LN-OMR

Airbus Helicopters
EC 120 B

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1249
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2001
Max TO weight: 1715 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sparebank 1 Finans Østlandet AS
Adress: Postboks 223
2302 HAMAR

source: caa.no

Aircraft event timeline

2023-01-27
Owner changed
Sparebank 1 Finans Østlandet AS
2023-01-27
Aircraft Added
Sparebank 1 Finans Østlandet AS
2023-01-16
Aircraft Deleted
Sparebank 1 Finans Østlandet AS
2015-06-10
Aircraft Added
Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-01-27 SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS     registrering av luftfartøy
2023-01-24 Line Smedstuen     vedr. re-registrering
2023-01-24 SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2023-01-23 SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS     sletting av luftfartøy
2023-01-19 SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2023-01-11 SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS     Begjæring om sletting av fartøy
2023-01-09 BAKKEGRUPPEN AS     vedtak om godkjennelse av AMP Revisjon 2
2023-01-05 AVITECH AS     AMP tilbakemelding 05.01.2023
2023-01-05 Morthen Bakke     AMP tilbakemelding 29.12.2022
2023-01-05 Morthen Bakke     AMP tilbakemelding 05.01.2023
2023-01-02 Avitech AS     AMP tilbakemelding 29.12.2022
2023-01-02 SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS     Begjæring om sletting av Eurocopter LN-OMR
2022-12-29 Morthen Bakke     AMP tilbakemelding 29.12.2022
2022-12-29 Morthen Bakke     AMP tilbakemelding 29.12.2022
2022-12-28 Morthen Bakke     Re: installert P/N for Upper og Lower adaptor fitting
2022-12-20 SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS     Aircraft bill of sale
2022-12-16 AVITECH AS     installert P/N for Upper og Lower adaptor fitting
2022-12-16 Morthen Bakke     Re: installert P/N for Upper og Lower adaptor fitting
2022-12-16 Morthen Bakke     installert P/N for Upper og Lower adaptor fitting
2022-12-15 AVITECH AS     Spørsmål til innsendt AMP datert 28.10.22 revisjon 2
2022-12-14 Morthen Bakke     22/23565-43 - Spørsmål til innsendt AMP datert 28.10.2022 revisjon 2
2022-11-28 Avitech AS     AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-25 Morthen Bakke     SV: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-25 Morthen Bakke     SV: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-24 Morthen Bakke     SV: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-24 Morthen Bakke     Re: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-24 Morthen Bakke     SV: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-24 Morthen Bakke     SV: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-23 Morthen Bakke     SV: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-15 Morthen Bakke     SV: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-15 Morthen Bakke     SV: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-03 Lasse Andersen     SV: AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-11-03 Morthen Bakke     AMP revisjon 2 - Airworthiness Limitations (ALS) mangler
2022-10-28 Lasse Andersen     Søknad om godkjenning av AMP
2022-10-05 Lasse Andersen     Søknad om godkjenning av AMP
2022-09-30 Morthen Bakke     EC120B - Vedlikeholdsprogram (AMP)
2022-09-30 Morthen Bakke     EC120B - Vedlikeholdsprogram (AMP)
2022-09-30 Morthen Bakke     EC120B - Vedlikeholdsprogram (AMP)
2022-09-30 Morthen Bakke     EC120B - Vedlikeholdsprogram (AMP)
2022-09-30 BAKKEGRUPPEN AS     LN-OMR – Vedtak om suspendering av Airworthiness Review Certificate – LN-OMR-22
2022-09-29 Morthen Bakke     EC120B - Vedlikeholdsprogram (AMP)
2022-09-29 Morthen Bakke     EC120B - Vedlikeholdsprogram (AMP)
2022-09-28 Morthen Bakke     EC120B - Vedlikeholdsprogram (AMP)
2022-09-28 BAKKEGRUPPEN AS     EC120B - Vedlikeholdsprogram (AMP)
2022-09-28 Helicraft Nordic AB     ARC LN-OMR-22 - SE.CAMO.0035
2022-09-28 Richard Lindgren     ARC Review
2022-09-28 Sparebank 1 Finans Østlandet AS     Operatør - Eurocopter EC120B - AMP
2022-09-12 Richard Lindgren     ARC
2021-07-16 Heikki Pesonen     ARC - Who is the operator?
2021-07-15 Heikki Pesonen     ARC
2021-01-15 Sparebank 1 Finans Østlandet AS     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2018-08-10 Bakkegruppen AS     permanent tillatelse og følgebrev
2018-08-10 Bakkegruppen AS     Epost med permanent tillatelse
2018-08-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-07-09 Vegard Stillingen     Informasjon om tildelt 24-bits ICAO kode
2018-06-06 Lasse Andersen     ARC
2018-04-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OMR- kopi av midlertidig tillatelse
2017-12-21 Air Service Vamdrup ApS   15/01619-23 - Anmodning om 24-bits ICAO kode og HEX kode
2017-12-20 Air Service Aircraft Maintenance   24-bits ICAO kode og hex code.
2017-12-19 Air Service Aircraft Maintenance   Anmodning om 24-bits ICAO kode og hex code.
2017-12-15 Air Service Vamdrup ApS   Anmodning om 24-bits ICAO kode og HEX kode
2017-12-07 Patria Helicopters AB   Vedtak om godkjennelse av rev. 3 til vedlikeholdsprogram
2017-11-23 Patria Helicopters AB   Ny AMP rev
2017-06-12 Patria Helicopters AB   ny ARC
2017-02-16 Patria Helicopters   Vedtak om godkjennelse av revisjon 2 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-02-14 Patria Helicopters AB   AMP rev 2
2016-08-26 Patria Helicopters AB   Vedtak om godkjennelse av revisjon 1 til vedlikeholdsprogram
2016-07-12 Patria Helicopters AB   Revision av AMP EC120B
2016-06-09 Patria Helicopters AB   ARC
2016-05-12 Patria Helicopters AB   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-04-28 Patria Helicopters AS   Ny utgåva av AMP på (s/n 1249)
2015-07-28 Lene Smith   SV: Leasing av helikopter
2015-06-24 Patria Helocopters A/S   AMP godkjent
2015-06-16 Patria Helicopters AS   vedlikeholdsprogram godkjent
2015-06-12 Bakkegruppen AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt helikopter importert fra EASA medlem Sverige
2015-06-12 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Retur av leasingavtale
2015-06-11 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Registrering av luftfartøy
2015-06-08 Savback Helicopters AB   Aircraft bill of sale
2015-06-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-06-08 Patria Helicopters AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-06-08 Gunnar Samuelsson   Kopi av svensk EASA Form 25 og EASA Form 45
2015-06-08 Gunnar Samuelsson   Kopi av svensk EASA Form 25 og EASA Form 45
2015-06-08 Patria Helicopters AS   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2015-06-04 Bromma Air Mainrenance AB   ARC
2015-06-02 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Tinglysning av leasingavtale
2015-06-02 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Forsikringsbevis
2015-06-02 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   leasingavtale
2015-04-29 Morthen Bakke   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2015-04-27 Morthen Bakke   Anmodning om tildeling av 24-bits ICAO kode
source: caa.no