LN-ONJ

Airbus Helicopters
EC 225 LP

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2918
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow U.S. LLC
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-07-03
Aircraft Deleted
Bristow U.S. LLC
2018-03-13
Owner changed
Bristow U.S. LLC
2014-07-03
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.
2014-06-19
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-08-31 Internal Document     flåtereduksjon - sjekkliste
2020-07-29 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-ONJ
2020-07-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av luftfartøy
2020-07-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringsmelding
2020-07-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om deregistrering
2019-11-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av heftelse
2019-11-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Pantedokument til sletting
2019-11-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     Retur av pantedokument uten tinglysning
2019-11-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av pantedokument
2019-10-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONJ og LN-ONK - Bestilling av attestert registerutskrift ]
2019-10-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONJ og LN-ONK - attestert registerutskrift
2018-05-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     effektueringsmelding
2018-05-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av heftelse
2018-05-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av pant
2018-03-14 Bristow Norway AS     registrering av luftfartøy
2018-03-13 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2018-03-13 Advokatfirmaet Thommessen AS     vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2018-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2018-03-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     declaration regarding ownership - bill of sale
2018-02-19 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONJ og attestert registerutskrift
2018-02-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONJ og Bestilling av attestert registerutskrift
2016-06-30 Bristow Norway AS   13/04728-17 - ARC Extension - EC225, msn.2918
2016-06-17 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - godkjenning av unntak fra Safety and operational directive - Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2- LN-ONJ
2016-06-17 Bristow Norway AS   Dispensasjonssøknad - flyging med EC 225
2016-06-16 Bristow Norway AS   ARC Extension - EC225, msn.2918
2015-06-11 Bristow Norway AS   ARC
2015-04-08 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL RIE - LN-ONJ
2014-11-10 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-10 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2014-07-10 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2014-07-10 Bristow Norway AS   Original EASA Form 52 må sendes inn
2014-07-10 Bristow Norway AS   RFM Forside
2014-07-09 Bristow Norway AS   Bekreftelse på at helikopteret har blitt lakkert
2014-07-07 Bristow Norway AS   vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse
2014-07-04 Bristow Norway AS   Registrering av luftfartøy
2014-06-27 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS CAME revisjon W ifm leveranse av EC225 LP, LN-ONJ, -ONK og -ONL og skifte av innleiet fartøy fra G-ZZSJ til G-ZZSK
2014-06-20 Bristow Norway AS   vedrørende registrering
2014-06-20 Bristow Norway AS   Søknad om innleie
2014-06-20 Utenriksdepartementet WTO seksjonen   Foreløpig registrering av luftfartøy
2014-06-20 Bristow Norway AS (1)   Utstedelse av Permit to Fly (EASA Form 20a)
2014-06-19 Consulat Royal de Norwege   registrering av luftfartøy
2014-06-19 Airbus Helicopters   Temporary Certificate of Registration for Airbus Helicopter
2014-06-18 Bristow Norway AS   EC225LP s/n 2918 (GBL026)
2014-06-17 Bristow Norway AS   Aircraft Statement of Conformity
2014-06-16 Bristow Norway AS   Deed of Sale for an aircraft
2014-06-12 Airbus   EC225LP s/n 2918 (GBL026) - statement to Airbus
2014-06-12 Bristow Norway AS   vedrørende EASA Form 52
2014-06-06 Post- og teletilsynet   Kopi av midlertidig tillatelse
2014-06-05 Utenriksdepartementet   Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2014-06-04 Bristow Norway AS   forsikringsbevis
2014-06-04 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - CAME - revisjon W ifm leveranse av EC225 LP - LN-ONJ, -ONK og -ONL
2014-06-03 Bristow Norway AS   Søknade om innleie og AOC endring ang. overtakelse nye EC225 LP
2014-06-03 Bristow Norway AS   Søknader om CofA, ARC, Noise Cert for EC225 LP, SN 2918
2014-06-02 Bristow Norway AS   Søknad om Foreløpig Registrering av nye luftfartøy;EC 225 LP, S/N 2918, LN-ONJ og EC 225 LP, S/N 2922, LN-ONK.
2014-06-02 Bristow Norway AS   Søknad om Foreløpig Registrering av nye luftfartøy;EC 225 LP, S/N 2918, LN-ONJ og EC 225 LP, S/N 2922, LN-ONK.
2014-05-29 Bristow Norway AS   Søknad om permit to fly
2014-05-28 Bristow Norway AS   Dispensasjon fra nasjonalitetskrav
2014-05-23 Bristow Norway AS   LN-ONJ Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nye luftfartøy;EC 225 LP, S/N 2918, LN-ONJ og EC 225 LP, S/N 2922, LN-ONK.
2014-05-23 Bristow Norway AS   Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nye luftfartøy;EC 225 LP, S/N 2918, LN-ONJ og EC 225 LP, S/N 2922, LN-ONK.
2013-10-14 Bristow Norway AS   Tildeling av ICAO 24 bit Id code
2013-07-31 Bristow Norway AS   Allokering av registrering og ICAO koder EC 225 LP, S/N 2918, 2922, og 2924
source: caa.no

More information: