LN-ONY

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920124
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2010
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow Equipment Leasing Ltd.
Adress:
KY1-1104 GRAND CAYMAN
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-11
Owner changed
Bristow Equipment Leasing Ltd.
2016-08-26
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-06 Bristow Norway AS     ARC Extension S92A msn.920124
2021-07-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2021-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelser
2021-02-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om sletting av pantobligasjoner og IDERA
2021-02-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og attesterte registerutskrifter
2021-02-04 Sander Kornelius Danielsen     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og bestilling av attesterte registerutskrifter
2020-10-08 Bristow Norway AS     ARC Extension - S92A - msn. 920124
2019-10-08 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate - ONY20191008a
2019-09-20 Bristow Group Inc.     ARC
2019-07-19 Hovedredningssentralen Nord-Norge     falsk alarm fra ELT - Bristow Norway AS
2019-07-19 Hovedredningssentralen Nord-Norge     falsk alarm fra ELT - Bristow Norway AS
2018-12-13 Bristow Norway AS     OIC-0364 - SAR Base Vardø.pdf
2018-09-20 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920124,
2018-08-29 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-ONY
2018-08-28 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Søknad om forlenget innleie for BHL-BNAS Lease 920124 C28 Rev 1 180828.pdf
2018-03-09 Bristow Norway AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-09-25 Bristow Norway AS   ARC Extension
2017-09-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelser
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   effektueringsmelding
2017-09-11 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleie
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Skjema for oppsummering av innleieavtalen
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie
2017-08-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2017-04-03 Bristow Norway AS   12/08851-54 - Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONY
2017-02-20 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONY
2016-11-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-10-12 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness review Certificate (ARC) - Sikorsky S92A
2016-10-12 Bristow Norway AS   RE: ARC recommendation sent 22.09 due today - : Sikorsky S92A, Registration LN-ONY S/N 920124. (tilleggsinfo utstedelse ARC)
2016-10-12 Bristow Group Inc.   copy of ARC ONY20161012a
2016-09-22 Bristow Helicopters Ltd   ARC - Sikorsky S92A
2016-08-29 Bristow Norway AS   Registrering av luftfartøy
2016-08-26 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-ONY
2016-08-26 Bristow Norway AS   Original - Airworthiness Review Certificate ARC
2016-08-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-08-22 Bristow Norway AS   Apostille - Declaration regarding ownership of an aircraft
2016-08-12 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av Airworthiness Review Certificate for brukt helikopter importert fra EASA medlem Storbritannia
2016-08-05 Bristow Norway AS   Apostille - Declaration regarding ownership of an aircraft
2016-08-05 Bristow Norway AS   bekreftelse på eierskap
2016-07-14 Bristow Norway AS   RE: Vedrørende lease for LN-ONM og hovedavtalen
2016-07-14 Bristow Norway AS   RE: Vedrørende lease for LN-ONM og hovedavtalen
2016-07-12 Bristow Norway AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2016-07-11 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Import av 920124 LN-ONY og 920282 søknad vedlikeholdsprogram
2016-07-08 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - søknad om lease av Sikorsky S-92A - LN-ONY
2016-07-01 Bristow Norway AS   sønad om CofA - ARC-validering og støysertifikat
2016-06-28 Bristow Norway AS   Søknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav
2016-06-28 Bristow Norway AS   søknad om registrering av luftfartøy
2016-06-23 Bristow Norway AS   reservasjon av registreringsmerke
2016-06-21 Bristow Norway AS   vedrørende registrering
2016-06-10 Bristow Norway AS   LN-ONY 16/07449-1 - Søknad om allokering av registrering og ICAO kode for S92A SN 920124
2016-06-06 Bristow Norway AS   Søknad om allokering av registrering og ICAO kode
2016-06-06 Bristow Norway AS   Søknad om allokering av registrering og ICAO kode for S92A SN 920124
source: caa.no