LN-JBI

Cessna Aircraft Company
182Q

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182Q
MSN: 18266054
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Birkeland Jonny
Adress: Hovden 6
5960 DALSØYRA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-12-05
Aircraft Added
Birkeland Jonny

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-07-02 Øyvind Vassbotten     Korrigert ARC - E2
2019-05-31 Flyteknisk Notodden AS     ARC - ARC EXtension Form
2018-07-17 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2018-03-12 Flyteknisk Notodden AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-06-16 Flyteknisk Notodden AS   Godkjennelse av Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2017-06-16 Flyteknisk Notodden AS   ARC Recommendation report
2017-06-14 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2017-06-12 Flyteknisk Notodden AS   kvittering FTN WO 131/17
2017-03-20 Flyteknisk Notodden AS   Reversing Propeller
2017-03-20 Flyteknisk Notodden AS   Utkvittering av arbeid fra 2014
2017-02-28 Flyteknisk Notodden AS   svar på tekniske spørsmål
2017-02-23 Flyteknisk Notodden AS   spørsmål til søknad om luftdyktighetsbevis
2017-02-22 Flyteknisk Notodden AS   Weight & Balance 22.02.2017
2017-02-17 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av EASA Form 25, 45 og 15a.
2017-01-10 Flyteknisk Notodden AS   rettet utgave av AMP
2017-01-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-12-13 Arnfinn Halland   Oppdatert MDL og tegning for Vortex Generator
2016-12-09 Arnfinn Halland   installasjon av GTN 750
2016-12-09 Arnfinn Halland   kopi av FMS 354311, rev. 1
2016-12-07 Arnfinn Halland   uttalelse fra FAA vedr. inst. av AoA
2016-12-05 Jim Watson   informasjon om STC'er
2016-12-05 Johny Birkeland   Registrering av luftfartøy
2016-12-05 Flyteknisk Notodden AS   Oversendelse av registreringsbevis
2016-12-01 Arnfinn Halland   kopi av STC O-LSA-14-082/D
2016-11-29 Flyteknisk Notodden AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for porgrammering av ELT og eventuell Mode S transponder
2016-11-28 Øyvind Vassbotten   Anmodning om 24-bits ICAO kode
2016-11-25 Jim Watson   Bekreftelse på EASA validering samt tidligere mottatt dokumentasjon
2016-11-24 Jim Watson   kopi av notarized Bill of Sale
2016-11-21 Jim Watson   Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2016-11-16 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2016-11-16 Flyteknisk Notodden AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2016-10-03 Arnfinn Halland   eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Bill of sale
2016-09-21 Arnfinn Halland   Propeller Technical Log
2016-09-21 Arnfinn Halland   Technical log Propeller
2016-09-19 Gary Clayton   Revidert forslag til C of A for eksport fra TC
2016-09-19 Arnfinn Halland   Aircraft Technical Logs
2016-09-19 Arnfinn Halland   Installations and Modifications
2016-09-16 Jim Watson   LN-JBI revidert Flight manual Supplement
2016-09-14 Jim Watson   svar på tekniske spørsmål
2016-09-14 Mitschke Mario   EASA Noise Record C12673
2016-09-12 Jim Watson   svar på spørsmål og forside til original POH
2016-09-09 Jim Watson   kopi av Modification Summary List
2016-08-30 Lake Central Air Services   Weight & Balance
2016-08-27 Jim Watson   kopi av EASA STC 10058637
2016-08-23 Gary Clayton   Forslag til C of A for eksport fra TC
2016-08-23 Jim Watson   oppsummering fra LCAS ved Jim Watson
2016-07-21 Gary Clayton   Part-21 krav til import til Norge
2016-04-26 Arnfinn Halland   export
2016-04-13 Jim Watson   kopi av TC-godkjent Flight Manual Supplements
2016-03-27 Jim Watson   STC liste
2016-02-15 Arnfinn Halland   LN-JBI export
2016-02-14 Arnfinn Halland   Halland Arnfinn - 14/03148-14 - C-FJBI/LN-JBI
2016-02-12 Arnfinn Halland   Halland Arnfinn - C-FJBI/Svar om særskilt tillatelse til flyging i Norge
2016-01-28 Arnfinn Halland   C-FJBI/LN-JBI
2015-06-22 Arnfinn Halland   Oppsummering fra møte i dag vedrørende C-FJBI
2015-04-20 Jim Watson   Cessna 182 status rapport
2014-12-18 Arnfinn Halland   Installation instruks, Maint. Prog. og ICA
source: caa.no

More information: