LN-FVB

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 540
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1999
Max TO weight: 15966 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-10-11
Aircraft added NKOM
Widerøe`s Flyveselskap AS
2020-02-24
Aircraft Added
Widerøe Asset AS
2018-02-21
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-03-14
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Related Youtube videos

LN-FVB data-toggle=

LN-FVB FlyViking i storm

LN-FVB data-toggle=

Widerøe Bombardier Dash 8 - 100 ( New livery ) ( LN-FVB ) at Tromsø Langnes airport

LN-FVB data-toggle=

Take off from SDN Sandane airport in Norway. Widerøe DASH8 100 LN-FVB.

LN-FVB data-toggle=

widerøe dash 8 LN-FVB landing on ENLK

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-31 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     LN-WIT og attesterte registerutskrifter
2022-05-31 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     LN-WIT og Bestilling av attesterte registerutskrifter
2022-05-03 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     WF ARC Extension #2 - S/N 540
2022-03-11 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE 18 2022 - LN-FVB
2022-02-18 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL -RIE 09-2022 LN-FVB
2022-02-04 EASA - exemptions     Recommendation for 2022-002 - NO - Notification - Êxemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216_2
2022-01-11 EASA (exemptions)     Notification of exemption for Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216_2008.msg
2022-01-03 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Issue of 3rd renewal of 14.4 Exemption to allow operation of UNS-1Ew with LPV
2021-12-21 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Application for renewal of 14.4 Exemption to allow operation of UNS-1Ew with LPV
2021-09-27 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm fra ELT - Widerøes flyselskap
2021-09-27 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm fra ELT - Widerøe's flyselskap
2021-05-07 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Epost med permanent tillatelse
2021-05-07 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-05-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-05-06 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension
2021-04-12 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     søknad om endring
2020-10-08 Easa Europa     Ares(2020)5340696 - EASA reply to case 2020-056 Norway exemption for LN-540 - Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008 - Ares(2020)4739856
2020-10-02 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS avd Bergen     LN-WFO, LN-WFP, LN-FVB og Attesterte registerutskrifter
2020-10-01 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-WFO, LN-WFP, LN-FVB og bestilling av Registerutskrifter SVW-MATTERS.FID486156
2020-09-10 EASA     Ares(2020)4739421 - Acknowledgement EASA case 2020/056 NO - Notification of exemption for LN-540 - Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2020-09-09 Widerøe's Flyveselskap AS     Issue of 2nd renewal of 14.4 Exemption to allow operation of UNS-1Ew with LPV
2020-09-09 Adresseliste     Notification of exemption for LN-540 - Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2020-09-08 Widerøe's Flyveselskap AS     Application new extension of Exemption UNS-1Ew iaw 14.4
2020-09-08 Internal Document     Notification Form 08092020
2020-08-21 EASA     Exemption case 2020/050 - Norway Transport Authority ref 16/14171-53 - Ares(2020)4318434
2020-07-30 EASA     EASA case 2020/050 - NO - Art. 14.4 for CAA Norway's ref. 16/14171-53
2020-07-28 EFTA Surveillance Authority     Notification of exemption for Exemption under article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2020-07-15 Widerøe's Flyveselskap AS     Issue of 14.4 Exemption to allow operation of UNS-1Ew with LPV
2020-07-13 Widerøe's Flyveselskap AS     Application Extension of Exemption UNS-1Ew iaw BR14.4
2020-05-08 Widerøe's Flyveselskap AS     Angående status
2020-05-08 Widerøe's Flyveselskap AS     Issue of 14.4 Exemption to allow operation of UNS-1Ew with LPV
2020-05-08 Widerøe's Flyveselskap AS     Utstedelse av luftdyktighets dokumentasjon for brukt DHC-8-103 importert fra Canada
2020-05-08 Widerøe's Flyveselskap AS     Status
2018-01-10 FlyViking AS   Søknad om eksport luftdyktighetsbevis
2017-06-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   registrering av heftelse
2017-04-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   registrering av luftfartøy
2017-04-20 FlyViking AS   oversendelse av registreringsbevis
2017-04-11 FlyViking AS   Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-04-11 FlyViking AS   Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2017-04-11 FlyViking AS   Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for Continued Operation
2017-04-10 Svein R. Sandve   Brev TK/2017/01/srs - STC exemption
2017-04-10 Svein R. Sandve   TK/2017/02/srs - STC exemption
2017-04-07 Svein R. Sandve   LN-FVB (MSN 540) AD Statements
2017-04-07 Svein R. Sandve   LN-FVB importgransking - komplettering av dokumentasjon
2017-04-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2017-04-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-03-30 Avmax Aircraft Leasing Inc   Export Airworthiness certificate - Original
2017-03-16 Svein R. Sandve   AD's compliance list
2017-03-16 Svein R. Sandve   LN-FVB mod status list + audit report
2017-03-16 Svein R. Sandve   Mass and balance report MSN540
2017-03-16 Svein R. Sandve   Importgranskning - Tilbakemelding etter fysisk granskning
2017-03-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   slettelsesattest canadisk register
2017-03-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2017-03-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Bekreftelse av eierskap
2017-03-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   bekreftelse av eierskap
2017-02-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Informasjon om FlyViking AS registrering av MSN 540
2017-01-27 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-01-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Registrering av luftfartøy
2016-12-09 FlyViking AS   FlyViking AS - anmodning om tildeling av ICAO kode for LN-FVB
2016-12-09 FlyViking AS   FlyViking AS - tildeling av ICAO kode for LN-FVB
2016-12-09 FlyViking AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis - DHC-8-103 MSN540
2016-11-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   registrering av IDERA
2016-11-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
2016-10-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie
source: caa.no

More information: