LN-OEE

Sikorsky Aircraft Corporation S-92A

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920220
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association
Operator: Norsk Helikopterservice AS

source: caa

Aircraft event timeline

2015-03-17
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2015-02-01
Adress
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2014-06-16
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-05-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2015-05-27 Norsk Helikopterservice AS   retur av registreringsbevis
2015-05-27 Norsk Helikopterservice AS   retur av certificate of airworthiness
2015-05-20 Norsk Helikopterservice AS   Norsk Helikopterservice AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OEE
2015-03-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av luftfartøy
2015-03-16 Advokatfirmaet Thommessen AS   begjæring om deregistrering av luftfartøy
2015-03-06 Advokatfirmaet Thommessen AS   slettet pantobligasjon og IDERA
2015-03-04 Advokatfirmaet Thommessen AS   Pantedokument og IDERA - Sletting
2014-07-31 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelser
2014-07-30 Advokatfirmaet Thommessen AS   Effektueringsmelding
2014-07-29 Advokatfirmaet Thommessen AS   MSN 920220 - Fullmakt - pantedokument og Idera
2014-07-07 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-17 Norsk Helikopterservice AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av Airworthiness Review Certificate for brukt helikopter importert fra EASSøknad om luftdyktighetsbevis og støybevis for Sikorsky S-92A, S/N 920220
2014-06-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av luftfartøy
2014-06-16 Norsk Helikopterservice AS   edtak om godkjenning av innleieavtale/flåteutvidelse
2014-06-11 Norsk Helikopterservice AS   søknad om godkjenning av innleieavtale
2014-06-11 Advokatfirmaet Thommessen AS   vedtak om godkjenning av flåteutvidelse / innleieavtale
2014-06-09 Advokatfirmaet Thommessen AS   juridisk redegjørelse
2014-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS   Declaration of ownership of an Aircraft
2014-05-06 Post- og teletilsynet   LN-OEE- kopi av midlertidig tillatelse
2014-04-29 Advokatfirmaet Thommesen AS   Vedtak om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-04-29 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie
2014-04-29 Advokatfirmaet Thommesen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-04-28 Norsk Helikopterservice AS   Søknad om luftdyktighetsbevis og støybevis for Sikorsky S-92A, S/N 920220
2014-04-24 Norsk Helikopterservice AS   14/01688-1 - Tildeling av ICAO Aircraft 24-bit adresse for Sikorsky S-92A
2014-04-16 Norsk Helikopterservice   Reservasjon av registreringsbokstaver
2014-04-15 Norsk Helikopterservice AS   Søknad om ICAO Aircraft 24-bit adresse for Sikorsky S-92A
2014-04-15 Norsk Helikopterservice   Reservasjon av registreringsbokstaver
source: einnsyn.no