LN-FVA

Bombardier Aerospace Inc. DHC-8-103

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 017
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association
Adress: 299 S. Main Street,
5th Floor, MAC: U1228-051
Salt Lake City
Utah 84111, USA

source: caa

Aircraft event timeline

2018-02-21
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-02-13
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Related Youtube videos (5)

LN-FVA data-toggle=

FlyVikings aller første landing i Bodø.

LN-FVA data-toggle=

FlyViking promo

LN-FVA data-toggle=

FlyViking Stokmarknes-Bodø

LN-FVA data-toggle=

FlyViking Tromsø - Stokmarknes

LN-FVA data-toggle=

FlyViking Dash8-103

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-10 FlyViking AS   Søknad om eksport luftdyktighetsbevis
2017-04-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-13 FlyViking AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate FVA20170313a
2017-03-09 FlyViking AS   MSN 017 ARC Recommendation Report
2017-02-20 Svein R. Sandve   Søknad Permit to Fly
2017-02-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-02-20 Svein R. Sandve   LN-FVA Søknad Permit to Fly - Signert Form 21
2017-02-20 FlyViking AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflygning fra Tromsø (TOS) til Kiruna (KRN) - Utførelse av utestående vedlikehold
2017-02-17 FlyViking AS   Dispensasjon ferry-flight Tromsø - Kiruna vv
2017-02-15 FlyViking AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy importert inn i EASA fra Kanada
2017-02-14 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Registrering av luftfartøy
2017-02-14 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Registrering av heftelse
2017-02-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Registrering av FlyViking
2017-02-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2017-02-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2017-02-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Registrering av luftfartøy - effektueringsmelding
2017-02-10 FlyViking AS   Tilbakemelding på søknad om Permit to Fly
2017-02-10 FlyViking AS   FlyViking-innleieavtale-utløpsdato
2017-02-10 FlyViking AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2017-02-08 FlyViking AS   Søknad om flygetillatelse - Form 37 - Permit to fly
2017-02-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Bekreftelse av eierskap
2017-01-16 FlyViking AS   Vedrørende innsendelse av eksportluftdyktighetsbevis - Aksept av avvik fra 60 dagers regel
2017-01-03 FlyViking AS   Vedrørende innsendelse av eksportluftdyktighetsbevis
2016-12-09 FlyViking AS   FlyViking AS - Godkjenning MEL LN-FVA
2016-10-25 FlyViking AS   Export Airworthiness Certificate
2016-10-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Apostille - Declaration regarding ownership of an Aircraft
2016-10-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedrørende søknad om tillatelse til å ha med passasjerer på ferry flight
2016-10-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedrørende søknad om tillatelse til å ha med passasjerer på ferry flight
2016-10-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedrørende søknad om tillatelse til å ha med passasjerer på ferry flight
2016-10-11 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om tillatelse til å ha med passasjerer på ferry flight
2016-09-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-FVA (MSN 017) - FlyViking AS / Wells Fargo Bank Northwest, National Association / Export Development Canada - Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet og registrering av IDERA SVW-SAKER.FID387570
2016-09-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for ny eier
2016-09-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-FVA (MSN 017) - FlyViking AS / Wells Fargo Bank Northwest, National Association / Export Development Canada - Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet og registrering av IDERA SVW-SAKER.FID387570
2016-09-06 Ida Aasgaard Røsand   LN-FVA (MSN 017) - Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2016-09-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Application for dispensasjon from The Nationality Requirement Wells Fargo Bank Northwest - national association
2016-09-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   FlyViking AS - Registrering av IDERA
2016-08-15 Flyertech Ltd   Airframe - engine and propeller log books
2016-08-08 Brian Gatland   Component log books
2016-07-21 FlyViking AS   DHC-8-103 SN 017 AD List - Engine AD CF-2014-41 missing from list
2016-07-20 FlyViking AS   DHC-8-103 SN 017 - EASA Approval of STCs
2016-07-20 FlyViking AS   SV: DHC-8-103 SN 017 - EASA Approval of STCs
2016-07-20 FlyViking AS   VS: DHC-8-103 S/N 017 - Miscellaneous queries
2016-07-20 FlyViking AS   VS: STC SA15-19 / EASA STC 10058474
2016-07-20 FlyerTech Limited   MSN 017 VHF Comm 8.33kHz
2016-07-19 FlyViking AS   DHC-8-103 S/N 017 - Miscellaneous queries
2016-07-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2016-06-28 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2016-04-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2016-04-07 FlyViking AS   Vedrørende søknad om luftdyktighetsbevis
2016-04-06 FlyViking AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2016-04-01 FlyViking AS   tildeling av ICAO kode
2016-03-31 FlyViking AS   søknad om tildeling av ICAO kode
source: einnsyn.no