LN-WNJ

Construcciones Aeronauticas SA
CASA 1-131-E3B

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Construcciones Aeronauticas SA
Model: CASA 1-131-E3B
MSN: 312
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ellingsen Øyvind Munch
Adress: Anthon Walles Vei 17 B
1337 SANDVIKA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-03
Aircraft Added
Ellingsen Øyvind Munch

Related Youtube videos

LN-WNJ data-toggle=

Pilot view flying the Bücker Jungman LN-WNJ

LN-WNJ data-toggle=

Frederic Andrè Bakken goes Aerobatic

LN-WNJ data-toggle=

Erik Dreyer flying aerobatics

LN-WNJ data-toggle=

Neil Williams style acro training - pilot view

LN-WNJ data-toggle=

Bücker Jungman ground training

More aircraft owned by Ellingsen Øyvind Munch

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-10-16 Øyvind Munch Ellingsen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-10-11 Øyvind Munch Ellingsen     Vedlikeholdsrapport
2018-10-02 Øyvind Munch Ellingsen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-09-25 Johan A. Murer     Vedlikeholds rapport (VR) for 2018
2018-02-14 Øyvind Munch Ellingsen     Vedtak om dispensasjon fra BSL A 1-8 - registreringsmerker under vingene
2018-01-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-21 Øyvind Munch Ellingsen   tilsynsrapport CASA
2017-12-21 Øyvind Munch Ellingsen   tilsynsrapport
2017-12-21 Øyvind Munch Ellingsen   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2017-12-21 Øyvind Munch Ellingsen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-12-17 Øyvind Munch Ellingsen   Tilsynsrapport - Ettersynsinstruks - Serifisering
2017-12-12 Øyvind Munch Ellingsen   Tilsynsrapport
2017-12-10 Øyvind Munch Ellingsen   BSL A 1-8 para.3A
2017-12-06 Øyvind Munch Ellingsen   sertifisering - anmerking 1C - ettersynsinstruks
2017-12-04 Øyvind Munch Ellingsen   tilsynsrapport - Anmerkning 1B
2017-12-03 Øyvind Munch Ellingsen   Tilsynsrapport, punkt 1A, Flight Manual/POH
2017-11-27 Øyvind Munch Ellingsen   Registreringsmerker dispans
2017-10-14 Øyvind Munch Ellingsen   Vedlikeholdsrapport
2017-09-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2017-06-30 Øyvind Munch Ellingsen   Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2017-06-14 Øyvind Munch Ellingsen   Søknad om dispensasjon fra ELT
2017-06-09 Øyvind Munch Ellingsen   Vedtak om innvilget dispensasjon fra BSL A 1-8
2017-05-21 Øyvind Munch Ellingsen   vedlegg til søknad dispensasjon registreringsmerker
2017-05-18 Øyvind Munch Ellingsen   17/07304-1 - søknad om dispensasjon - Registreringsbokstaver
2017-05-16 Øyvind Munch Ellingsen   Etterspør dokumenter
2017-05-03 Øyvind Munch Ellingsen   søknad om dispensasjon - Registreringsbokstaver
2017-03-03 Øyvind Munch Ellingsen   registrering av luftfartøy
2017-03-02 Øyvind Munch Ellingsen   eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Bill of sale
2016-12-05 Øyvind Munch Ellingsen   registrering i Norges luftfartøyregister
2016-11-25 Øyvind Munch Ellingsen   oversatt dokument fra notarius
2016-10-14 Øyvind Munch Ellingsen   dokumenter til registrering
2016-10-13 Øyvind Munch Ellingsen   registrering av luftfartøy - Bill of sale
source: caa.no