LN-ONM

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920228
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2014
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow Equipment Leasing Ltd.
Adress:
KY1-1104 GRAND CAYMAN
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-11
Owner changed
Bristow Equipment Leasing Ltd.
2016-08-12
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-12-17 BRISTOW NORWAY AS     ARC Extension. S92A, msn.920228
2021-08-23 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om forlenget innleieavtale for LN-ONM
2021-08-23 Bristow Norway AS     Application for approval of lease extension
2021-07-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2021-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelser
2021-02-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om sletting av pantobligasjoner og IDERA
2021-02-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og attesterte registerutskrifter
2021-02-04 Sander Kornelius Danielsen     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og bestilling av attesterte registerutskrifter
2020-12-22 Bristow Norway AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 15a etter Recommendation Report
2020-12-21 Bristow Norway AS     ARC Recommendation 12-2020
2020-06-11 Bristow Norway AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for continued operation
2020-06-11 Bristow Norway AS     Korrigert Recommendation report fra Bristow UK
2020-06-11 Bristow Norway AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 15a etter Recommendation Report med Exemption 14.4
2020-05-20 Bristow Norway AS     Application of Exemption - ARC validity - Aircraft S92A - Registration SN. 920228
2019-05-29 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A
2018-06-07 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A
2018-03-14 Bristow Norway AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-09-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelser
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   effektueringsmelding
2017-09-11 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleie
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Skjema for oppsummering av innleieavtalen
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie
2017-08-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2017-06-20 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ONM20170620a
2017-06-20 Bristow Norway AS   ARC Recomendation Page 9.
2017-06-19 Bristow Norway AS   Svar på avvik
2017-06-13 Bristow Norway AS   ARC LN-ONM
2017-05-26 Bristow Helicopters Ltd   Airworthiness Review Certificate renewal recommendation
2016-10-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-08-16 Bristow Norway AS   registrering av luftfartøy
2016-08-12 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av Airworthiness Review Certificate for brukt helikopter importert fra EASA medlem Storbritannia
2016-08-12 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Nytt vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-ONM
2016-08-05 Bristow Norway AS   Apostille - Declaration regarding ownership of an aircraft
2016-08-05 Bristow Norway AS   Bekreftelse på eierskap
2016-08-04 Foreign & Commonwealth Office   Legal Opinion in relation to G-IACG
2016-08-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-ONM- kopi av midlertidig tillatelse
2016-07-20 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-ONM
2016-07-14 Bristow Norway AS   RE: Vedrørende lease for LN-ONM og hovedavtalen
2016-07-14 Bristow Norway AS   RE: Vedrørende lease for LN-ONM og hovedavtalen
2016-07-12 Bristow Norway AS   LN-ONH, LN-ONI og Reservasjon av registreringsmerker og serie LN-OI..
2016-07-12 Bristow Norway AS   dispensasjon fra nasjonalitetskrav
2016-07-11 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Import av 920124 LN-ONY og 920282 søknad vedlikeholdsprogram
2016-07-08 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - søknad om lease av Sikorsky S-92A - LN-ONM
2016-07-01 Bristow Norway AS   søknad om CofA - ARC-validering - støysertifikat - søknad om luftdyktighetsbevis
2016-07-01 Bristow Norway AS   søknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2016-07-01 Bristow Norway AS   søknad om registrering av luftfartøy
2016-06-30 Bristow Norway AS   Allokering av registreingsbokstaver/ICAO-koder for 920094, 920114, 920228
2016-06-29 Bristow Norway AS   Forespørsel om reservasjon av registreringsmerker LN-ONH, LN-ONI og LN-ONM og reservasjon av serie
2016-06-13 Bristow Helicopters Ltd   Airworthiness Review Certificate
source: caa.no