LN-OPI

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8356
Engines: 1
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Organization number: 980247821
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN
Norge
Fax: +47 64 82 02 39
Phone: +47 64 48 30 30 00/48303000
Radio License. Number: 6375
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-08
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-03-22 Nor Aviation AS     Vedrørende ARC etter 2nd Extension
2019-03-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-03-14 Nor Aviation AS     ARC etter 2nd Extension
2019-03-13 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse for LN-OSJ og LN-OPI
2019-03-13 Nor Aviation AS     vedr. rapport FF
2019-03-13 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OPI
2019-03-12 Nor Aviation AS     vedr. rapport FF
2019-03-05 Nor Aviation AS     Innsendelse av informasjon
2019-02-20 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Flåteendring- mars 2019, LN-OPI flåtereduksjon 13.03.2019, LN-OVA flåteutvidelse 01.03.2019, LN-OCZ flåteutvidelse 05.04.2019
2019-02-19 Pegasus Helicopter AS     Endring av flåten -Flåteutvidelse for LN-OSJ og LN-OPI samt flåtereduksjon for LN-OYO
2017-05-10 Nor Aviation AS   ARC extension
2017-04-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-24 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Rettet OM Part B revisjon 19 - flåteendring LN-OPB LN-OPC og LN-OPI
2017-03-13 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OPI
2017-03-12 Nor Aviation AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a
2017-03-10 Nor Aviation AS   Søknad om CoA, ARC og Miljøbevis
2017-03-09 Nor Aviation AS   Søknad om CoA, ARC og Miljøbevis
2017-03-09 Kjell A. Østnes AS   Registrering av luftfartøy
2017-03-09 SG Finans AS (1)   Registrering av heftelse
2017-03-08 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - OM revisjon 19 - flåteendring LN-OPB, LN-OPC og LN-OPI
2017-03-08 Østnes Aero   Re: SV: Registrering LN-OPI
2017-03-08 Nor Aviation AS   Innleieavtale LN OPI Pegasus Nor Aviation
2017-03-07 Nor Aviation AS   LN-OPI inn i Nor Aviation
2017-03-07 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - endring av AOC - LN-OPI
2017-03-06 Pegasus Helicopter AS   Pantedokument
2017-03-03 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy
2017-02-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2016-10-11 Nor Aviation AS   Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
2016-10-11 Nor Aviation AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og/eller Mode-S transponder
source: caa.no