LN-LNH

Boeing Commercial Airplane Group
787-8

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 787-8
MSN: 36526
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: DY9 Leasing LLC
Adress: 1100 North Market Street
New Castle County
Wilmington, Delaware 19890-1605
USA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-04-06
Aircraft Added
DY9 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-LNH data-toggle=

Norwegian B787 Takeoff Arlanda

LN-LNH data-toggle=

Inaugural Flight: Norwegian(H.C Anderson Livery) Boeing 787-8 Dreamliner flying in my distance

LN-LNH data-toggle=

Boeing 787-8 Dreamliner | LN-LNH | Norwegian DY7050

LN-LNH data-toggle=

Boeing 787-9 Dreamliner | LN-LNH | Norwegian DY7197

LN-LNH data-toggle=

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner LN-LNH @ OAK

LN-LNH data-toggle=

Norwegian (H.C Anderson livery) Boeing 787-8 Dreamliner [LN-LNH] landing at MCO

LN-LNH data-toggle=

Norwegian*H.C Andersen* Boeing 787-8 Dreamliner flying in my distance

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-09-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-LNC, LN-LNE, LN-LNH, LN-DYU, LN-NGN, LN-NGP, LN-DYT, LN-NGD, LN-NHC og bestilling av attesterte registerutskrifter - SVW-SAKER.FID608382
2020-09-16 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-LNC, LN-LNE, LN-LNH, LN-DYU, LN-NGN, LN-NGP, LN-DYT, LN-NGD, LN-NHC og attesterte registerutskrifter - SVW-SAKER.FID608382
2019-04-30 Norwegian Air Shuttle ASA     MEL RIE 2019-NAS-787-004
2019-04-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Retur av Article 14.4 Exemption
2019-04-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Retur av Article 14.4 Exemption
2019-03-25 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 2nd Extension
2019-01-09 EASA     EASA cases 2018/176, 2018/177 & 2018/178 - NO - Exemptions Art. 14.4 for LN-LNP, LN-LNO and LN-LNH
2019-01-09 EASA     EASA cases 2018/176, 2018/177 & 2018/178 - NO - Exemptions Art. 14.4 for LN-LNP, LN-LNO and LN-LNH
2019-01-09 EASA     EASA cases 2018/176, 2018/177 & 2018/178 - NO - Exemptions Art. 14.4 for LN-LNP, LN-LNO and LN-LNH
2018-12-21 CAA of Latvia     Notification of exemption for LN-LNP, LN-LNO and xemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Engine S/N 10203 - Operation with one of two N2 sensors unserviceable
2018-12-21 Transportstyrelsen Luftfartsavdelingen     Notification of exemption for LN-LNP, LN-LNO and xemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Engine S/N 10203 - Operation with one of two N2 sensors unserviceable
2018-12-21 Norwegian Air Shuttle ASA     Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Engine S/N 10182 - Operation with one of two N2 sensors unserviceable
2018-12-21 CAA of Latvia     Notification of exemption for LN-LNP, LN-LNO and xemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Engine S/N 10203 - Operation with one of two N2 sensors unserviceable
2018-12-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian B787 - Exemption request
2018-12-14 Norwegian Air Shuttle ASA     NAS B787 / LH-LNH/ ESN10182 N2 speed sensor defect - Repetitive Exemption request
2018-11-02 Norwegian Air Shuttle ASA     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Engine S/N 10182 - Operation with one of two N2 sensors unserviceable
2018-10-31 Norwegian Air Shuttle ASA     LN-LNH Engine #2 - Exemption request under the provision of regulation (EC) 216/2008 Article 14.4
2018-05-22 Norwegian Air Shuttle ASA     AMP Variationa
2018-05-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Variance application - AMP
2018-04-03 Norwegian Air Shuttle ASA     Retur av Exemption
2018-03-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Exemption LNH20180215144 under Article 14.4 N2 Sensor unservicable - NCAA referanse - 14/01420-24
2018-03-15 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 1st Extension
2018-02-25 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Mel RIE 2018-007 and-008 - LN-LNH og LN-LNF
2017-11-14 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE
2017-11-07 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE
2017-03-24 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2017-03-21 Norwegian Air Shuttle ASA   ARC Recommendation
2017-01-26 Norwegian Air Shuttle ASA   Application for ARC
2017-01-26 Norwegian Air Shuttle ASA   14/01420-18 - Application for ARC
2016-12-28 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Mel Rie - LN-LNH
2016-12-25 Norwegian Air Shuttle ASA   Mel Rie
2016-12-25 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Mel Rie - LN-LNH
2016-05-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-04-19 Norwegian Air Shuttle ASA   Approval to operate in EUR RVSM Airspace LN-LHN
2016-04-15 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Oversendelse av attestert registerutskrift
2016-04-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Approval to operate in EUR RVSM Airspace LN-LHN
2016-04-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Registrering av luftfartøy
2016-04-08 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registrering av pant og IDERA
2016-04-06 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registrering av pant og IDERA
2016-04-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Apostille - Bill of Sale
2016-04-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   slettelsessertifikat fra irsk register
2016-04-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   ad. registrering
2016-04-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-LNH (irsk register EI-LNH) - vedrørende innleie av luftfartøy
2016-04-04 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-04-02 Norwegian Air Shuttle ASA   EI-LNH - MEL RIE 2016-04
2016-03-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a for bruktluftfartøy importert fra EASA medlem Irland
2016-03-18 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   registrering av pant og IDERA
2016-03-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-02-25 Advokatfirma Gram, Hambro & Garman   Søknad om unntak for nasjonalitetskrav
2016-02-25 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2016-02-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad for CoA
2016-02-17 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA Mel RIE LN-LNH
2016-02-13 Norwegian Air Shuttle ASA   Mel RIE - 13.02.2016
2016-02-05 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om registrering til norsk register
2016-02-05 Norwegian Air Norway AS   Norwegian Air Shuttle ASA - Søknad om variation av AOC - B787-8 - EI-LNH til LN-LNH
2015-12-18 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S Transponder
2015-04-21 Norwegian Air Shuttle ASA   EI-LNH - Dokumenter til B787 - kopier av registringsbevis og luftdyktighetspapirer
2015-04-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   EI-LNH - kopi av tillatelse til bruk av nødpeilesender med norsk identitet
2015-04-20 Norwegian Air Shuttle ASA   EI-LNH - EASA Air Operations Compliance Checklist CAT.IDE.A - subpart D
2015-04-16 Norwegian Air Shuttle ASA   EI-LNH - Dokumenter til B787 - Kan vi få kopier av registreringsbevis og luftdyktighets papirer
2015-04-14 Norwegian Air Shuttle ASA   EI-LNH - Dokumenter til B787
2015-04-13 Norwegian Air Shuttle ASA   EI-LNH - EASA Air Operations Compliance Checklist CAT.IDE.A - subpart D
2015-02-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   EI-LNH - kopi av midlertidig tillatelse
2014-04-14 Norwegian Long Haul AS   EI-LNH - Tildeling av ICAO 24-biters kode for programmering av ELT'er
source: caa.no

More information: