LN-OYF

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4454
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan Invest AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-04-06
Aircraft Deleted
Heliscan Invest AS
2016-09-05
Aircraft Added
Heliscan Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-21 HeliScan AS   LN-OMG og endring av fartøypark
2017-06-06 HeliScan AS   HeliScan AS - Endring av fartøypark - R-44 LN-OMG og AS350B3 LN-OYF
2017-04-06 Heliscan Invest AS   sletting av luftfartøy
2017-04-05 Heliscan Invest AS   sletting av luftfartøy
2017-04-05 SG Finans AS   sletting av heftelse
2017-04-05 HeliScan AS   Sletting av luftfartøy
2017-04-04 SG Equipment Finance   sletting av pant - effektueringsmelding
2017-03-30 SG Finans AS   Panterett
2016-09-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-13 HeliScan AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for brukt helikopter importert fra EASA medlem Storbritannia
2016-09-09 HeliScan AS   Certificate of Airworthiness - Noise Certificate
2016-09-08 HeliScan AS   Søknad om utstedelse av ARC AS350B3
2016-09-07 SG Finans AS   registrering av heftelse
2016-09-06 HeliScan AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-09-06 Heliscan Invest AS   registrering av luftfartøy
2016-09-05 HeliScan AS   HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OYF
2016-09-01 HeliScan AS   egenerklæring som eier av luftfartøy
2016-08-25 SG Finans AS   pantedokument
2016-08-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-08-22 HeliScan AS   HeliScan AS - Revisjon 21 til CAME - Innførsel av AS350B3 LN-OYF
2016-08-22 HeliScan AS   HeliScan AS - HSC AMP AS350B3 R13 - Innførsel av LN-OYF
2016-08-22 HeliScan AS   HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale LN-OYF
2016-08-18 HeliScan AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S transponder
2016-08-17 HeliScan AS   Tildeling av ICAO kode AS350B3
2016-08-10 HeliScan AS   HeliScan AS - Reservering av kjennetegn
source: caa.no

More information: