LN-OFD

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7796
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-07-21
Aircraft Added
Nordenfjeldske luftfart AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-08 HELI TEAM AS     Epost med permanent tillatelse
2021-06-08 HELITRANS AS     bekreftet oppsigelse
2021-06-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-06-08 HELI TEAM AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-06-01 Internal Document     Helitrans - flåtereduksjon for sjekkliste
2021-06-01 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OFD
2021-05-30 Helitrans AS     Sletting av helikopter på Helitrans AOC/OPS Spec
2021-05-30 Helitrans AS     Helitrans AS - Endring - AOC/OPS Spec - LN-OFD
2021-05-28 HELITRANS AS     oppsigelse av tillatelse
2021-05-28 Berit Marie Bjørnevik     Effektuering av tinglysing flyskjøte
2021-05-28 Heli Team AS     registrering av eierskifte
2021-05-28 Nordea Finance Equipment AS     sletting av heftelse
2021-05-27 HELI TEAM AS     eierskifte
2021-05-27 HELI TEAM AS     søknad om tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-05-27 Monica Helland     Frigivelse av deponert pantedokument i luftfartøy - effektuering til 28.05.21
2021-05-27 Nordea Finance Equipment AS     sletting av panterett
2021-05-25 Nordenfjeldske Luftfart AS     flyskjøte
2021-05-19 HELI TEAM AS     eierskifte
2020-07-03 Sofia Pettersson     14/02118-23 - Saknade ARC kopi
2020-07-02 Sofia Pettersson     Saknade ARC kopi
2020-07-02 Helitrans AS     korrigering av dato på ARC
2020-06-30 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om utstedelse av ARC OFD20200630a etter rekommendation
2020-06-25 Helitrans AS     Helitrans AS - ekommendation
2020-06-23 Sofia Pettersson     14/02118-18 - Rekommendation
2020-05-31 Sofia Pettersson     Rekommendation
2019-06-28 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2019-02-13 Helitrans AS     ARC Extension
2017-08-08 Helitrans AS   Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2017-08-08 Helitrans AS   Forlengelse innleieavtale
2017-07-05 Helitrans AS   Helitrans AS - Utstedelse av ARC etter recomendation
2017-07-04 HeliScan AS   HeliScan AS - Anmodning om utstedelse av ARC
2017-07-03 HeliScan AS   HeliScan AS - Manglende dokumentasjon vedr. anmodning om utstedelse av ARC
2017-06-28 HeliScan AS   HeliScan AS - Anmodning om utstedelse av ARC
2016-07-04 Helitrans AS   ARC
2015-06-22 Helitrans AS   ARC 1.st Extension
2015-01-06 Helitrans AS   Helitrans AS - Akseptering av lukking av avvik etter 0001-5049
2015-01-05 Helitrans AS   Helitrans AS - Rapport 0001-5049 etter ACAM på Korrigerende tiltak
2014-12-19 Helitrans AS   Helitrans AS - Rapport 0001-5049 - Akseptering av Plan for korrigerende tiltak
2014-12-03 Helitrans AS   Helitrans AS - Rapport 0001-5049 etter ACAM på Plan for korrigerende tiltak
2014-11-10 Helitrans AS   Helitrans AS - Rapport 0001-5049 etter ACAM på LN-OFD
2014-09-08 Helitrans AS   Etterlyser original EASA Form 52
2014-09-08 Helitrans AS   Mottatt original EASA Form 52
2014-09-04 Post- og teletilsynet   LN-OFD- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-07-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av luftfartøy
2014-07-21 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA medlem Frankrike
2014-07-21 SG Finans AS   registrering av heftelse
2014-07-21 Frode Østnes   Effektueringsmelding
2014-07-15 Helitrans AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2014-07-15 Helitrans AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis - korrigert registrering - LN-OMD er feil
2014-07-14 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse
2014-07-08 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OFD vedlagt oppdatert Operations Spesifications
2014-07-07 SG Finans AS   tinglysing av panterett
2014-07-04 Nordenfjeldske Luftfart AS   Søknad regsitrering Innleieavtale vedrørende HK (nytt)
2014-07-04 Østnes Aero   registrering av luftfartøy
2014-05-22 Helitrans AS   Tildeling av ICAO 24 bit code
2014-05-15 Geir-Vidar Sørheim   Reservasjon reg.merke
source: caa.no