LN-OOS

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK 117 D-2

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK 117 D-2
MSN: 20039
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2015
Max TO weight: 3700 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-07-12
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2015-07-14
Aircraft Added
NLA Holding AS

Related Youtube videos

LN-OOS data-toggle=

Luftambulansen Ringerike sykehus LN-OOS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-01-19 STATENS HAVARIKOMMISJON     Airworthiness Review Certificate og rapport
2022-01-07 STATENS HAVARIKOMMISJON     Airworthiness Review Certificate og rapport
2021-10-22 Svein Sandve - Norsk Luftambulanse AS     ugyldig EASA Form 15b
2021-10-22 Norsk Luftambulanse AS     Ny ARC
2021-10-21 Norsk Luftambulanse AS     Ny ARC
2021-04-23 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Epost med permanent tillatelse
2021-04-23 NORSK LUFTAMBULANSE AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-04-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-16 NORSK LUFTAMBULANSE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2020-09-24 Norsk Luftambulanse AS     H145 MSN 20039 Forlengelse av ARC
2020-01-23 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2020-01-23 Norsk Luftambulanse AS     ARC - 2018 / N20634
2020-01-20 Norsk Luftambulanse AS     15/00609-22 - forlenget ARC
2019-12-20 Norsk Luftambulanse AS     forlenget ARC
2019-11-13 Norsk Luftambulanse AS     15/00609-19 - onditional Inspections not applicable
2019-11-11 Norsk Luftambulanse AS     onditional Inspections not applicable
2019-07-12 Internal Document     Sjekkliste til FLD og FFO
2019-07-12 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     registrering av eierskifte
2019-07-12 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse registreringsbevis
2019-07-12 DNB Bank ASA     sletting av pantedokument
2019-07-12 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OOS
2019-07-03 DnB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-06-28 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     egenerklæring
2019-06-28 Norsk Luftambulanse AS     flyskjøte
2019-06-28 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Norsk luftambulanse - Søknad om godkjenning av innleieavtale - LN-OOS
2019-05-24 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse - MEL RIE report form - LN-OOS
2018-11-19 Norsk Luftambulanse AS     15/00609-17 - Airworthiness Review Report
2018-11-04 Norsk Luftambulanse AS     Airworthiness Review Report
2018-02-20 ACAM     Sample of Aircraft - LN-OOS
2017-04-24 Norsk Luftambulanse AS   SV: LN-OSS, gyldig ARC 15a, 1st ext.
2017-04-24 Norsk Luftambulanse AS   LN-OSS, gyldig ARC
2016-06-13 Norsk Luftambulanse AS   H145 D-2 20039 Airbus AHDTA
2016-02-03 Norsk Luftambulanse AS   Etterlyser original EASA Form 52
2016-02-03 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av økning av maksimal avgangsvekt til 3700 kg
2016-01-22 Norsk Luftambulanse AS   Noise certificates
2015-12-18 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Ytterligere forlengelse av dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-12-02 BENNETT Eric   SV: NVIS 14.4 exemption advanced notification (BK117 registered LN-OOB and Norsk Luftambulanse AS)
2015-10-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse - Forlengelse av dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-10-19 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - søknad om forlengelse av unntak gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-27 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-08-27 Internal Document   Norsk Luftambulanse AS - Dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-08-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-20 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - kommentar til søknad gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-08-05 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Søknad - Flexibility provisions IAW 216/2008 Article 14(4) - Exemptions - LN-OOS
2015-07-16 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OOS
2015-07-16 Norsk Luftambulanse   Innleie - Forsikringsbevis
2015-07-15 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2015-07-15 Internal Document   SV: sjekkliste LN-OOS
2015-07-15 DNB Bank ASA   registrering av heftelse
2015-07-14 Lars Halvorsen   Registrering - effektueringsmelding
2015-07-14 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2015-07-14 NLA Holding AS   registrering av fartøy
2015-07-09 Norsk Luftambulanse AS   EASA Form 52
2015-07-08 Norsk Luftambulanse AS   RFM og Vekt og Balansedata
2015-07-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Original EASA Form 52
2015-07-07 Østnes Helicopters   bill of sale
2015-06-30 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - engangsgodkjennelse for utøvelse av vedlikehold - LN-OOS
2015-06-23 DnB Bank ASA   Pantedokument
2015-06-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-06-15 Norsk Luftambulanse AS   LDB - Søknad om luftdyktighetsbevis og utstedelse av ARC med tilhørende luftdyktighets dokumenter
2015-06-02 Norsk Luftambulanse AS   søknad registrering av luftfartøy
2015-05-27 Norsk Luftambulanse   Vedrørende registrering av luftfartøy
2015-02-11 Norsk Luftambulanse AS   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2015-02-11 Norsk Luftambulanse   Tildeling av 24- bit ICAO aircraft address for programmering av ELT og transponder
source: caa.no