging og tilrådninger i rapport (SL10/2006) om alvorlig luftfartshendelse Oslo lufthavn gardermoen 22.10.2003 Boing 737-500
2006-02-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse på Oslo lufthavn Gardermoen 22.10.2003 - Utkast til rapport
source: einnsyn.no