LN-OJN

Airbus Helicopters EC 225 LP

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2911
ICAO Hex: 47B76D
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust Sp Services (Dublin) Limited
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa

Aircraft event timeline

2016-08-31
Aircraft Deleted
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-04-30
Aircraft Added
Wilmington Trust Sp Services (Dublin)

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

2015-03-19

HKS050

2015-03-18

HKS059

2015-03-17

HKS059

2015-03-16

HKS059

2015-03-15

HKS50E

2015-03-13

HKS266

2015-03-13

HKS059

2015-03-13

HKS241

2015-03-12

HKS058

2015-03-12

HKS970

2015-03-12

HKS231

2015-03-12

HKS960

2015-03-11

HKS263

2015-03-11

HKS240

2015-03-11

HKS059

2015-03-10

HKS394

2015-03-10

HKS393

2015-03-10

HKS059

2015-03-10

HKS875

2015-03-09

HKS059

2015-03-08

HKS390

2015-03-07

HKS058

2015-03-07

HKS291

2015-03-06

HKS059

2015-03-05

HKS971

2015-03-05

HKS231

2015-03-04

HKS261

2015-03-04

HKS059

2015-03-03

HKS059

2015-03-03

HKS231

2015-03-02

HKS058

2015-03-02

HKS059

2015-02-24

HKS650

2015-02-24

HKS059

2015-02-23

HKS390

2015-02-22

HKS650

2015-02-22

HKS062

2015-02-21

HKS650

2015-02-20

HKS650

2015-02-19

HKS650

2015-02-18

HKS650

2015-02-13

HKS650

2015-02-13

HKS56E

2015-01-09

HKS650

2015-01-08

HKS650

2015-01-06

HKS650

2015-01-05

HKS650

2015-01-02

LNOJN

2014-12-31

LNOJN

2014-12-29

LNOJN

2014-12-26

LNOJN

2014-12-23

LNOJN

2014-12-22

LNOJN

2014-12-18

LNOJN

2014-12-17

LNOJN

2014-12-15

LNOJN

2014-12-13

LNOJN

2014-12-08

LNOJN

2014-12-05

LNOJN

2014-12-04

LNOJN

2014-12-03

LNOJN

2014-12-02

LNOJN

2014-12-01

LNOJN

2014-11-28

LNOJN

2014-11-27

LNOJN

2014-11-24

LNOJN

2014-11-21

LNOJN

2014-11-20

LNOJN

2014-11-19

LNOJN

2014-11-18

LNOJN

2014-11-17

LNOJN

2014-11-14

LNOJN

2014-11-13

LNOJN

2014-11-12

LNOJN

2014-11-11

LNOJN

2014-11-07

LNOJN

2014-11-06

LNOJN

2014-11-05

LNOJN

2014-11-04

LNOJN

2014-11-03

LNOJN

2014-11-01

LNOJN

2014-10-31

LNOJN

2014-10-30

LNOJN

2014-10-29

LNOJN

2014-10-28

LNOJN

2014-10-27

LNOJN

2014-10-25

LNOJN

2014-10-24

LNOJN

2014-10-23

LNOJN

2014-10-22

LNOJN

2014-10-21

LNOJN

2014-10-20

LNOJN

2014-10-19

LNOJN

2014-10-17

LNOJN

2014-10-16

LNOJN

2014-10-15

LNOJN

2014-10-14

LNOJN

2014-10-13

LNOJN

2014-10-12

LNOJN

2014-10-08

LNOJN

2014-10-07

LNOJN

2014-10-06

LNOJN

2014-10-04

LNOJN

2014-10-03

LNOJN

2014-10-02

LNOJN

2014-10-01

LNOJN

2014-09-30

LNOJN

2014-09-29

LNOJN

2014-09-28

LNOJN

2014-09-26

LNOJN

2014-09-25

LNOJN

2014-09-24

LNOJN

2014-09-23

LNOJN

2014-09-22

LNOJN

2014-09-17

LNOJN

2014-09-16

LNOJN

2014-09-15

LNOJN

2014-09-12

LNOJN

More aircraft owned by Wilmington Trust Sp Services (Dublin) Limited

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQV

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-ODB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-10-04 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OQN og LN-OJN
2016-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av luftfartøy
2016-08-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av luftfartøy
2016-07-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-OJN og attesterte registerutskrifter
2016-07-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registerutskrift LN-OJN og LN-OHK
2016-05-19 CHC Helikopter Service AS   AHTA - TQ check result as per E-ASB EC225-53A058, rev. 1
2016-04-18 Wiersholm AS   Forlengelse av innleieavtaler
2016-04-15 Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtaler
2016-04-15 Wiersholm AS   søknad om godkjennelse av forlengelse av innleieavtaler
2016-04-05 Wiersholm AS   søknad forlengelse av innleieavtale
2016-04-05 Wiersholm AS   søknad forlengelse av innleieavtale
2016-02-08 CHC HS Part M   Haster: Søknad om utvidet TBO på main gearbox S/N 2911
2016-02-08 CHC Helikopter Service AS   S/N 2911 - godkjenning av engangsutvidelse av inspeksjonsintervall (TBO) på MGB - EC225
2015-11-24 CHC Helikopter Service AS   S/N 2911 - godkjenning av engangsutvidelse av inspeksjonsintervall (TBO) på MGB - EC225
2015-11-04 CHC Helikopter Service AS   Søknad - utvidelse av Time Between Overhaul på main gearbox - S/N 2911
2015-10-23 CHC Helikopter Service AS   Technical Agreement fra Airbus - utvidelse av TBO på MGB - EC225
2015-04-15 CHC Helikopter Service AS   ARC
2014-10-27 Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av endret innleieavtale
2014-10-27 Thommessen   Forespørsel om attesterte registerutskrifter for LN-OJN LN-OQO og LN-OQI
2014-10-27 Wiersholm AS   CHC Barbados - skifte av sub-lessor
2014-10-27 Thommessen   Attesterte registerutskrifter for LN-OJN, LN-OQO og LN-OQI
2014-10-14 Wiersholm AS   Project World Cup - Skifte av sub-lessor
2014-10-13 Wiersholm AS   søknad om innleieavtale
2014-10-09 Wiersholm   LN-OJN LN-OQO LN-OQI LN-OQM LN-OQE KN-OQN LN-OQH LN-OMF LNOLD og Attesterte registerutskrift
2014-10-07 Wiersholm   LN-OJN LN-OQO LN-OQI LN-OQM LN-OQE KN-OQN LN-OQH LN-OMF LNOLD og LN_OQD - Bestilling av registerurskrifter for div fartøy
2014-07-10 Bristow Norway AS   RFM Forside
2014-05-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   Adresse endring Wilmington Trust SP Services Dublin Limited
2014-04-30 Wiersholm   RE: Eierskifte LN-OJN MSN 2911 WIERSHOLM-MATTERS.FID492144
2014-04-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   SV: LN-OJN THOMMESSEN-LIVE.FID296813
2014-04-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   Vedtak om godkjenning av endring av innleieavtale
2014-04-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   signerte og daterte innleieavtaler
2014-04-29 Thommessen   Vedrørende eierskifte
2014-04-28 Advokatfirmaet Thommessen AS   vedrørende eierskifte
2014-04-25 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA
2014-04-25 CHC Helikopter Service AS   FW: EASA Form 52 av 10.04.2014: RE. Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis, ARC og støysertifikat for EC225 LP S/N 2911 LN-OJN
2014-04-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Unntak fra nasjonalitetsvilkår
2014-04-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Declaration of company - Wilmintgon Trust SP Services (Dublin) Limited
2014-04-25 Wiersholm AS   Bill of Sale
2014-04-15 Advokatfirmaet Wiersholm AS   registrering av luftfartøy
2014-04-15 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OJN
2014-04-15 Wiersholm   effektuering
2014-04-15 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OJN
2014-04-14 Wiersholm AS   power of attorney og bill of sale
2014-04-10 CHC Helikopter Service AS   Orginal - Aircraft statement of conformity
2014-04-08 CHC Helikopter Service AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - ARC og støysertifikat
2014-03-26 Advokatfirmaet Wiersholm AS   LN -OJN - dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-03-26 Wiersholm AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret ved registrering
2014-03-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   søknad om godkjennelse av innleieavtale
2014-03-25 CHC Helikopter Service AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2014-03-25 Wiersholm   LN -OJN - Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret ved registrering
2014-03-12 CHC Helicopter Service   Fabrikknytt EC225 LP helikopter S/N 2911
2013-08-29 CHC   LN-OJK, LN-OJL, LN-OJM og reservasjon av registreringsmerker
source: einnsyn.no