LN-OIB

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920159
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2011
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow Equipment Leasing Ltd.
Adress:
KY1-1104 GRAND CAYMAN
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-11
Owner changed
Bristow Equipment Leasing Ltd.
2017-03-17
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-01-12 BRISTOW NORWAY AS     ARC Extension. S92A, msn.920159
2021-08-23 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om forlenget innleieavtale for LN-OIB
2021-08-23 Bristow Norway AS     Application for approval of lease extension
2021-07-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2021-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelser
2021-02-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om sletting av pantobligasjoner og IDERA
2021-02-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og attesterte registerutskrifter
2021-02-04 Sander Kornelius Danielsen     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og bestilling av attesterte registerutskrifter
2021-01-07 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OIB20210107a
2020-12-29 Bristow Norway AS     920159 ARC Recommendation 12-2020
2020-01-22 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920159
2019-12-02 Bristow Norway AS     ACAM in Bristow Norway AS - 10-12 DEC. 2019 - Tilbakemelding - Varsel om ACAM In Depth Survey 0003-0630
2019-11-14 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Varsel om ACAM In Depth Survey 0003-0630
2019-01-16 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920159
2018-02-01 Bristow Norway AS     Utstedelse av Aiworthiness Review Certificate OIB20180201a
2018-01-12 Bristow Helicopters Ltd   Sikorsky S92A - ARC
2017-09-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelser
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   effektueringsmelding
2017-09-11 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleie
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie - Bristow Equipment Leasing Ltd.
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie
2017-08-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2017-06-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-17 Bristow Norway AS   slettelsesattest UK
2017-03-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-03-17 Bristow Norway AS   registrering av luftfartøy
2017-03-17 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a
2017-03-17 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OIB
2017-03-14 Bristow Norway AS   Apostille
2017-03-13 Bristow Norway AS   Original Airworthiness Review Certificate
2017-02-17 Bristow Norway AS   søknad om CofA - ARC-validering og støysertifikat
2017-02-15 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Søknad om godkjenning av innleie for LN-OIB
2017-02-11 Bristow Norway AS   Apostille
2017-01-27 Bristow Norway AS   øknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2017-01-20 Bristow Norway AS   søknad registrering av luftfartøy
2017-01-20 Bristow Norway AS   søknad om CofA - ARC - validering og støysertifikat
2017-01-20 Bristow Norway AS   søknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2016-11-24 Bristow Norway AS   Allokering av registreingsbokstaver / ICAO-koder for 920065, 920159, 920282
2016-11-14 Bristow Norway AS   reservasjon av registreingsmerke
source: caa.no