LN-MER

Piper Aircraft, Inc
PA-46-500TP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE



Aircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc
Model: PA-46-500TP
MSN: 4697550
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oslo Aircraft Rental AS
Organization number: 995654407
Adress: Snaret 21
1359 EIKSMARKA
Norge
Phone: 67149733
Radio License. Number: 5887
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Oslo Aircraft Rental AS
Adress: Kalderaveien 15
1359 EIKSMARKA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-06
Aircraft Added
Oslo Aircraft Rental AS

Installed radio equipment

Weather Radar X band
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-08 Air Service Aircraft Maintenance     ARC
2018-04-11 Air Service Vamdrup ApS     ARC
2017-05-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-11 Flysyn.DK   ARC
2017-02-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-09-08 Matspecialen AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy importert fra Sverige
2016-09-07 Oslo Aircraft Rental AS   registrering av luftfartøy
2016-09-07 Nordea Bank Norge ASA   registrering av heftelse
2016-09-07 Matspecialen   Kopi av svensk LDB
2016-09-06 Flysyn.DK   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-09-06 Matspecialen AS   Validering av Airworthiness Review Certificate - MHB20140416a
2016-09-06 Matspecialen   ICAO kode
2016-09-05 Matspecialen   søknad om luftdyktighetsbevis / reisedagbok
2016-08-29 European aircraft sales   søknad om registrering av luftfartøy
2016-08-17 Nordea Bank Norge ASA   Panterett i luftfartøy
2016-08-12 Steff-aviation   Vedr. spørsmål til teknisk avdeling
2016-08-11 Torben Steffensen   Spørgsmål til teknisk avdeling
2016-07-07 Flysyn.DK   AMP og kontrakt
2016-06-01 Jan Nielsen   reservasjon av registreringsmerke
2016-04-15 Transportstyrelsen   luftdyktighetsbevis
source: caa.no