LN-BER

(EX) CUBCRAFTERS CARBON CUB

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: (EX) CUBCRAFTERS CARBON
Model: CUB
MSN: CCK 1865-0063
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 2015 (8 years old)
Max TO weight: 846 kg
ICAO Hex: 4783A2
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Bergersen, Olav
Adress: Nedre alle 15
7030 TRONDHEIM

source: caa

Aircraft event timeline

2015-02-12
Aircraft Added
Bergersen Olav

Related Youtube videos (14)

LN-BER data-toggle=

First flight Carbon Cub LN BER

LN-BER data-toggle=

Test over Frosta 180315 with Carbon Cub

LN-BER data-toggle=

Steep Climb with Carbon Cub LN BER

LN-BER data-toggle=

frosta 240315 with Carbon Cub LN-BER

LN-BER data-toggle=

ENOL-ENOP-ENOL with Carbon Cub LN-BER Oct 12th 2016

LN-BER data-toggle=

The third flight was a 2 hours test flight of LN-BER over Frosta. Carbon Cub

LN-BER data-toggle=

Building a Carbon Cub in 8 minutes. (time lapse)

LN-BER data-toggle=

Airsportweek 2017

LN-BER data-toggle=

Carbon Cub LN-BER Ler Airfield 260718

LN-BER data-toggle=

Carbon Cub LN BER on skiis for the first time desember 2021

LN-BER data-toggle=

Very gusty flight with 40 kt wind above 1500 ft 07012022

LN-BER data-toggle=

Carbon Cub LN BER and friends 29082021

LN-BER data-toggle=

Flight from ENKB with Carbon Cub LN BER

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-10-06 Olav Bergersen     Bergersen Olav - Veiledning om bruk av LN-BER (Experimental til fornyelse av rettigheter) Skjema NF-1092
2023-09-15 Olav Bergersen     Bergersen Olav - Bruk av LN-BER (Experimental til fornyelse av rettigheter) Skjema NF-1092
2023-06-30 Olav Bergersen     Vedtak om utstedelse av Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2023-06-30 Olav Bergersen     E-post til mottaker: Vedtak om utstedelse av Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2023-06-19 Olav Bergersen     Fornyelse av N-ARC
2023-04-25 Odd Nyberg     Experimental - Deleier Byggherre
2022-06-28 Olav Bergersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis (SLB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2022-06-21 Olav Bergersen     Vedlikeholdsrapport VR - 2022
2021-06-28 Olav Bergersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-06-25 Olav Bergersen     VR Vedlikeholdsrapport
2020-06-09 Olav Bergersen     vedtak om utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2020-06-07 Olav Bergersen     VR - vedlikeholdsrapport
2019-06-20 Olav Bergersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-06-18 Olav Bergersen     Vedlikeholdsrapport
2017-06-21 Olav Bergersen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-06-20 Olav Bergersen   Vedlikeholdsrapport
2016-08-23 Olav Bergersen   Tillatelse til montering av slepevinsj
2016-08-10 EAA573   Søknad om montering av slepevinsj
2016-06-22 Olav Bergersen   Tillatelse til eget periodisk vedlikehold
2016-06-22 Olav Bergersen   Vedlikeholdsrapport 2016
2016-06-22 Olav Bergersen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-06-21 Olav Bergersen   Søknad om vedlikehold
2016-05-30 EAA573   Akseptering til å avlegge avsluttende prøve for eget vedlikehold
2016-05-28 EAA573   Søknad om rettighet og prøve for eget vedlikehold - Olav Bergersen
2015-08-08 Olav Bergersen   Tilsynsrapport
2015-07-20 Olav Bergersen   Korrigert POH
2015-07-13 Olav Bergersen   Tilsynsrapport
2015-07-13 EAA573 Olav Bergersen   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-07-09 Olav Bergersen   Korrigert vedlikeholdsskjema
2015-07-06 EAA573   Søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2015-06-01 Olav Bergersen   Bergersen Olav - Special Permit to Fly - endring av flyplass for prøveflyging for LN-BER
2015-03-04 Olav Bergersen   Utstedelse av Særskilt flygetillatelse for prøveflyging
2015-03-03 Olav Bergersen   Endret størrelse på registreringsbokstever
2015-03-03 Olav Bergersen   Tilsynsrapport underskrevet
2015-03-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-02-16 Olav Bergersen   Registrering av luftfartøy
2015-02-11 Olav Bergersen   Bergersen Olav - Særskilt tillatelse til tjenestegjøring No-5084, for prøveflyging av LN-BER
2015-02-10 Olav Bergersen   søknad om registreringsbevis
2015-02-09 Olav Bergersen   Luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2015-02-07 EAA573   Bergersen Olav - Søknad om særskilt tillatelse til tjenestegjøring - LN-BER
2015-02-07 EAA573   Søknad om midlertidig luftdyktighetsbevis
2015-01-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2015-01-07 Olav Bergersen   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og transponder
2015-01-06 Olav Bergersen   Transponderkode
2014-05-08 AeroCub Nordic AS   Reservere kjenningsbokstaver til Carbon Cub.
source: einnsyn.no

More information: