LN-NGZ

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 41127
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2014
Max TO weight: 78999 kg
Mode-S Hex: 47A097
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: 3 George`s Dock IFSC
1 DUBLIN
Operator: Norwegian Air Shuttle AOC AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-03-05
Owner changed
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-07-30
Aircraft Added
Boknafjorden Limited

Related Youtube videos

LN-NGZ data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NGZ Taxing Gran Canaria GCLP

LN-NGZ data-toggle=

NORWEGIAN LN-NGZ Budapest-Stockholm NAX48U

LN-NGZ data-toggle=

New Norwegian 0,1 years (white tail) @ Hamburg Airport

LN-NGZ data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 Las Palmas - Oslo

LN-NGZ data-toggle=

Oslo Airport, Gardermoen - spotting runway 19L

LN-NGZ data-toggle=

Norwegian Air Shuttle AOC Boeing 737-8JP(W) LN-NGZ (cn 41127/5013)

LN-NGZ data-toggle=

BOEING 737-8JP (LN-NGZ) Norwegian landing Tallinn Airport 30.05.2022 PLANESPOTTING TLL

LN-NGZ data-toggle=

B738 Norwegian Air Shuttle Landing at Oslo Gardemoen Lufthavn Airport

LN-NGZ data-toggle=

Norwegian b737 800 landing in gardermoen

LN-NGZ data-toggle=

Norwegian b737 800 taxiing and taking off in svalbard

LN-NGZ data-toggle=

TRIP REPORT | NORWEGIAN (ECONOMY) | Boeing 737-800 | Las Palmas (LPA) - Oslo (OSL)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-09-28 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     NN2 - ARC 1st Extension
2021-10-28 Morgan Eikeland     Søknad om duplikat av registreringsbevis
2021-10-28 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Duplikat av registreringsbevis
2021-10-06 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2021-10-05 Norwegian Air Shuttle AOC AS     ARC Recommendation
2021-09-15 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Information regarding ARC Recommendation
2021-04-22 NATS     CMA F2 - Norwegian Air Shuttle AOC AS LN-NGZ and LN-NHA
2021-04-19 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC AS - RVSM Skjemaer - LN-NGZ og LN-NHA
2021-04-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norwegian Air Shuttle AOC ASA - korrigering av innleieperiode
2021-04-16 Internal Document     sjekkliste - NAS AOC AS
2021-04-16 Internal Document     NAS - Sjekkliste - flåtereduksjon for LN-NGZ
2021-04-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC ASA - Rettet vedtak om innleie og flåteutvidelse for LN-NGZ (MSN 41127)
2021-04-16 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-NGZ
2021-04-16 Norwegian Air Shuttle AOC AS     Norwegian Air Shuttle AOC ASA - Vedtak om innleie og flåteutvidelse for LN-NGZ (MSN 411279)
2021-04-16 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-04-16 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2021-04-12 NORWEGIAN AIR NORWAY AS     eierskifte
2021-04-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norwegian Air Shuttle AOC ASA - LN-NGZ (MSN 41127) - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - signerte avtaler
2021-04-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norwegian Air Shuttle AOC ASA - LN-NGZ (MSN 41127) - Søknad om godkjenning av wetlease - signerte avtaler
2021-04-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Decision on approval of Wet-lease from Norwegian Air Shuttle AOC AS to NAS with LN-NGZ from 16.04.2021 - 15.04.2022
2021-03-31 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     NAS - Søknad om godkjenning av wetlease av LN-NGZ (MSN 41127)
2021-03-31 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norwegian Air Shuttle AOC ASA - Søknad om innleie av LN-NGZ (MSN 411279)
2021-03-31 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Norwegian Air Shuttle AOC ASA - LN-NGZ (MSN 41127): Søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2021-03-31 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Tilbakekall: Norwegian Air Shuttle AOC ASA - LN-NGZ (MSN 41127): Søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2020-11-17 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-NGZ og Bestilling: Certificate of ownership and encumbrances ADEB-GENERAL.FID31976
2020-11-17 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-NGZ og Attesterte registerutskrifter
2020-10-19 Norwegian Air Shuttle ASA     NAS, ARC 1st Extension LN-NGZ
2020-03-09 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Rettet vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-NGZ
2020-03-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     sletting av heftelser
2020-03-06 Norwegian Air Shuttle ASA     oversendelse av registreringsbevis
2020-03-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av eierskifte
2020-03-05 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-NGZ
2020-03-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     sletting av heftelser - effektueringsmelding
2020-03-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     eierskifte - effektueringsmelding
2020-03-02 Ingar Fuglevåg     NAS - korrigert skjema for innleie for LN-NGZ
2020-03-02 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norwegian Air Shuttle ASA - - signert og datert innleieavtale for MSN 41127
2020-02-26 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     NAS - eierskifte - søknad om godkjenning av endring i innleieforhold med LN-NGZ (MSN 41127)
2020-02-25 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2020-02-25 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Company certificate
2020-02-24 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2020-02-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Aircraft bill of sale
2020-02-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Begjæring om sletting av pantheftelse og IDERA
2020-02-18 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2020-02-18 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2020-01-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-NGZ og Attesterte registerutskrifter
2020-01-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-NGZ og bestilling av registerutskrifter
2019-09-20 Norwegian Air Shuttle ASA     Issuance of ARC EASA FORM 15b for NAS
2019-07-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE brukt på LN-NGZ 19. juli2019
2018-09-20 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 2nd Extension - Exp 18-OCT-2019
2017-10-18 Norwegian Air Shuttle ASA   1st Extension ARC
2017-06-30 Norwegian Air Shuttle ASA   MEL RIE 2017-010
2016-11-22 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - ACAM rapport 0002-1201 - LN-NGZ
2016-10-18 Norwegian Air Shuttle ASA   Issuance of ARC EASA FORM 15b
2016-06-20 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC update
2015-06-29 Norwegian Air Shuttle ASA   1st Extension ARC 15a
2014-08-13 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Rettet Operations Specifications revisjon 139
2014-08-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Approval to operate in EUR RVSM Airspace - LN-NGZ
2014-07-31 Post- og teletilsynet   LN-NGZ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-07-30 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Approval to operate in EUR RVSM Airspace - LN-NGZ
2014-07-30 Norwegian Air Shuttle ASA   Registrering av luftfartøy
2014-07-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   registrering av heftelser
2014-07-29 Royal Norwegian Consulate - Seattle   Utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2014-07-29 Royal Norwegian Consulate - Seattle   utstedelse av midlertidig nasjonalitets og registreringsbevis til Boknafjorden Limited
2014-07-29 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Norwegian Air Shuttle ASA - Søknad om registrering - flåteutvidelse for LN-NGZ
2014-07-29 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for nytt fly som importeres inn i EASA området
2014-07-29 Norwegian Air Shuttle ASA   LN-NGZ- Temp CofR + Statement Export C of A
2014-07-29 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   VS: Søknad om registrering MSN 41127 (LN-NGZ) SVW-SAKER.FID291000
2014-07-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   pantedokument
2014-07-25 Norwegian Air Shuttle ASA   Digitale leveransedokumenter, Mail 2
2014-07-24 Norwegian Air Shuttle ASA   Original Export C of A
2014-07-24 Royal Norwegian Consulate - Seattle   Export Certificate of Airworthiness
2014-07-24 Norwegian Air Shuttle ASA   LN-NGZ- Digitale leveransedokumenter, Mail 1
2014-07-18 Norwegian Air Shuttle ASA   Første veierapport
2014-07-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-NGZ
2014-07-09 Post- og teletilsynet   LN-NGZ- kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2014-07-09 Norwegian Air Shuttle ASA   U OPS 1 K&L Compliance List
2014-07-09 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2014-07-09 Norwegian Air Shuttle ASA   AIN Info + AFM sider
2014-07-09 Norwegian Air Shuttle ASA   JAR 26 Subpart B Compliance List
2014-07-07 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om godkjennelse av innleiee)
2014-07-02 Boeing Company   EU Special Requirement for Delivery of New Aircraft
2014-05-30 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om foreløpig registrering av Luftfartøy i utlandet vedr. B737
2014-05-09 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om flåteutvidelse
2014-01-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av ICAO 24-biters kode
2014-01-07 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om tildeling av ICAO 24-biters kode
source: caa.no