LN-HMB

Piper Aircraft, Inc.
PA-34-220T

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Piper Aircraft, Inc.
Model: PA-34-220T
MSN: 3449368
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 2007
Max TO weight: 2155 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Rørvikfly AS
Adress: Storengveien 20
7900 RØRVIK

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-07-14
Aircraft Deleted
Rørvikfly AS
2017-03-20
Aircraft Added
Rørvikfly AS

More aircraft owned by Rørvikfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-07-13 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis som følge av økt startmasse til 2 155 kg
2022-07-12 Norrønafly-Rakkestad AS     Søknad om oppdatert støysertifikat
2022-03-31 Sofia Pettersson     ARC
2021-12-09 Harald Magne Bakken     Re: status søknad om økt MTOM
2021-11-03 Adhris Ahmed     svar vedr. Aircraft Accidental Record Inquiery and Title
2021-11-02 Adhris Ahmed     Aircraft Accidental Record Inquiery and Title
2021-10-08 Harald Magne Bakken     17/01436-29 - Eksportsertifikat
2021-10-07 Harald Magne Bakken     Eksportsertifikat
2021-09-22 Harald Magne Bakken     Dokumentasjon ved økning av MTOW - Instruks fra Piper
2021-09-20 Harald Magne Bakken     SV: Dokumentasjon ved økning av MTOW
2021-09-17 Harald Magne Bakken     Dokumentasjon ved økning av MTOW
2021-08-25 Harald Magne Bakken     Dokumentasjon ved økning av MTOW
2021-08-25 Harald Magne Bakken     SV: Dokumentasjon ved økning av MTOW
2021-08-18 Sofia Pettersson     Økning av MTOW - nytt støybevis - Trenger ny form 45
2021-08-18 Harald Magne Bakken     økning av MTOW - nytt støybevis
2020-12-03 Sofia Camo Consulting AB     ARC
2020-05-14 Sparebank 1 SMN     registrering av heftelse
2020-04-01 SpareBank 1 SMN     Svar på spørsmål vedr. heftelser
2020-04-01 SpareBank 1 SMN     Spørsmål vedr. heftelser
2019-11-19 Sofia Pettersson     ARC
2019-09-20 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2018-10-15 Sofia Pettersson     ARC
2018-10-15 Sofia Pettersson     korrigerad forsida
2018-04-17 Rørvikfly AS     rapport 0002-5605 etter ACAM Ramp
2017-09-18 Sofia Pettersson   ARC
2017-09-06 Sofia Pettersson   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2017-09-05 Sofia Pettersson   AMP
2017-04-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-22 Harald Magne Bakken   Utstedelse av Reisedagbøker og journaler - Reisejournal No.1
2017-03-21 Rørvikfly AS   Registrering av luftfartøy
2017-03-03 Bartolini Air Sp. z o.o.   Aircraft Bill of sale - Declaration regarding ownership of the company
2017-02-17 Mazan Przemyslaw   explanations regarding PA34-220T, s/n 3449368
2017-02-15 Mazan Przemyslaw   Slettelsesattest fra Polen
2017-02-10 Rørvikfly AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av Airworthiness Review Certificate
2017-02-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse radioutstyr
2017-02-01 Rørvikfly AS   Anmodning 24 bits ICAO kode for programmering av ELT
2017-02-01 Rørvikfly AS   ildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT
2017-01-31 Rørvikfly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2017-01-25 Rørvikfly AS   originalt Luftdyktighetsbevis & ARC
2017-01-25 Harald Magne Bakken   STC number
2017-01-25 Harald Magne Bakken   Noise cert and engines & propellers
2017-01-16 Bartolini Air Sp. z o.o.   Bill of Sale - Apostille
2016-11-22 Harald Magne Bakken   Reservasjon av Registreringsmerke
2016-11-21 Harald Magne Bakken   Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: