LN-OWH

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8271
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2016
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: NORD Helikopter AS
Adress: Ålesund lufthavn
6040 VIGRA
Operator: NORD Helikopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-06-29
Aircraft Added
NORD Helikopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-08 NORD HELIKOPTER AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 15a OWH20220608a
2022-06-03 NORD HELIKOPTER AS     Airworthiness Review 2022
2021-06-08 NORD Helikopter AS     ARC extension på LN-OWH AS350B3e S/N 8271 samt «ARC Extension Check list» datert 8.06.2021
2020-06-06 NORD Helikopter AS     ARC 1st extension - AS350B3e S/N 8271
2019-06-19 NORD Helikopter AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate - OWH20190619a
2019-06-17 Sofia Camo Consulting AB     ARC Rekommendation
2018-06-19 NORD Helikopter AS     Extension of ARC
2017-06-08 NORD Helikopter AS   Extension of ARC
2016-08-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OWH- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-07-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2016-07-05 NORD Helikopter AS   NORD Helikopter AS - Utvidelse av fartøyflåten LN-OWH
2016-06-30 NORD Helikopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Frankrike
2016-06-29 Østnes Aero   effektueringsmelding
2016-06-29 SG Finans AS   Registrering av heftelse
2016-06-29 Nord Helikopter AS   Registrering av luftfartøy
2016-06-24 NORD Helikopter AS   Myndighetsdokumenter
2016-06-21 NORD Helikopter AS   Nord Helikopter AS - Oppdaterte Maintenance - kontrakter No. 1 Flightengineering og Fonnafly AS inkluderer LN-OSO og LN-OWH
2016-06-21 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy - flyskjøte
2016-06-15 SG Finans AS   tinglysing av panterett
2016-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2016-03-09 NORD Helikopter AS   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2016-03-07 NORD Helikopter AS   Tildeling av aircraft address 24 bit ID
source: caa.no

More information: