LN-OYW

Airbus Helicopters EC 225 LP

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2935
ICAO Hex: 479AA7
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust Sp Services (Dublin) Limited
Operator: Blueway Offshore Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2018-08-20
Aircraft Deleted
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-09-12
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

More aircraft owned by Wilmington Trust Sp Services (Dublin) Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-13 DanCopter AS   Godkjenning av Issue 0 Revisjon 0 til AMP EC225LP
2017-10-11 DanCopter AS   DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2017-09-27 NorCopter AS   DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2017-02-02 NHV Danmark   Status pr.02.02.2017
2017-01-09 Internal Document   LN-OYX, LN-OYW og LN-OHZ om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret hvor leieperioden har løpt ut eller er opphørt
2016-11-18 DanCopter AS   DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2016-10-24 BlueWay Offshore Norge AS   NHV - Blueway Offshore Norway AS - Søknad om - EC225LP LN-OYW s/n 2395; Dry-lease til Dancopter AS, sletting fra AOC og CAMO
2016-10-19 BlueWay Offshore Norge AS   EC225LP s/n 2395; Dry-lease til Dancopter AS, sletting fra AOC og CAMO
2016-08-31 BlueWay Offshore Norge AS   ARC renewal
2016-04-22 BlueWay Offshore Norge AS   mottatt notifikasjon
2016-04-21 BlueWay Offshore Norge AS   informasjon
2016-04-21 BlueWay Offshore Norge AS   Informasjon
2016-04-15 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge; informasjon til Luftfartstilsynet om Wet lease operasjon i Aberdeen
2016-04-15 BlueWay Offshore Norge AS   BlueWay Offshore Norge - informasjon til Luftfartstilsynet om Wet lease operasjon i Aberdeen
2015-09-01 BlueWay Offshore Norge AS   ARC Renewal
2015-06-02 BlueWay Offshore Norge AS   Wet lease
2015-06-02 BlueWay Offshore Norge AS   14/03337-7 - Wet lease avsluttet
2015-03-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-12-15 Post- og teletilsynet   LN-OYW- kopi av midlertidig tillatelse
2014-11-14 Post- og teletilsynet   LN-OYW- kopi av midlertidig tillatelse
2014-10-12 BlueWay Offshore Norge AS   Wet lease extension
2014-09-26 Blueway Offshore Norge AS   Registreringsbevis
2014-09-12 Airbus Helicopters   Bill of Sale
2014-09-12 Advokatfirmaet Mageli ANS   Registrering av luftfartøy
2014-09-12 Blueway Offshore Norge AS   Registreringsbevis
2014-09-12 BlueWay Offshore Norge AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2014-09-12 BlueWay Offshore Norge AS   SFLA - signed.pdf
2014-09-12 BlueWay Offshore Norge AS   vedtak om godkjenning av flåteutvidelse / innleieavtale
2014-09-11 BlueWay Offshore Norge AS   Komplettering søknad luftdyktighet
2014-09-11 BlueWay Offshore Norge AS   Unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-09-01 BlueWay Offshore Norge AS   Komplettering til registrering
2014-08-29 BlueWay Offshore Norge AS   14/01156-3 - Søknad registrering ny Helikopter
2014-08-28 BlueWay Offshore Norge AS   Søknad Luftdyktighetbevis og vedlikeholdsrapport
2014-08-27 BlueWay Offshore Norge AS   Søknad registrering ny Helikopter
2014-08-20 Post- og teletilsynet   Kopi av midlertidig tillatelse
2014-06-26 BlueWay Offshore Norge AS   Utstedelse av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og transponder
2014-06-24 BlueWay Offshore Norge AS   Utstedelse av ICAO ID
2014-03-19 Blueway Offshore Norge AS   foreløpig registrering
source: einnsyn.no