LN-AAC

The New Piper Aircraft, Inc PA-28-180

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-180
MSN: 28-7305486
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1973 (50 years old)
Max TO weight: 1112 kg
ICAO Hex: 478687
source: caa

Owner/Operator Details


Name: EVAIR Dorota Ewa Sachajko
Adress: ul. Maszewska 33/51
01-925 Warzawa

source: caa

Aircraft event timeline

2021-08-10
Owner changed
EVAIR Dorota Ewa Sachajko
2019-08-09
Owner changed
Leth-Olsen Per Otto
2003-02-04
Aircraft Added
Reitås Hans-Olaf

Related Youtube videos (2)

LN-AAC data-toggle=

LN-AAC takeoff Værnes

LN-AAC data-toggle=

EPBC LN-AAC 360 podejscie 28

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-04-26 EVAIR     vedrørende sletting av fartøy
2023-04-26 EVAIR     IDERA - avregistrering
2022-02-10 Propeller Sp. Z.o.o.     ICAO 24 bit code
2021-11-25 Air Marine     DE.CAO.0059
2021-11-24 Air Marine     ARC AVM-01-31/21
2021-11-16 Air Marine     ARC / AVM-01-37/21
2021-10-18 EVAIR Dorota Ewa Sachajko     Change of ownership
2021-10-18 Mateusz Perz     Ønsker et duplikat av registreringsbevis da dok. 19/15416-8 ikke er mottatt
2021-08-11 EVAIR Dorota Ewa Sachajko     Change of ownership
2021-08-09 Ewa Sachajko     Statement regarding ownership of the company
2021-07-12 EVAIR     Declaration regarding ownership of the company
2021-07-08 Mateusz Perz     Type of company EVAIR
2021-06-10 Per Otto Leth-Olsen     Declaration regarding ownership of the Company - Apostille
2021-06-08 Mateusz Perz     10/01432-19 - Request for Journey LogBook
2021-06-02 Mateusz Perz     Request for Journey LogBook
2021-03-15 Per Otto Leth-Olsen     Registrering av eierskifte av flyskjøte
2020-10-05 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-03-26 Hans-Olaf Reitås     henvendelse om sektoravgift og eierskifte
2020-03-26 Per Otto Leth-Olsen     opplysninger om radioutstyr
2020-03-13 Hans-Olaf Reitås     henvendelse om sektoravgift og eierskifte
2019-09-23 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-08-09 Per Otto Leth-Olsen     Registrering av eierskifte
2018-10-03 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2018-07-10 Tynset Flyklubb     utstedelse av EASA Form 25 og Form 45 etter tap av original
2018-06-25 Tynset Flyklubb     utstedelse av EASA Form 25 og Form 45 etter tap av original
2018-06-06 Dag Edvard Larsen     tap av luftdyktighetsbevis
2018-06-04 Tynset Flyklubb     mistet luftdyktighetsbevis
2017-10-04 NLF CAMO   ARC og review report
2016-09-14 NLF CAMO   ARC og Review report
2015-09-21 Norges Luftsportforbund   ARC og review report
2014-09-26 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2013-06-07 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-07-16 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-06-09 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-06-09 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-12-14 Post- og teletilsynet   kopi av brev for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-30 Hans Olf Reitås     Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-30 Hans Olf Reitås   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-28 Norrønafly-Rakkestad AS     vedlikeholdsrapport (VR)
2010-06-28 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-07-09 Post- og teletilsynet   LN-AAC - Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-19 Hans Olaf Reitås   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-06-16 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-04-02 Hovet & Co   søknad om ICAO 24-bit kode
2009-04-02 Jan Hovet   tildeling av ICAO-kode
2008-10-16 Hans Olaf Reitås   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-17 Hans Olaf Reitås   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Hans Olaf Reitås   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-23 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-06-15 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: einnsyn.no