LN-OMR

Airbus Helicopters
EC 120 B

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1249
Engines: 1
Weight: 1715
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bakkegruppen AS
Organization number: 998817862
Adress: Finstadhagen 17
1930 AURSKOG
Norge
Phone: +47 63853590
Radio License. Number: 6259
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Sparebank 1 Finans Østlandet AS
Adress: Postboks 223
2302 HAMAR

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-10
Aircraft Added
Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-08-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-07-09 Vegard Stillingen     Informasjon om tildelt 24-bits ICAO kode
2018-06-06 Lasse Andersen     ARC
2018-04-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OMR- kopi av midlertidig tillatelse
2017-12-21 Air Service Vamdrup ApS   15/01619-23 - Anmodning om 24-bits ICAO kode og HEX kode
2017-12-20 Air Service Aircraft Maintenance   24-bits ICAO kode og hex code.
2017-12-19 Air Service Aircraft Maintenance   Anmodning om 24-bits ICAO kode og hex code.
2017-12-15 Air Service Vamdrup ApS   Anmodning om 24-bits ICAO kode og HEX kode
2017-12-07 Patria Helicopters AB   Vedtak om godkjennelse av rev. 3 til vedlikeholdsprogram
2017-11-23 Patria Helicopters AB   Ny AMP rev
2017-06-12 Patria Helicopters AB   ny ARC
2017-02-16 Patria Helicopters   Vedtak om godkjennelse av revisjon 2 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-02-14 Patria Helicopters AB   AMP rev 2
2016-08-26 Patria Helicopters AB   Vedtak om godkjennelse av revisjon 1 til vedlikeholdsprogram
2016-07-12 Patria Helicopters AB   Revision av AMP EC120B
2016-06-09 Patria Helicopters AB   ARC
2016-05-12 Patria Helicopters AB   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-04-28 Patria Helicopters AS   Ny utgåva av AMP på (s/n 1249)
2015-07-28 Lene Smith   SV: Leasing av helikopter
2015-06-24 Patria Helocopters A/S   AMP godkjent
2015-06-16 Patria Helicopters AS   vedlikeholdsprogram godkjent
2015-06-12 Bakkegruppen AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC for brukt helikopter importert fra EASA medlem Sverige
2015-06-12 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Retur av leasingavtale
2015-06-11 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Registrering av luftfartøy
2015-06-08 Savback Helicopters AB   Aircraft bill of sale
2015-06-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-06-08 Patria Helicopters AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-06-08 Gunnar Samuelsson   Kopi av svensk EASA Form 25 og EASA Form 45
2015-06-08 Gunnar Samuelsson   Kopi av svensk EASA Form 25 og EASA Form 45
2015-06-08 Patria Helicopters AS   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2015-06-04 Bromma Air Mainrenance AB   ARC
2015-06-02 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Tinglysning av leasingavtale
2015-06-02 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Forsikringsbevis
2015-06-02 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   leasingavtale
2015-04-29 Morthen Bakke   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2015-04-27 Morthen Bakke   Anmodning om tildeling av 24-bits ICAO kode
source: caa.no