LN-OOB

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK 117 D-2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK 117 D-2
MSN: 20021
Engines: 2
Weight: 3650
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norsk Luftambulanse AS
Organization number: 930329797
Adress: Postboks 39
1441 DRØBAK
Norge
Fax: +47 64 90 44 51
Phone: +47 64 90 44 50
Radio License. Number: 6397
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: SG Finans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-12-22
Owner changed
SG Finans AS
2014-12-22
Aircraft Added
SG Finans AS

Installed radio equipment

Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Wireless LAN Equipment 2400-2483 / 5152-5350 / 5470-5725 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Weather Radar X band
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
TETRA (except public safety) 410-430 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-02-25 Norsk Luftambulanse AS     14/02510-27 - Letter declaring loss of log cards for EECU Arriel 2E
2019-02-25 Norsk Luftambulanse AS     SV: 14/02510-27 - Letter declaring loss of log cards for EECU Arriel 2E
2019-02-06 Norsk Luftambulanse AS     Letter declaring loss of log cards for EECU Arriel 2E
2019-01-31 Norsk Luftambulanse AS     Forlengelse av ARC
2018-01-26 Norsk Luftambulanse AS     14/02510-24 - Airworthiness Review 2017
2018-01-11 Norsk Luftambulanse AS   Airworthiness Review 2017
2018-01-04 Norsk Luftambulanse AS   Airworthiness Review 2017, anmerkninger til rapport
2017-12-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Airworthiness Review 2017
2017-03-02 Norsk Luftambulanse AS   komplettering av vedlegg til rapport AR185448546
2016-12-22 Norsk Luftambulanse AS   ARC
2016-08-15 Norsk Luftambulanse AS   H145 T2 LN-OOB/SN 20021 - Bypass av MSM supplementary task på MGB og TGB
2016-08-11 Norsk Luftambulanse AS   SN 20021 - H145 T2 - Bypass av MSM supplementary task på MGB og TGB
2016-05-12 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av Permit to Fly for Flight Test av Search Light
2016-05-11 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   SV: LN-OOB- Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 05.05.2016
2016-05-03 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 05.05.2016
2016-02-03 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av økning av maksimal avgangsvekt til 3700 kg
2016-01-22 Norsk Luftambulanse AS   Noise certificates
2015-12-30 Norsk Luftambulanse AS   Forlengelse ARC
2015-12-18 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Ytterligere forlengelse av dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-12-02 BENNETT Eric   SV: NVIS 14.4 exemption advanced notification (BK117 registered LN-OOB and Norsk Luftambulanse AS)
2015-10-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse - Forlengelse av dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-10-19 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - søknad om forlengelse av unntak gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-27 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-08-27 Internal Document   Norsk Luftambulanse AS - Dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-08-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-20 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - kommentar til søknad gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-05 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Søknad - Flexibility provisions IAW 216/2008 Article 14(4) - Exemptions - LN-OOS
2015-04-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OOB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2015-01-05 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications ny rev 1 etter flåteutvidelse for LN-OOB
2014-12-30 Norsk Luftambulanse   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2014-12-22 Norsk Luftambulanse AS   Plan for registrering og utstedelse av luftdyktighetsdokumentasjon
2014-12-22 SG Finans   Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2014-12-22 SG Finans AS   Norsk Luftambulanse - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse LN-OOB
2014-12-19 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - engangsgodkjennelse for utførelse av vedlikehold - LN-OOB
2014-12-19 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Original EASA Form 52
2014-12-10 Post- og teletilsynet   LN-OOB- kopi av midlertidig tillatelse
2014-12-09 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2014-12-03 SG Finans AS   signert innleieavtale
2014-11-04 Internal Document   sjekkliste
2014-11-03 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om luftdyktighetsbevis og støybevis
2014-06-26 Norsk Luftambulanse   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og transpondere
2014-06-24 Norsk Luftambulanse AS   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no

More information: