LN-OPD

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8259
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Invest AS
Adress: Egge Gaard
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-10-04
Owner changed
Skjolden Invest AS
2016-06-10
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-10-04 Skjolden Invest AS     Melding om fusjon
2019-05-23 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2018-05-18 Helitrans AS     ARC - 1.st Extension
2018-03-16 Helitrans AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-06-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-09 Helitrans AS   Registreringsbevis vedlegg til søknad om utstedelse av ARC 15a
2017-06-09 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OPD20170609a
2017-05-10 HeliScan AS   Anmodning om utstedelse av ARC AS350B3e
2017-04-24 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OPD
2017-04-24 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications - flåtereduksjon for LN-OPD
2017-04-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-20 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Utfasing av LN-OPD
2017-04-19 Helitrans AS   Helitrans AS - Ny innleieavtale og endring AOC - LN-OPD
2016-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-07-07 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS ATO - Godkjenning av ATO flåteutvidelse LN-OPE, LN-OPC og LN-OPD
2016-06-13 Nor Aviation AS   vedtak om godkjenning av inleiesøknad
2016-06-10 Nor Aviation AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2016-06-10 Nor Aviation AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-06-10 Skjolden Cruisekai AS   Registrering av luftfartøy
2016-06-10 Nor Aviation AS   Oversendelse av registreringsbevis
2016-06-09 Østnes Aero   Effektuering av registrering LN-OPD
2016-06-03 Østnes Helicopters   registrering av luftfartøy
2016-05-19 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - OM revisjon 14 - flåteutvidelse LN-OPE, LN-OPC og Application for an ATO approval
2016-05-19 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - OM revisjon 14 - flåteutvidelse LN-OPE, LN-OPC og LN-OPD
2016-05-09 Nor Aviation AS   Innfasing av 3 nye helikoptre i Nor Aviation AS
2016-04-27 Nor Aviation AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuell Mode-S transponder
2016-04-25 Nor Aviation AS   Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
2016-04-18 Nor Aviation AS   LN-OPC og reservasjon Nor Avaition AS
2016-04-18 Nor Aviation AS   LN-OPC og reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: