LN-BWK

Silvaire Aircraft Corporation LUSCOMBE 8F

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Silvaire Aircraft Corporation
Model: LUSCOMBE 8F
MSN: S-75
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 1960 (64 years old)
Max TO weight: 635 kg
ICAO Hex: 4798C2
source: caa

Owner/Operator Details


Name: SAMEIET ARCTIC LUSCOMBE
Adress: Hinnsteinveien 65
9415 HARSTAD

source: caa

Aircraft event timeline

2024-07-02
Owner changed
SAMEIET ARCTIC LUSCOMBE
2015-10-09
Aircraft Added
Ebbesen Reidar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-07-04 Reidar Ebbesen     LN-BWK Registrering av eierskifte
2024-07-02 Reidar Ebbesen     Dokumentasjon på ID
2024-05-05 SAMEIET ARCTIC LUSCOMBE     Flyskjøte - Egenerklæring - Registerutskrift
2024-04-23 Reidar Ebbesen     Vedtak om utstedelse av Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2024-04-22 Reidar Ebbesen     24/19492-1 - Årlig/ARC
2024-04-18 SAMEIET ARCTIC LUSCOMBE     permanent tillatelse og følgebrev
2024-04-18 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Permanent tillatelse for radioutstyr
2024-04-15 SAMEIET ARCTIC LUSCOMBE     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2024-04-14 Reidar Ebbesen     Årlig/ARC
2021-10-11 Reidar Ebbesen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis (SLB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-10-06 Reidar Ebbesen     E-post om å sende inn VR i nytt format
2021-10-05 Reidar Ebbesen     Vedlikeholdsrapport 2021
2021-09-29 Reidar Ebbesen     VR2021
2020-09-11 Reidar Ebbesen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-09-08 Reidar Ebbesen     Vedlikeholdsrapport VR
2019-08-30 Reidar Ebbesen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-08-28 Reidar Ebbesen     vedlikeholdsrapport
2019-06-12 Reidar Ebbesen     Reidar Ebbesen - Vedtak om tillatelse til å utføre eget periodisk vedlikehold
2019-05-15 EAA Chapter 573 Norway     rettighetssøknad til eget vedlikehold - korrigering - Reidar Ebbesen
2019-05-15 Reidar Ebbesen     Reidar Ebbesen - Korrigert - Tillatelse til å avholde avsluttende prøve for eget vedlikehold
2019-05-15 EAA Chapter 573 Norway     Reidar Ebbesen - Korrigert - Tillatelse til å avholde avsluttende prøve for eget vedlikehold sendt fra Luftfartstilsynet
2019-05-14 Reidar Ebbesen     Tillatelse til å avholde avsluttende prøve for eget vedlikehold
2019-04-30 EAA Chapter 573 Norway     rettighetssøknad til eget vedlikehold
2018-09-12 Reidar Ebbesen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-09-09 Reidar Ebbesen     Vedlikeholdsrapport
2018-02-20 Reidar Ebbesen     Tilsynsrapport
2018-01-23 Bjørnar Vollstad   Sluttrapport prøveflyging/Søknad om Særskilt LDB privatflyging
2018-01-20 Reidar Ebbesen   Ny POH og signert Prøveflygingsprogram
2017-11-20 Reidar Ebbesen   søknad om luftdyktighetsbevis
2016-09-15 Reidar Ebbesen   Vedtak om utstedelse av Særskilt Flygetillatelse.
2016-09-07 Reidar Ebbesen   Vedlikeholdsrapport VR
2016-03-04 EAA chapter 573 Norway   Ebbesen REidar - Vedrørende søknad om prøveflygeleder LN-BWK
2016-02-12 Reidar Ebbesen   Vedtak om utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2016-02-01 Reidar Ebbesen   Prosjekt nr. 307 - Tilsynsrapport
2016-02-01 Reidar Ebbesen   Prosjekt 307 - Midlertidig POH samt Vekt & Balanse og sjekkliste
2016-01-19 Reidar Ebbesen   Reidar Ebbesen - Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2015-12-16 Reidar Ebbesen   søknad om dispensasjon fra krav om fastmontert nødpeilesender
2015-12-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-11-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-10-12 Reidar Ebbesen   registrering av luftfartøy
2015-10-09 Gunnar Solvang   oversending av skifteattester
2015-09-17 EAA573   besiktelse - prøveflyging
2015-09-17 EAA573   Ebbesen Reidar - Søknad om Særskilt tillatelse til tjenestegjøring for prøveflyging av LN-BWK
2015-09-11 Gunnar Solvang   dokument som viser adkomst til luftfartøyet
2015-09-10 Gunnar Solvang   epost om skifteattest
2015-09-10 Reidar Ebbesen   vedr. skifteattest
2015-09-10 Reidar Ebbesen   vedr. skifteattest
2015-09-09 Reidar Ebbesen   Prosjekt 307 - Vedlikeholdsrapport VR
2015-09-03 Gunnar Solvang   legitimasjon
2015-09-02 Reidar Ebbesen   vedr. registrering av eierskifte
2015-08-11 Knut Edgar Berg   Overdragelse av luftfartøy
2015-06-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-BWK- kopi av midlertidig tillatelse
2014-10-20 EAA 573   Prosjekt 307 Ny kontrollør John T. Berentsen godkjent
2014-10-17 EAA 573   Prosjekt 307 ny kontrollør - dokumentasjon
2014-07-15 EAA573   Prosjekt 307 - Ny kontrollør, utfyllende opplysninger utbes
2014-07-03 EAA573   Prosjekt 307 - Ny Kontrollør
source: einnsyn.no