LN-OFI

Airbus Helicopters AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8218
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2016 (7 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 4797ED
source: caa

Owner/Operator Details


Name: NORD Helikopter AS
Adress: Ålesund lufthavn
6040 VIGRA
Operator: Midtnorsk Helikopterservice AS

source: caa

Aircraft event timeline

2023-11-20
Aircraft Deleted
NORD Helikopter AS
2017-01-11
Owner changed
NORD Helikopter AS
2016-03-29
Aircraft Added
Dragonfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-11-22 DNB Bank ASA     Sletting av pant
2023-11-22 NORD HELIKOPTER AS     Sletting av luftfartøy
2023-11-21 NORD HELIKOPTER AS     bekreftet oppsigelse
2023-11-20 NORD HELIKOPTER AS     oppsigelse
2023-11-15 Internal Document     Begjæring om avregistrering av LN-OFI
2023-11-15 DNB Bank ASA     Sletting av pantesikkerhet
2023-11-14 Erlend Folstad     Begjæring om avregistrering av LN-OFI
2023-11-10 NORD HELIKOPTER AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2023-03-17 MIDTNORSK HELIKOPTERSERVICE AS     permanent tillatelse og følgebrev
2023-03-17 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Permanent tillatelse og følgebrev
2023-03-16 MIDTNORSK HELIKOPTERSERVICE AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2023-03-14 Norwegian CAMO Support AS     Airworthiness Review - 2023
2023-03-07 FONNAFLY HELIFLY AS     endring av operator på radiokonsesjonsbevis
2023-02-03 Internal Document     Midtnorsk Helikopterservice AS - sjekkliste - innleie og flåteutvidelse for LN-OFI
2023-02-03 MIDTNORSK HELIKOPTERSERVICE AS     Midtnorsk Helikopterservice AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OFI
2023-01-31 NORD HELIKOPTER AS     NORD Helikopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OFI
2023-01-31 Internal Document     Nord Helikopter AS - sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OFI
2022-12-20 MIDTNORSK HELIKOPTERSERVICE AS     Midtnorsk Helikopterservice AS - wetlease/innleie av Nord Helikopter AS - Leieavtale
2022-03-04 NORD HELIKOPTER AS     ARC extension
2021-03-02 NORD Helikopter AS     ARC extension
2020-08-10 NORD Helikopter AS     Nord Helikopter AS - Akseptering av lukking av avvik etter ACAM - Rapport 0003-1683 - LN-OFI
2020-07-06 NORD Helikopter AS     Nord Helikopter AS - Tilsvar på ACAM Rapport 0003-1683 - LN-OFI
2020-06-08 NORD Helikopter AS     Nord Helikopter AS - ACAM Rapport 0003-1683 - LN-OFI
2020-02-14 NORD Helikopter AS     LN-OFI- Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OFI2020214a
2020-02-13 Aviation Engineering AS     Nord Helikopter AS - Ekstra info fra AR staff
2020-02-12 Svein Ystaas     Søknad om ARC for AS350B3, S/N: 8218 tilhørende Nord Helikopter AS
2019-03-19 NORD Helikopter AS     ARC extension 2
2018-04-06 NORD Helikopter AS     Extension of ARC
2018-03-16 NORD Helikopter AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2018-01-17 NORD Helikopter AS   Svar på Extension of ARC
2017-03-24 NORD Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OFI20170324a
2017-03-21 Helitrans AS   Ikke mottatt original EASA Form 52
2017-03-01 Sofia Pettersson   Rekommendationsrapport
2017-01-17 DnB Bank ASA   registrering av pant
2017-01-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-01-13 DNB Bank ASA Depot Finans   Pantedokument
2017-01-12 SG Finans AS   sletting av heftelse
2017-01-12 NORD Helikopter AS   registrering av eierskifte
2017-01-11 Helitrans AS   SV: flåtereduksjon
2017-01-11 Geir-Vidar Sørheim   Endring AOC - Flåtereduksjon for LN-OFI
2017-01-11 SG Finans AS   Frigivelse av deponerte dokumenter - pant
2017-01-11 SG Finans AS   Frigivelse av deponerte dokumenter - eierskifte
2017-01-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OFI
2017-01-11 NORD Helikopter AS   NORD Helikopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter utvidelse av helikopterflåten for LN-OFI
2017-01-11 SG Finans AS   eierskifte og sletting av panterett - frigivelse av deponerte dokumenter
2017-01-02 SG Finans AS   sletting og nyregistrering av panterett
2017-01-02 SG Finans AS   Eierskifte av luftfartøy
2016-04-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-03-23 Østnes Aero   Effektueringsmelding
2016-03-21 Helitrans AS   Søknad om Luftdyktighetsbeviser
2016-03-21 NORD Helikopter AS   Original EASA Form 52
2016-03-18 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy
2016-03-10 SG Equipment Finance   pantedokument
2016-03-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-02-01 Helitrans AS   Tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
2016-01-28 Helitrans AS   Tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
source: einnsyn.no

More information: