LN-OIC

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920197
Engines: 2
Weight: 12020
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bristow Norway AS
Organization number: 967827363
Adress: Postboks 171
4097 SOLA
Norge
Fax: +47 51 64 66 99
Phone: +47 51 64 66 00
Radio License. Number: 5935
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-23
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Installed radio equipment

Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Weather Radar X band
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-21 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920197
2019-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Endring i innleieavtale
2018-08-24 Bristow Norway AS     ARC Extension - S92A - msn. 920197
2017-09-01 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) LN-OIC
2017-08-30 Bristow Norway AS   RE: Sikorsky S92A, Registration LN-OIC S/N 920197.
2017-08-11 Bristow Helicopters Ltd   Sikorsky S92A, Registration S/N 920197.
2017-06-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-24 Bristow Norway AS   registrering av luftfartøy
2017-03-24 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a
2017-03-24 Advokatfirmaet Thommessen AS   bestilling av attestert registerutskrift
2017-03-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2017-03-24 Ellen Teresa Heyerdahl   bestilling av attestert registerutskrift
2017-03-23 Ellen Teresa Heyerdahl   effektuering
2017-03-23 Advokatfirmaet Thommessen AS   signert subsub- lease
2017-03-23 Advokatfirmaet Thommessen AS   bekreftelse på adresse til eier Wilmington Trust SP Services ( Dublin ) Limited
2017-03-23 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OIC
2017-03-21 Advokatfirmaet Thommessen AS   legal opinion on ownership of aircraft
2017-03-21 RegAircraft   slettelsesattest UK G-CHYI SIKORSKY S-92A S/N 920197
2017-02-22 Advokatfirmaet Thommessen AS   Declaration of Company and Ownership of Aircraft
2017-02-15 Advokatfirmaet Thommessen AS   søknad om dispenasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-02-15 Advokatfirmaet Thommessen AS   Dispenasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-02-15 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2017-01-24 Bristow Norway AS   Søknad om Import, Luftdyktighetsbevis, ARC - validering - støysertifikat
2017-01-24 Bristow Norway AS   S92A - SN 920197 - søknad om registrering
2016-11-24 Bristow Norway AS   Allokering av registreingsbokstaver / ICAO-koder for 920065, 920159, 920282
2016-11-14 Bristow Norway AS   reservasjon av registreingsmerke
source: caa.no