LN-OOS

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK 117 D-2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK 117 D-2
MSN: 20039
Engines: 2
Weight: 3585
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norsk Luftambulanse AS
Organization number: 930329797
Adress: Postboks 39
1441 DRØBAK
Norge
Fax: +47 64 90 44 51
Phone: +47 64 90 44 50
Radio License. Number: 5545
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: 106 40 Stockholm, Sverige

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-07-12
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2015-07-14
Aircraft Added
NLA Holding AS

Installed radio equipment

Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Weather Radar X band
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
TETRA (except public safety) 410-430 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-07-12 Internal Document     Sjekkliste til FLD og FFO
2019-07-12 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     registrering av eierskifte
2019-07-12 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse registreringsbevis
2019-07-12 DNB Bank ASA     sletting av pantedokument
2019-07-12 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OOS
2019-07-03 DnB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-06-28 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     egenerklæring
2019-06-28 Norsk Luftambulanse AS     flyskjøte
2019-06-28 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Norsk luftambulanse - Søknad om godkjenning av innleieavtale - LN-OOS
2019-05-24 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse - MEL RIE report form - LN-OOS
2018-11-19 Norsk Luftambulanse AS     15/00609-17 - Airworthiness Review Report
2018-11-04 Norsk Luftambulanse AS     Airworthiness Review Report
2018-02-20 ACAM     Sample of Aircraft - LN-OOS
2017-04-24 Norsk Luftambulanse AS   SV: LN-OSS, gyldig ARC 15a, 1st ext.
2017-04-24 Norsk Luftambulanse AS   LN-OSS, gyldig ARC
2016-06-13 Norsk Luftambulanse AS   H145 D-2 20039 Airbus AHDTA
2016-02-03 Norsk Luftambulanse AS   Etterlyser original EASA Form 52
2016-02-03 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av økning av maksimal avgangsvekt til 3700 kg
2016-01-22 Norsk Luftambulanse AS   Noise certificates
2015-12-18 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Ytterligere forlengelse av dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-12-02 BENNETT Eric   SV: NVIS 14.4 exemption advanced notification (BK117 registered LN-OOB and Norsk Luftambulanse AS)
2015-10-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse - Forlengelse av dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-10-19 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - søknad om forlengelse av unntak gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-27 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-08-27 Internal Document   Norsk Luftambulanse AS - Dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-08-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-20 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - kommentar til søknad gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-08-05 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - Søknad - Flexibility provisions IAW 216/2008 Article 14(4) - Exemptions - LN-OOS
2015-07-16 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OOS
2015-07-16 Norsk Luftambulanse   Innleie - Forsikringsbevis
2015-07-15 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2015-07-15 Internal Document   SV: sjekkliste LN-OOS
2015-07-15 DNB Bank ASA   registrering av heftelse
2015-07-14 Lars Halvorsen   Registrering - effektueringsmelding
2015-07-14 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2015-07-14 NLA Holding AS   registrering av fartøy
2015-07-09 Norsk Luftambulanse AS   EASA Form 52
2015-07-08 Norsk Luftambulanse AS   RFM og Vekt og Balansedata
2015-07-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Original EASA Form 52
2015-07-07 Østnes Helicopters   bill of sale
2015-06-30 Norsk Luftambulanse AS   Norsk Luftambulanse AS - engangsgodkjennelse for utøvelse av vedlikehold - LN-OOS
2015-06-23 DnB Bank ASA   Pantedokument
2015-06-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-06-15 Norsk Luftambulanse AS   LDB - Søknad om luftdyktighetsbevis og utstedelse av ARC med tilhørende luftdyktighets dokumenter
2015-06-02 Norsk Luftambulanse AS   søknad registrering av luftfartøy
2015-05-27 Norsk Luftambulanse   Vedrørende registrering av luftfartøy
2015-02-11 Norsk Luftambulanse AS   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2015-02-11 Norsk Luftambulanse   Tildeling av 24- bit ICAO aircraft address for programmering av ELT og transponder
source: caa.no