LN-OST

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8216
Engines: 1
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Organization number: 980247821
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN
Norge
Fax: +47 64 82 02 39
Phone: +47 64 48 30 30 00/48303000
Radio License. Number: 5691
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-04-01
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-25 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2019/07) om alvorlig luftfartshendelse i Marnardal kommune, Vest-Agder 18.01.2018 med Airbus Helicopters AS 350 B3, LN-OST
2018-03-28 Pegasus Helicopter AS     Arc extension
2017-03-16 Pegasus Helicopter AS   Extension on ARC
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS   Ad/SB /Mod lists
2016-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OST- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-04-25 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Endring av flåten - LN-OST
2016-04-08 Internal Document   Utvidelse av fartøyflåte - Pegasus helikopter
2016-04-07 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Søknad om endring av flåten - LN-OST
2016-04-01 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2016-04-01 SG Equipment Finance   Registrering av heftelse
2016-04-01 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2016-03-31 Østnes Aero   Effektueringsmelding
2016-03-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OST- kopi av midlertidig tillatelse
2016-03-18 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy
2016-03-10 Pegasus Helicopter AS   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2016-03-07 Pegasus Helicopter AS   Tilldelning av 24 bit kode till Pegasus helicopter
2015-07-15 Tore Strid   forespørsel om reservasjon av reg.merke
2015-07-15 Tore Strid   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no