LN-OOW

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
EC 135 P2+

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2+
MSN: 1169
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2014
Max TO weight: 2980 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordic Air Ambulance AS
Adress: c/o PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44
2900 HELLERUP
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-07-30
Aircraft Added
Nordic Air Ambulance AS

Related Youtube videos

LN-OOW data-toggle=

LN-OOW Depart EKRN 11 Jun 2015

LN-OOW data-toggle=

LN-OOW Eurocopter Nordic Ambulance A/S takeoff from the street. Aarhus city, Denmark

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-18 NORSK LUFTAMBULANSE AS     ARC 15b
2021-06-30 Norsk Luftambulanse AS     ARC extension
2020-09-02 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - søknad om forlengelse av godkjenning innleieavtale - LN-OOW
2020-09-02 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OOV
2020-09-02 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OOW
2020-09-02 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OOZ
2020-06-16 Norsk Luftambulanse AS     ARC Forlengelse
2019-11-27 Norsk Luftambulanse AS     ARR2019 - Complete.pdf
2019-08-07 Norsk Luftambulanse AS     Airbus Deutchland H145 P3 MSN 1169 - Oversendelse av ARC og Airworthiness Review Report
2019-07-05 Norsk Luftambulanse AS     Airbus Deutchland H145 P3 MSN 1169 - Oversendelse av ARC og Airworthiness Review Report
2018-09-12 Norsk Luftambulanse AS     Registrering av ARC 2018 / N21213
2018-08-10 Norsk Luftambulanse AS     EC135 P3 Airbus Helicopters MSN 1169, ARR
2018-06-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-08-14 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   14/01125-26 - Forlengelse ARC
2017-07-26 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Forlengelse ARC
2017-01-30 Norsk Luftambulanse AS   utstedelse av nytt registreringsbevis
2017-01-30 Norsk Luftambulanse AS   Kopi av ARC - retur av bevis
2017-01-27 Norsk Luftambulanse AS   CRS P3 retrofit - FLM - W&B
2017-01-20 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis etter endring av type fra EC135P2+ til EC135P3
2016-12-13 Nasjonalt register over luftfartshindre   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-12-02 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad nye dokumenter ifm endret typebetegnelse
2016-11-23 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om forlengelse av termin på fenestron inspeksjon
2016-11-23 Norsk Luftambulanse AS   godkjenning av engangsutvidelse av inspeksjonsintervall på fenestron
2016-10-24 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Rettet oppdatert vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OOW
2016-10-06 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN- OOV, LN-OOW og LN-OOZ
2016-10-06 Norsk Luftambulanse AS   Ad godkjenning av innleieavtale for LN OOV/OOW/OOZ
2016-07-18 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   CAMO - Forlengelse av ARC
2015-07-01 Norsk Luftambulanse AS   issue of ARC 15b
2015-07-01 Norsk Luftambulanse AS   issue of ARC 15b korrigert
2015-06-28 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   ARC
2014-10-29 Post- og teletilsynet   LN-OOW- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-11 Norsk Luftambulanse   Utstedelse av oppdatert støybevis form 45 med MTOM 2950 kg istedet for 2910 kg
2014-09-11 Norsk Luftambulanse   Original EASA Form 52
2014-09-02 Post- og teletilsynet   LN-OOW- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-08-28 Norsk Luftambulanse   Søknad om oppdatert støybevis form MTOM 2950 kg istedet for 2910 kg
2014-07-31 Norsk Luftambulanse   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2014-07-31 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OOV, LN-OOW og LN-OOZ
2014-07-31 Norsk Luftambulanse AS   EC135 P2+ - S/N 1169
2014-07-30 Lars Halvorsen   effektueringsmelding
2014-07-30 Nordic Air Ambulance AS   registrering av luftfartøy
2014-07-30 SG Finans AS   registrering av heftelse
2014-07-21 Østnes AS   Bill of sale og bekreftelse på at maskinene ikke er registrert eller innehar heftelse
2014-07-21 Østnes Helicopters   gjelder registrering
2014-07-04 Norsk Luftambulanse AS   VS: LN-OOV, LN-OOW og LN-ooZ - Søknad om innleie Norsk Luftambulanse AS
2014-07-04 Norsk Luftambulanse   Søknad om registrering - retting av s/n Norsk Luftambulanse AS
2014-07-03 Norsk Luftambulanse   vedrørende registrering av luftfartøy
2014-07-03 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Søknad om godkjenning av innleieavtaler og for LN-OOV, LN-OOW og LN-OOZ
2014-07-03 Norsk Luftambulanse AS   NLA - Søknad om innleie og flåteutvidelse LN-OOV, LN-OOW og LN-OOZ
2014-07-01 SG Finans AS   Tinglysning av panterett
2014-07-01 Norsk Luftambulanse   Vedrørende søknad om Luftdyktighetsbevis
2014-06-20 Post- og teletilsynet   LN-OOW- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2014-06-16 Norsk Luftambulanse   Søknad Luftdyktighetsbevis
2014-06-04 Norsk Luftambulanse   Tildeling av ICAO-id 24bit aircraft adress - korrekt serienr.
2014-04-24 Norsk Luftambulanse   Declaration ragarding ownership of the company
2014-04-01 Nordic Air Ambulance AS   registrering av luftfartøy
2014-03-25 Norsk Luftambulanse AS   Tildeling av ICAO-id 24bit aircraft adress
source: caa.no