LN-ONH

Sikorsky Aircraft Corporation S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920094
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2008 (16 years old)
Max TO weight: 12020 kg
ICAO Hex: 478087
source: caa

Owner/Operator Details


Name: VIH Aviation Group Ltd.
Adress: 1962 Canso Road, North Saanich
V8L 5V5 BRITISH COLUMBIA
Operator: Bristow Norway AS

source: caa

Aircraft event timeline

2016-09-05
Aircraft Added
VH Aviation Group Ltd.
2016-09-05
Owner changed
VIH Aviation Group Ltd.

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-10-02 BRISTOW NORWAY AS     ARC Extension. S92A, msn.920094
2023-04-20 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     LN-ONH (MSN 920094) - Endring av leieaktør i andre ledd- signerte avtaler
2023-04-20 BRISTOW NORWAY AS     Bristow Norway AS – Vedtak om godkjent endring av sub-lessor for LN-ONH
2023-03-02 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     MSN 920094 - LN-ONH (Endring av leieaktør i andre ledd) - bekreftelse av leieperiode
2023-02-28 BRISTOW NORWAY AS     LN-ONH (MSN 920094) - Endring av leieaktør/ Sub-lessor
2022-10-12 Statens havarikommisjon     Oversendelse av rapport (Luftfart rap. 2022/09) om luftfartsulykke ved Ekofisk Lima 311021 med LN-ONH
2022-10-12 STATENS HAVARIKOMMISJON     Rapport (Luftfart rap. 2022/09) om luftfartsulykke ved Ekofisk Lima 31.10.2021 med LN-ONH
2022-10-06 BRISTOW NORWAY AS     Issuance of EASA Form 15b issue 6 for LN-ONH (msn.920094)
2022-09-22 STATENS HAVARIKOMMISJON     Rapport (Luftfart rap. 2022/08) om Luftfartshendelse offshore ved Ekofisk Lima i Nordjøen 25.09.2021 med Sikorsky S-92A, LN-ONH
2022-09-22 Statens havarikommisjon     Rapport (Luftfart rap. 2022/08) om luftfartshendelse offshore ved Ekofisk Lima i Nordsjøen 250921 med Sikorsky S-92A, LN-ONH
2022-01-18 SØR-VEST POLITIDISTRIKT     N2021-05070 Luftfartstilfelle 31.10.2021 LN-ONH Ekofisk - Underretning til klager
2021-11-26 Gjermund Kjerkreit     Airworthiness Review Certificate and Report
2021-11-18 Statens Havarikommisjon     Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke ved Ekofisk Lima 31.10.2021 med LN-ONH .pdf
2021-11-15 Statens Havarikommisjon     Airworthiness Review Certificate og rapport
2021-10-12 Bristow Norway AS     ARC Extension - S92A - MSN 920094
2021-08-06 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Rettet vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale for LN-ONH
2021-08-06 Bristow Norway AS     feil i utsendt vedtak
2021-08-06 Bristow Norway AS     Application for approval of lease extension
2020-10-12 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920094,
2019-10-18 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate - ONH20191018a
2019-09-27 Bristow Group Inc.     ARC - Sikorsky S92
2019-06-14 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Tilsvar på ACAM rapport 0002-8914-LN-ONH
2019-05-24 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - ACAM rapport 0002-8914 - LN-ONH
2019-04-12 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Varsel om ACAM In Depth Survey 0002-8914
2019-04-12 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - SoW LN-ONH
2018-10-04 Bristow Norway AS     ARC Extension - S92A msn.920094
2018-03-08 Bristow Norway AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-10-19 Bristow Norway AS   ARC Extension
2017-07-20 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av heftelser
2017-07-20 Advokatfirmaet Thommessen AS   Bekrefter at Aircraft Mortgage Deed og IDERA kan registreres
2017-07-19 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2017-06-19 Bristow Norway AS   Application for new Certificate of Airworthiness
2017-05-05 Wiersholm AS   ttestert registerutskrift
2017-05-03 Wiersholm AS   bestilling av attestert registerutskrift
2017-04-19 Bristow Norway AS   Utstedelse av oppdatert EASA Form 25 Certificate of Airworthiness med begrensning til kun å gjelde SAR og non-Revenue operasjoner
2017-04-19 Bristow Norway AS   Cancelled CofA
2017-03-30 Bristow Norway AS   Article 14.4 exemption
2016-11-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-10-26 Bristow Norway AS   920094 - ESIS STC - Check Flight
2016-10-26 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - korrigering av Exemption Form ONH201610201444
2016-10-19 CAA of LatviaCivil Aviation Authority Adresseliste   Notification of exemption - Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008
2016-10-19 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ONH20161026a
2016-10-18 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation (EC) 216/2008 regarding LN-ONH
2016-10-17 Bristow Norway AS   LN-ONH S/N 920094 - ESIS STC - søknad om exemption
2016-10-06 Bristow Norway AS   utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for test flights - Sola Airport - uten passasjerer eller last.
2016-09-22 Bristow Norway AS   Starter engine clamps
2016-09-22 Bristow Helicopters   ARC
2016-09-21 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt helikopter inn i EASA område fra Canada
2016-09-21 Bristow Norway AS   Copy of last W-B
2016-09-21 Bristow Norway AS   Cargo Led Light
2016-09-21 Bristow Norway AS   Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 30.09.2016
2016-09-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-09-05 Bristow Norway AS   søknad om CofA, ARC og støysertifikat
2016-09-05 Bristow Norway AS   registrering av luftfartøy
2016-09-05 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-ONH
2016-09-02 Bristow Helicopters Ltd   Export Airworthinness Certificate
2016-08-19 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Søknad om Lease av Sikorsky S-92A - 920094
2016-08-18 Bristow Norway AS   Declaration Regarding ownership of an Aircraft - S92 sn 920094
2016-07-15 Bristow Norway AS   dispensasjon fra nasjonalitetskrav
2016-07-12 Bristow Norway AS   LN-ONH, LN-ONI og Reservasjon av registreringsmerker og serie LN-OI..
2016-07-11 Bristow Norway AS   søknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2016-07-08 Bristow Norway AS   Søknad om registrering
2016-06-30 Bristow Norway AS   Allokering av registreingsbokstaver / ICAO-koder for 920094 - 920114 - 920228
2016-06-29 Bristow Norway AS   Forespørsel om reservasjon av registreringsmerker LN-ONH, LN-ONI og LN-ONM og reservasjon av serie
source: einnsyn.no